Bookshelf

Struktura a funkce

Makroskopická struktura

Kardinální vaz je oboustranná vějířovitá kondenzace parametrií a endopelvické fascie na bázi širokého vazu s následujícími úponky

  • Mediální (proximální) úpon: Laterální stěna děložního hrdla a dolní části pochvy
  • Laterální (distální) úpon: laterální pánevní stěna v blízkosti počátku vnitřní kyčelní cévy
  • Kaudální úpon: s horní fascií levator ani
  • Kraniální úpon: Široký vaz dělohy
  • Posteriorně: splývá s úponem uterosakrálního vazu a vytváří kardinálně-uterosakrální konfluenci (CUSC).

Od svého mediálního úponu probíhá posterolaterálně a v blízkosti pánevní stěny se vějířovitě rozšiřuje v příčné rovině.

Úseky

Celková průměrná délka kardinálního vazu je přibližně 10 cm, která se dělí na následující tři úseky.

  1. Distální (krční) úsek: Je to nejmediálnější úsek, který je připojen k děložnímu hrdlu & pochvy. Posteriorně tato část splývá s uterosakrálním vazem a vytváří kardinálně-uterosakrální splývání (CUSC). CUSC je velmi důležitá pro podporu poševní klenby. Absence významných nervových nebo cévních struktur činí tuto část vhodnou pro chirurgické použití. Jeho průměrná délka je 2,1 cm a průměrná tloušťka 2,0 cm.
  2. Střední sekce: Tento úsek souvisí s močovodem. Močovod v tomto úseku protíná superiorně děložní tepnu a žílu a hluboká děložní žíla může oddělovat močovod od nervových struktur dorzální části. Tento úsek se tedy při operaci výhřezu pánevních orgánů nenarušuje. Jeho průměrná délka je 3,4 cm a průměrná tloušťka 1,8 cm.
  3. Proximální (pánevní) úsek: Jedná se o nejbočnější a nejtlustší úsek, který má na příčném řezu tvar trojúhelníku. Je připojen k boční stěně pánve s vrcholem u první větve vnitřní kyčelní tepny. Jeho průměrná délka je 4,6 cm a maximální průměrná šířka je 2,1 cm.

Podle Tauchiho se kardinální vaz dělí ve tvaru písmene Y přibližně uprostřed proximálního a distálního úponu na dvě části (větve). Jedna větev, která se skládá z nervových vláken a žil vracejících se z postranní stěny močového měchýře, je vezikální větev kardinálního vazu a druhá větev, která se skládá z nervových vláken a žil vracejících se z děložního hrdla, je cervikální větev kardinálního vazu).

Dělení a obsah

Kardinální vaz se dělí na dvě části: (a) kraniální neboli povrchovou cévní část, která obsahuje hlavně cévy, a (b) kaudální neboli hlubokou nervovou část, která obsahuje nervy dolního hypogastrického plexu.

Průchod močovodu v mezičásti dělí kardinální vaz na dvě části. Tkáně, které se nacházejí a přecházejí kraniálně přes močovod, se řadí k parametriu a tkáně, které se nacházejí a přecházejí pod močovodem, se řadí spolu s paracervixem. První část byla považována za odpovídající kraniální části kardinálního vazu, zatímco druhá část byla považována za odpovídající kaudální části kardinálního vazu.

(a) Cévní část (kraniální část kardinálního vazu, parametrium): Je to prodloužení perivaskulárního obalu větví vnitřních ilických cév směřujících do pohlavního ústrojí, které obsahuje – vnitřní ilickou tepnu, děložní tepnu a žílu, vaginální tepnu, vezikální tepnu, hladkou svalovinu, vazivo, lymfatické uzliny a tukovou tkáň.

b) Neurální část (kaudální část kardinálního vazu, paracervix): Neurální část je prodloužením dolního hypogastrického plexu. Obsahuje autonomní nervová vlákna, hypogastrický nerv, prodloužení dolního hypogastrického plexu (pánevní plexus) a cévy.

Mikroskopická struktura

Podle Rangeho a kol. je kardinální vaz mikroskopicky tvořen především cévami (hlavně žílami), nervy vycházejícími z dolního hypogastrického plexu, lymfatickými cévami a okolní volnou areolární pojivovou tkání. Obsahuje síť kolagenních vláken a několik izolovaných elastických vláken s četnými buněčnými elementy, zejména fibroblasty. Určili, že se nejedná o vazivo ve smyslu samostatného ztluštění pojivové tkáně. Kardinální vazy žen s prolapsem dělohy vykazovaly vyšší expresi kolagenu III a tenascinu a nižší množství elastinu. U žen s prolapsem pánevního orgánu bylo zaznamenáno změněné rozložení pojivové tkáně v kardinálních vazech s menším počtem a tenčími kolagenními vlákny.

Funkce

V poloze vestoje mají kardinální vazy vertikální orientaci, zatímco uterosakrální vazy jsou orientovány dorzálně a společně poskytují apikální oporu děloze a pochvě. Děloze poskytují oporu podobnou houpací síti, která udržuje děložní hrdlo v dané poloze a brání jeho posunu pochvou směrem dolů.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.