Řízení pod vlivem drog: Prevalence při dopravních nehodách v Itálii a úvahy o legislativě týkající se limitů per se

Cíl: Cílem této studie bylo představit prevalenci a koncentrace drog ve vzorcích krve řidičů, kteří se stali účastníky dopravních nehod, a diskutovat o účincích přijetí různých mezních hodnot koncentrací navržených nebo uplatňovaných v jiných evropských zemích na počet přestupků řízení pod vlivem drog (DUID).

Metody: Vzorky krve řidičů, kteří byli účastníky RTA v provincii Padova v letech 2014-2017, byly analyzovány na přítomnost alkoholu a drog. Prevalence pozitivních subjektů byla uvedena pro každou látku s přijetím mezí stanovitelnosti (LOQ) naší laboratoře a mezních hodnot koncentrací navržených a/nebo používaných v jiných evropských zemích. Bylo vypočteno snížení počtu případů řízení pod vlivem nelegálních drog při použití různých mezních hodnot.

Výsledky: Bylo analyzováno čtyři tisíce čtyři sta čtyřicet tři vzorků krve: 23,7 % bylo pozitivních na alkohol a 19,9 % na psychoaktivní drogy, přičemž prevalence polydrogového a alkohol-drogového zneužívání činila 4,5, resp. 6 %. Nejčastěji zjištěnými drogami byly kanabinoidy (9,7 %) a kokain (7,2 %), dále benzodiazepiny (4,1 %), opiáty (1,9 %) a jiné opioidy (1,7 %). Barbituráty, amfetaminy a ketamin byly identifikovány v mnohem menším počtu případů. Celkový pokles případů DUID při přijetí různých hraničních hodnot s ohledem na případy nad LOQ se pohyboval mezi 8 a 84 %. Přijetí vysokých LOQ, jako jsou ty, které byly použity ve výzkumném projektu Evropské unie o řízení pod vlivem drog, alkoholu a léků (DRUID), snižuje hypotetický počet trestných činů DUID o čtvrtinu a per se limity navržené jako obecně odpovídající koncentraci alkoholu v krvi (BAC) mezi 0 a 0,5 promile.2 a 0,8 g/l dramaticky snižují počet případů řízení pod vlivem alkoholu (kokain -81 %, konopí -79 %, opioidy -97 %, opiáty -96 % a amfetaminy -77 %); žádný vzorek pozitivní na ketamin nebyl nad touto hranicí.

Závěry: Zavedení vysokých analytických limitů nebo limitů per se založených na ovlivňujících koncentracích do italské legislativy by mohlo vést ke stíhání mnohem nižšího počtu zdrogovaných řidičů, kteří se podílejí na dopravních nehodách, a to s poklesem od 25 % do více než 80 % v závislosti na limitech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.