Jakou krevní skupinu klíšťata preferují?

Přemýšleli jste někdy o tom, proč jsou někteří lidé častěji kousnuti klíštětem než jiní? Vědci v České republice tvrdí, že to může souviset s krevní skupinou člověka. „Vliv krevních skupin na některé nemoci, jako je malárie nebo některé druhy rakoviny, byl již diskutován a prokázán,“ upozorňují autoři. Krevní skupina O je spojována s pomalým průběhem malárie, kterou přenášejí komáři. „To může naznačovat, že by mohl existovat podobný vztah mezi nemocemi přenášenými klíšťaty a některou krevní skupinou (skupinami).“

Pro zkoumání možné souvislosti provedla Žákovská a její kolegové z Masarykovy univerzity v České republice pilotní studii metodou in vitro. Krev dobrovolníků byla umístěna na obvod filtračního papíru umístěného na Petriho misce.

Výzkumníci nasbírali 100 nymf klíšťat Ixodes ricinus v Rudě u Brněnské přehrady. Jedná se o nejběžnější druh klíšťat v Evropě i v České republice. Jsou také hlavními přenašeči bakterie Borrelia burgdorferi, která způsobuje lymskou boreliózu.

Klíště rodu Ixodes ricinus, nazývané také klíště ricinové, se vyskytuje především v Evropě.

Chování klíšťat bylo sledováno v intervalech 1 a 2 minut, aby se zjistilo, které kapce krve dávají přednost.

„Lze konstatovat, že statisticky nejpreferovanější byla krevní skupina A, následovaná druhou skupinou – O a AB,“ píše Žákovská. Nejméně preferovanou krevní skupinou byla krev typu B.

Zjištění je třeba zopakovat ve studii in vivo, vzhledem k tomu, že na potravní preference klíšťat v živém organismu mohou mít vliv i další faktory, vysvětlují autoři. „Nemůžeme však použít modelová zvířata,“ píše Žákovská, „protože různé živočišné druhy mají různé systémy krevních skupin.“

Studie na komárech podle přehledu literatury autorů prokázaly preference určitých krevních skupin. Tyto studie využívaly lidské dobrovolníky.

„V jednom případě nechali komáry krmit se na odhalených rukou dobrovolníků,“ vysvětluje Žákovská. „Ve druhé studii experimentátoři zkoumali pouze ‚přistávací‘ preference komárů s amputovanými choboty.“

Lidé s krevní skupinou A by se měli mít před klíšťaty na pozoru. Studie ukázala, že klíšťata dávají přednost krvi typu A. Click To Tweet

A co takhle použít lidské dobrovolníky? Bohužel „tento přístup s sebou nese zvýšené riziko nákazy klíšťaty,“ píše Žákovská.

Nebo autoři navrhují „amputovat chobot přenašeče a/nebo použít klíšťata, která byla odchována i chována z vajíček ve sterilních podmínkách, aby se předešlo riziku přenášení infekčních agens.“

Autoři studie došli k závěru, že „krevní skupina může být jedním z faktorů určujících potravní preference klíšťat Ixodes ricinus.“

Klíšťata Ixodes ricinus mají krevní skupinu A. A varují: „Lidé s rizikovou krevní skupinou A by měli přijmout vhodná opatření, aby se účinněji chránili a snížili riziko nákazy nebezpečnými zoonotickými chorobami přenášenými klíšťaty.“

Článek aktualizován: 4. června 2019

  1. Zakovska A, Janecek J, Nejezchlebova H, Kucerova HL. Pilotní studie preference klíšťat Ixodes ricinus pro lidské krevní skupiny ABO pomocí jednoduché metody in vitro. Ann Agric Environ Med. 2018;25(2):326-328.
Nejnovější z vědeckého blogu o borelióze
lyme-disease-tinnitus

26. 3.

Pacient s boreliózou s trvalým tinnitem a ztrátou sluchu

Dobrý den a vítejte u dalšího podcastu Inside Lyme. Jsem váš hostitel Dr. Daniel Cameron. Zjistil jsem, že nejlepší způsob, jak se seznámit s boreliózou, je prohlížení skutečných případů. V této epizodě, budu probírat případ

 pacienta s boreliózou na telemedicínském hovoru

26. března

. Jaké jsou výhody telemedicíny pro pacienta s boreliózou

PERSPEKTIVA Stále více odborností popisuje přechod k využívání telemedicíny ve své praxi. „Celosvětová pandemie COVID-19 dramaticky změnila poskytování služeb v revmatologické ambulanci z důvodu přesunu personálu a snahy o minimalizaci infekce

lyme-disease-normal-pressure-hydrocephalus

18. března

Sekundární hydrocefalus pod normálním tlakem v důsledku boreliózy

Dobrý den, a vítejte u dalšího podcastu Inside Lyme. Jsem váš hostitel Dr. Daniel Cameron. V této epizodě budu diskutovat o případu pacienta, který pomalu začal mít potíže s rovnováhou a později mu byla diagnostikována borelióza

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.