Definice Restorative care

Restorative care includes promoting continence and increasing muscle strength and balance.

Restorative care is emphasized to help members regain their independence and return to their apartments.

This code is only applicable to Care Type R Restorative Care: Nezahrnuje: Program Nemocnice v domácím prostředí (HITH) (použijte kód 4) Restorativní péče poskytovaná v nemocnici (použijte kód 1 nebo 2)4 V domácím prostředí (nemocnice – HITH)Schválená péče v ubytovacích zařízeních mimo nemocnici.Zahrnuje:V rámci programu Hospital in the Home (HITH), pokud je ve smlouvě o poskytování zdravotních služeb a/nebo prohlášení o prioritách veřejné nemocnice uvedeno, že se nemocnice tohoto programu účastní.

Příklady flexibilní péče zahrnují víceúčelové služby ve venkovských a odlehlých lokalitách a flexibilní péči o domorodé obyvatele a obyvatele ostrovů Torresova průlivu.

Obnovovací péče: Služby, které se zaměřují na zlepšení fyzických a kognitivních funkcí osob, které ztratily nebo jsou ohroženy ztrátou kondice a nezávislosti.

Restorační péče – Pokud byl zaměstnanec v době ratifikace přijat jako koordinátor restorativní péče a byl placen v rámci klasifikace Rekreace / Aktivace, bude nadále placen v rámci této klasifikace (Rekreace / Aktivace).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.