Im It Illegal To Brake Check A Tailgater?

Všichni řidiči se někdy cítili podrážděni jiným řidičem, zejména pokud je někdo předjížděl. Řidiči, kteří se příliš přiblíží k autu před sebou, jsou vystaveni obzvláště vysokému riziku způsobení nehody zezadu, která může způsobit zranění i při nízkých rychlostech.

Když vás někdo předjíždí, je přirozeným impulsem chtít se druhého řidiče zbavit. Bohužel se o to někteří řidiči pokoušejí tím, že vás brzdí – což je nebezpečné chování, které je v mnoha státech nezákonné a považuje se za agresivní jízdu.

Pokud jste byli zraněni při dopravní nehodě poté, co vás někdo v Chattanooze brzdil, můžete mít nárok na náhradu nákladů na léčbu, ušlé mzdy a dalších ztrát. Obraťte se na znalého právníka zabývajícího se dopravními nehodami, abyste se dozvěděli o svých právech.

Co je to kontrola brzd?

Kontrola brzd nastává, když řidič úmyslně použije brzdy, aby přiměl jiného řidiče, o kterém se často domnívá, že jede za ním, k ústupu. Zřejmé nebezpečí kontroly brzd spočívá v tom, že druhý řidič nemusí být připraven zastavit. Výsledkem je nehoda zezadu a možnost utrpění a/nebo způsobení vážných zranění.

Mnoho lidí předpokládá, že řidič za sebou jedoucího vozidla při nehodě zezadu je vždy viníkem, ale není tomu tak vždy. Kontrola brzd může ve skutečnosti učinit osobu odpovědnou za způsobení nehody.

Jak můžete dokázat, že vás druhý řidič kontroloval při brzdění?

Jedním z nejsilnějších důkazů kontroly brzd může být videozáznam jednání druhého řidiče. Ať už pochází z palubní kamery, od spolujezdce, očitého svědka nebo z jiného zdroje, existuje několik způsobů, jak dokázat, že druhý řidič zavinil (nebo alespoň částečně zavinil) nehodu, při které došlo k vašemu zranění.

Proč byste nikdy neměli kontrolovat jiného řidiče při brzdění

Ačkoli je jízda za volantem nezákonná a nepříjemná, je vždy lepší pokusit se najít způsob, jak zastavit a umožnit druhému řidiči projet, než ho kontrolovat při brzdění. Brzdná kontrola opět okamžitě zvyšuje riziko, že se stanete účastníkem nehody zezadu.

Ještě horší je, že můžete být shledáni viníkem nehody. Tennessee je státem komparativního zavinění, což znamená, že můžete získat odškodnění za zranění, i když máte na nehodě určitý podíl viny. Je však důležité, abyste se nejprve poradili s právníkem, protože procento vašeho zavinění je klíčové. Pokud jste za nehodu v Tennessee zodpovědní z méně než 51 procent, můžete od druhého řidiče získat odškodnění.

Správné kroky kolem řidičů jedoucích za zadkem

Nejbezpečnějším způsobem, jak se vypořádat s řidiči jedoucími za zadkem, je poskytnout jim možnost projet. Pokud vás řidič pronásleduje obzvláště agresivně, můžete se obrátit na orgány činné v trestním řízení.

Pokud vás řidič pronásleduje, měli byste pokračovat v zákonné jízdě a provádět pouze důsledné a rozvážné pohyby. Pokud musíte, sjeďte ze silnice, ale neprovádějte kontrolu brzd ani agresivní chování, které by mohlo druhého řidiče vyprovokovat.

Jak mi může společnost Davis Firm, LLC pomoci?

Pokud jste utrpěli vážná zranění nebo byl váš blízký usmrcen při dopravní nehodě v Chattanooze způsobené kontrolou brzd nebo jízdou za volantem, je důležité ihned vyhledat zkušeného právníka, aby byl nedbalý řidič pohnán k odpovědnosti za své jednání. Zkušení právníci z advokátní kanceláře Davis Law Firm, LLC vám mohou pomoci.

Zavolejte na číslo (423) 401-9980 nebo nás kontaktujte online a domluvte si bezplatnou konzultaci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.