Kolonizace jiných planet je špatný nápad

Měli by lidé usilovat o kolonizaci vesmíru? Já říkám, že ne. Ve vesmírné komunitě pracuji již 35 let a věnuji se různým programům a projektům, od vědeckých až po lety lidí do vesmíru. Jako sociální vědec zastávám názor, že lidé nejsou dostatečně technologicky a sociálně vyspělí na to, aby zakládali kolonie na Marsu nebo na jakémkoli jiném místě ve vesmíru. S výjimkou nitek ruského kosmismu je ideologie kolonizace a využívání vesmíru převážně západní a křesťanská, jak bylo uvedeno výše. Zdá se, že je to určitá interpretace křesťanské teologie panství či dominia, která vede zastánce kolonizace k prohlášení, že lidé jsou předurčeni k tomu, aby zaplnili vesmír, že lidé „musí“ kolonizovat Mars, že vesmírné zdroje jsou zde k mání.Ideologie průzkumu vesmíru potřebuje omladit. Autor obhajuje vizi lidské budoucnosti ve vesmíru, v níž lidstvo najde cestu ke kolektivní mírové existenci na vesmírné lodi Země, způsob, jak společně pracovat na zachování života zde a hledat život tam venku. Možná, že někdy ve vzdálené budoucnosti budou lidé připraveni – technologicky i společensky – žít společně v míru na jiných planetách. Ale ještě tam nejsme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.