Arboreální lokomoce – Hunt – – Major Reference Works

Primáti jsou arboreální savci, skvěle přizpůsobení životu na stromech a schopní jistého pohybu i na malých, nestabilních podpěrách. Mnozí z nich jsou schopni velkolepých skoků mezi korunami stromů. Ačkoli každý druh má své vlastní lokomoční specializace, pohyb primátů lze rozdělit do pěti základních kategorií: (1) vertikální lezci a skokani – jejich charakteristickou lokomocí je odstrkování od svislé opory; tyto druhy mají obvykle dlouhé zadní končetiny; (2) pomalí lezci – primáti, kteří využívají obrácenou závěsnou opatrnou chůzi; mají stejně dlouhé přední i zadní končetiny a pohyblivá zápěstí. Jak vertikální šplhavci a skokani, tak pomalí lezci bývají malí; (3) čtyřnozí šplhavci a šplhavci-drápovití primáti konvergující k veverkám; patří k nejmenším primátům; (4) generalizovaní stromoví čtyřnožci-horní chodci a skokani; jsou to středně velcí primáti; a (5) závěsní primáti-větší primáti, kteří využívají brachiální a jiné podvěsné lokomoce k pohybu v korunách stromů i mezi nimi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.