Mars v trinu s Neptunem Natalita a tranzit:

 • Když je v horoskopu trin Marsu na Neptun, je jedinec citlivější a pozornější k detailům.
 • Při tranzitu Marsu na Neptun můžete využít lepší energii k cestování nebo k vyzkoušení nových zážitků.
 • Planeta Mars je zodpovědná za to, jak jednáme se svou energií a touhami, s našimi impulsy a vnitřní agresí.
 • Aspekt trinu znamená, že planetární energie obou řídících těles plynule proudí a vytváří se blahodárné spojení.
 • Planeta Neptun má na starosti svět snů a duchovna, změněné stavy nevědomí a naši touhu uniknout realitě.
 • Celkové osobnosti: Nancy Pelosi, Jimmy Page, Paul Keating, John Belushi, Thomas Mann, Angelina Jolie.
 • Tranzitní data: Michelle Pfeiffer, Russell Brand, Louisa May Alcott, francouzský král Ludvík XVII:

Pokračujte ve čtení natálního významu tohoto aspektu nebo přejděte k výkladu tranzitu.

Mars trin Neptun Natal

Lidé narození během aspektu Mars trin Neptun jsou smyslní, vášniví, nápadití a bojovnější, když musí bojovat za důležité věci. Dokážou účinně motivovat lidi, aniž by někoho nutili nebo byli autoritativní.

Tato jejich metoda jim dodává neohrožující charakter, dobrý magnetismus a čest.

Energie tohoto trinu jim má umožnit být idealisty, zatímco jejich osobní vazby a diplomatické schopnosti se projevují prostřednictvím jejich životních zkušeností. Mars jim dá velkou sílu a Neptun jim pošle směr, který si musí vybrat, když se musí vyjádřit.

To je učiní citlivějšími k problémům druhých, ať už samostatně, nebo v kolektivu, nemluvě o tom, že se budou cítit motivováni ke sdílení všeho, pokud budou požádáni o větší zodpovědnost. S největší pravděpodobností všech svých osobních cílů dosáhnou při zachování svých vlastních fungujících strategií, proto se budou více zajímat o sociální práci, také o dobrovolnictví, medicínu a terapie.

Takto budou dost dobří na to, aby se podělili o svou energii tím, že budou oporou těm, kteří se potýkají třeba s nemocí, chudobou a dalšími problémy. Soucit mají v krvi, protože jejich přístup je soucitný a často budou chtít s druhými mluvit o různých problémech.

Měli by se někdy prostě očistit od všeho utrpení, které se v nich nahromadilo ze všeho bolestného sdílení. Jinak jim může klesat hladina energie pod zátěží, kterou se rozhodli řešit.

Jsou plní života, dobří psychici a tato jejich energie je dobrá pro jakýkoli druh služby, zejména pokud jde o pomoc těm méně šťastným.

Tito rodilí lidé jsou schopni vidět jakékoli nebezpečí, také před ním umí utéct, to znamená, že jsou vždy vítězi. Jejich psychická energie a užitečnost obvykle nemá žádné druhotné účinky, protože jejich vlastní karma funguje jako strážce.

Nativy narozené v době trinu Marsu s Neptunem jsou velmi citlivé a emocionální, to jim umožňuje poznat jejich jednání, když jsou ostatní neupřímní.

Jejich ideály jsou praktické, a proto se opírají o vlastní sny, i když jejich jednání může být tajnůstkářské a rozhodné, zejména když se snaží vyhnout jakémukoli zásahu pocházejícímu od jiného jedince.

Mají bystrý psychologický příjem, zdravý režim, kontrolu, pokud jde o emoce, a hodně energie.

Lidé narození v době, kdy je Mars v trinu s Neptunem, se zajímají o umění a vyjadřují svou tvořivost prostřednictvím tělesnosti, ale jen tehdy, je-li mezi nimi a partnerem chemie, protože je přitahují organické vědy a práce s kapalinami.

To vše znamená, že jsou v posteli masochisty. Vždycky hledají na druhých lidech to nejlepší, ale je pro ně velmi těžké udržet si vlastní vysoké nároky.

Tito lidé potřebují občas dobít baterky a zůstat skrytí. Možné jsou i podivné situace doma, s partnerem.

Vášeň pro své pohnutky a vlastní představivost, pokud jde o povolání v umění a jiné fyzické požadavky, jako je balet, sochařství a způsob, jakým mohou plně vyjádřit svůj rytmus a plynulost.

Mají divokou tendenci stát se podřízenými, což znamená, že jejich politické názory a mysl zaměřená na aktivismus by byly tím, co jim pomáhá uspět. Jejich duchovnost a morálka po nich žádá, aby sloužili nezištně, je činí dobročinnějšími a jemnějšími.

Bude pro ně přirozenou tendencí zapojit se do velmi velkých společenství a sdílet duchovní, a tedy altruistické názory. Jejich víra je extrémní, ale nejsou nutně nábožensky založení.

Vhodní by byli pro některé více či méně důležité praktiky, od tarotu po vegetariánství. Ačkoli jsou silní duchem, jejich fyzická agresivita by jim připadala odporná.

Nikdy by však neustoupili ze strany kohokoli, ať už by se jednalo o někoho z jejich blízkých, nebo dokonce o věci, kterým věří. Je velmi pravděpodobné, že se díky laskavosti stanou vítězi v jakékoli psychické bitvě.

Její smyslnost je činí smyslnými a velmi přitažlivými, takže by neměli mít problémy s přilákáním jakéhokoli partnera. Musí být upřímní a soucitní; pokud jde o milování, jsou skutečně mystičtí nebo snad éteričtí.

Tranzit Mars trin Neptun

Ačkoli se vůbec nejedná o tranzit vysokých energií, měli by mít dostatek motivace k tomu, aby vyjádřili svou kreativitu a rytmus tancem, zpěvem, sochařstvím, stejně jako dalšími fyzickými projevy určenými k rozvoji jejich představivosti.

Mohou mít také potřebu zabývat se náboženským a duchovním rozvojem, pokud se stýkají s mnoha lidmi. Je to pro ně skvělé období, kdy se mohou hodně dozvědět o tom, jak astrologické vlivy ovlivňují jejich život i život druhých. Mnozí jsou více spojeni s jemnostmi a vibracemi přicházejícími z hvězd.

Tranzit Marsu s Neptunem je příznivým vlivem, podobným sextilu, avšak pracujícím s jejich vlastními pocity a vnitřní rovnováhou.

Tento tranzit je skvělý pro cestování a vydávání se za dobrodružstvím, také pro hazard, finanční spekulace, emigraci a všechny druhy společných projektů, kde je třeba iniciovat nové oblasti, přičemž je třeba zvážit i další aspekty.

Obklopuje je větší tělesný elán, který jim bude pomáhat v jejich plánech, a také mnoho nápadů a plánů, které budou mít před očima a v mysli.

Je tu jen jedna nevýhoda toho všeho a stejný tranzit Marsu a Neptuna, jejich osobnost je pro ně dost dobrá na to, aby byla v jejich prospěch a proti osobnímu přístupu.

V důsledku toho mají mnozí tendenci skládat eseje a hodně psát, přičemž jsou dokonale upřímní. I když to možná nechápou, jejich potenciál ovlivnit ostatní je silný. Je třeba, aby to pochopili a využili toho pro vyšší dobro.

Ti z nich, kteří mají deprese, by si měli najít nějakou činnost a třeba se vyučit herci.

Pokud někteří z nich usilují o to, aby se stali baviči, bude následující rok plný agresivity a jejich vytrvalost je vynese za dveře.

Jejich dramatické schopnosti je vynesou ven, aby hráli v různých místních produkcích, v případě, že je pro ně Hollywood na hony vzdálený. Pokud chtějí přiložit ruku k dílu, měli by si najít čas a pracovat jako dobrovolníci pro různé organizace.

Budou vědět více o potřebách druhých a jejich vyjednávací schopnosti jim pomohou mít mnoho záruk. Bez ohledu na to, jakým směrem se v životě rozhodnou vydat, se do svých příštích narozenin stanou úspěšnými.

Mohou dělat cokoli, aniž by měli nějaký program, může jim pomoci uběhnout den a oni nakonec dorazí tam, kam mají. Zatímco jejich cesta může být složitá, jejich cesta je velmi zábavná, podle toho, co je může potkat.

Protože je pro ně snadné jednat otevřeně a laskavě, je pro ně pomoc lidem snadná. Fantazie a jejich intuice je mohou vést správným směrem, mohou dosáhnout toho, co chtějí, když se zbaví jakékoli naděje a očekávání.

Tento typ energie není vůbec agresivní, ale lidé mohou získat odvahu a ducha bojovníka tím, že budou bránit své blízké.

V dnešní době mohou vyhrát jakoukoli bitvu, spíše laskavostí než útokem na druhé lidi. Tito lidé by se měli cítit povzbuzováni k tomu, aby zůstávali vedle těch, kteří jsou slabší, a těch, které společnost považuje za zakázané.

Tento tranzit je výborně činí aktivními a zapojenými do charitativních akcí za příčiny lidských práv a těch skupinových.

Hladina energie těchto lidí není nikdy příliš vysoká a nejsou ani příliš ambiciózní, nemluvě o cílevědomosti. Pokud jde o život, oceňují vnitřní a duchovní aspekty a mají větší potřebu naplnění ve své práci.

V tomto období mohou lidé pomáhat druhým tím, že je podporují a povzbuzují nebo přispívají na charitu.

Mohou stejně dobře přijímat veškerou pomoc a sympatie druhých. Ego mnoha lidí bude zdravé, ale nebudou mít tendenci se předvádět a vyžadovat příliš mnoho pozornosti, stejně jako se spokojí s tím, že podají pomocnou ruku druhým, stejně jako přinesou svůj příspěvek k většímu dobru.

Mohou mnohé inspirovat svou fantazií, například herectvím a marketingem výrobků. Z tohoto důvodu mohou být skvělými obchodníky, ale musí mít na srdci jejich nejlepší zájmy.

Může se vám také líbit

 • Konjunkce Luny s Venuší
 • Kvadratura Merkuru s Neptunem

  .

 • Venuše opozice Uran
 • Měsíc trigon Neptun
 • Venuše konjunkce Neptun
 • Uran konjunkce Neptun
 • Mars kvadrát Pluto
 • .
  Slunce kvadrát Uran
Joy Carter

Joy Carter

Astrologický nadšenec od útlého věku, je v Joy Carterové mnohem víc, než se na první pohled zdá. Je to zkušená praktická lékařka, která se snaží zpřístupnit svou práci co největšímu počtu lidí. instagram, twitter nebo facebook

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.