Aspekty Pluto-Merkur

Merkur ve vašem horoskopu představuje vnímání, styl komunikace, vaše zájmy a zvědavost a způsob, jakým shromažďujete a zpracováváte informace. Jsou-li v aspektu s Plutem, jsou tyto části života zabaleny do vaší cesty za vícečetným posílením.

Konjunkce Pluta s Merkurem
Cesta za posílením duše je neoddělitelně spojena s merkurovskými záležitostmi. Držitel karty bude mít intenzivní, možná až obsedantní zvědavost a potřebu dobrat se pravdy, přičemž se jí někdy zároveň obává. Být podveden je pro tuto osobu bolestné, ale kromě toho má fenomenální radar na nepoctivost, dokáže ji vycítit na míle daleko. Pravda a lež se v mnoha životech výrazně projevují ve všech aspektech Plutonovy cesty a tato osoba se nyní může potýkat s následky toho, že v mnoha životech musela nebo byla z nějakého důvodu nucena lhát.

Tento aspekt se týká také toho, zda má nebo nemá přístup ke vzdělání, zda může nebo nemůže říkat svou pravdu a zda má nebo nemá zcela základní lidskou intelektuální funkci – klást otázky a získávat odpovědi. Mohlo by se stát, že se dotyčná osoba v mnoha životech stala nesvéprávnou tím, že se učila obtížným pravdám nebo je možná předávala druhým ústně či tiskem.

Uzdravující cesta zahrnuje ochotu čelit/vlastnit pravdu a vnášet do všech situací upřímnost.

Pluto kvadrát Merkur
V mnoha životech se schopnost dotyčné osoby projevit plutonskou sílu a sebedůvěru setkává s třenicemi, tlakem a kritikou ze strany komunikátorů, učitelů a spisovatelů – těch, kteří vytvářejí a přenášejí informace. Tito lidé budou zpochybňovat předpoklady, podle nichž bude držitel karty tuto nejdůležitější část života vykonávat, a on či ona si může nést těžké emocionální pozůstatky z hádek, z toho, že je vyvoláván a že se musí bránit. Může se také stát, že určitý typ informace sám o sobě přináší napětí, jako když dostanete odpověď na svou otázku a ta vám ztíží život.

Kvadratury mají neodmyslitelný pocit, že jeden druhému říká: „Děláš to špatně – tady: dělej to takhle“. V důsledku toho může držitel karty očekávat konflikty a potíže od lidí, kteří nějakým způsobem prožívají symboliku Merkura. Do nejkritičtější věci týkající se sebeúcty v mnoha životech koneckonců zasáhli lidé s Merkurem a někdy to, co řekli, držiteli horoskopu všechno pokazilo. Může se také bránit tomu, aby se poddal novým informacím nebo se naučil mnoho nových věcí, protože mohou existovat nevědomé vzpomínky z mnoha životů, že nové informace by právě mohly znamenat začátek konce.

Pluto v opozici s Merkurem
Cesta člověka, který se chce v mnoha životech stát silným a učinit svůj život smysluplným, je blokována, zpochybňována a zastavována merkuriálními lidmi. Sdělují mu nové informace, které zpomalují to nejdůležitější, co má pro sebe udělat. Může jít také o odhalení nových informací nebo detailů a potenciálně se to týká i toho, že se nějakým způsobem zveřejní přísně střežené osobní informace držitele horoskopu. Nezáleží na tom, zda se jedná o skutečnost nebo fámu – může dojít ke škodám.

V důsledku toho může mít držitel horoskopu sporné vztahy s různými druhy merkuriánských lidí. Může cítit potřebu udržovat příliš mnoho věcí v soukromí, protože se obává, že se stane terčem posměchu. To může ovlivnit vztah držitele horoskopu k základnímu vzdělání a k bádání na vlastní pěst, protože si potenciálně vytvořil přesvědčení/karmu, že příliš mnoho informací – stejně jako druhy lidí, kteří jimi obchodují více než většina ostatních – může stát v cestě tomu, co vnímá, že je skutečně třeba udělat.

Pluto kvinkunx Merkur
Tato osoba byla pravidelně vyvedena z důležitého směru zprávami, zprávami, dopisy nebo těmi, kteří odpovídají symbolice Merkura. Je možné, že působení takové osoby nebo konkrétních informací zanechalo stopy na psychice a emocích držitele karty, protože kvinkunx naznačuje, že byl vyveden ze středu a mnohdy neví, jak se z toho vzpamatovat a jít pevnou nohou dál.

Tento držitel karty může občas odmítat upovídané nebo upovídané lidi a může po určitá období života chodit s klapkami na očích vůči tomu, co je potenciálně nové. To, co by ostatní mohli považovat za závan čerstvého vzduchu, pokud jde o některé merkuriální osobnosti a změny ve způsobu života, může držitel tohoto horoskopu vnímat skepticky a s odporem, protože v něm zůstává mnoho nevědomých vzpomínek na životní období, v nichž změna – a nové informace – všechno zničila a věci už nikdy nebyly jako dřív.

Jeho vztah ke komunikaci a informacím přímo ovlivní to, nakolik vnímá své já jako schopné udělat tu nejdůležitější práci.

Jeho vztah ke komunikaci a informacím přímo ovlivní to, nakolik je schopen udělat tu nejdůležitější práci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.