GeeksforGeeks

Seznam: Seznam v jazyce Python je kolekce položek, která může obsahovat prvky více datových typů, což mohou být buď číselné, znakové logické hodnoty atd. Je to uspořádaná kolekce podporující záporné indexování. Seznam lze vytvořit pomocí obsahujících datových hodnot.
Obsah seznamů lze snadno slučovat a kopírovat pomocí vestavěných funkcí jazyka Python.

sample_list = ]
print(sample_list)Výstup :

]

První prvek je celé číslo, druhý řetězec a třetí je seznam znaků.

Pole: Pole je vektor obsahující homogenní prvky, tj. patřící ke stejnému datovému typu. Prvky jsou alokovány s navazujícími paměťovými místy umožňujícími snadnou modifikaci, tj. přidávání, mazání, přístup k prvkům. V jazyce Python musíme k deklaraci polí použít modul array. Pokud prvky pole patří k různým datovým typům, je vyhozena výjimka „Nekompatibilní datové typy“.

import array
sample_array = array.array('i', )
for i in sample_array:
print(i)Výstup :

123

Tady jsou rozdíly mezi seznamem a polem v Pythonu :

Seznam Pole
Může se skládat z prvků patřících do různých datových typů Skládá se pouze z prvků patřících do stejného datovému typu
Pro deklaraci není třeba explicitně importovat modul Pro deklaraci je třeba explicitně importovat modul
Nemůže přímo zpracovávat aritmetiku operace Může přímo zpracovávat aritmetické operace
Může být vnořený, aby obsahoval různé typy prvků Musí obsahovat buď všechny vnořené prvky stejného velikosti
Vhodnější pro kratší posloupnost datových prvků Vhodnější pro delší posloupnost datových prvků
Větší flexibilita umožňuje snadnou modifikaci (přidání, mazání) dat Menší flexibilita od přidání, mazání je třeba provádět po prvcích
Celý seznam lze vytisknout bez explicitního zacyklení Pro tisk nebo přístup k prvkům je třeba vytvořit smyčku. pole
Spotřebuje větší paměť pro snadné přidávání prvků Poměrně kompaktnější velikost paměti
Article Tags :
Praktické značky :

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.