Peníze ve sportu:

Často se mi stává, že si vzpomenu na konkrétní jarní prázdniny.

S rodinou jsme byli v Karibiku (v rámci výletní plavby) a dorazili jsme do třetího ze čtyř přístavů, na které jsme během pobytu na lodi narazili.

Tím „přístavem“ byl krásný ostrov Roaton, středně velký kus země asi 30 mil východně od Hondurasu, který si činí nárok na vlastnictví země.

Jakmile jsme však vystoupili z lodi – a dovolili našim nadšeným prstům, aby se pokochaly teplými a lákavými písečnými plážemi – nastala mrazivá, ale bohužel ne šokující realita:

Ostrov zaváněl stejnou kulturou třetího světa, jakou má příliš mnoho zemí v Karibiku.

Říci, že obyvatelé ostrova jsou „chudí“, by bylo podobné jako říci, že současný stav ekonomiky v Americe je „tak trochu špatný“ – bylo by to velkolepé a obrovské podcenění.

Jakkoli byli obyvatelé chudí, z nikoho z obyvatel jako celku jste prostě nikdy necítili zděšení, znechucení nebo nespokojenost. Jistě, lidé toho po materiální stránce neměli mnoho, ale to, co měli, bylo víc, než mohl nabídnout jakýkoli výrobek nebo zařízení.

Měli naději, měli život a měli jeden druhého – to všechno byly věci, které si za žádné peníze na světě nemohli koupit.

V Americe máme nárok na tyto výše uvedené poklady a na mnoho dalších. Můžeme svobodně naplňovat své touhy jakýmikoli legálními prostředky, praktikovat jakékoli náboženství, pokud to považujeme za nutné, a vyjadřovat se k tomu, co si myslíme o každodenních záležitostech. Jen ti, kdo si toho neváží, nacházejí důvod k tomu, aby se rozčilovali nad tím, jakým bohatstvím jsme byli obdařeni a do čeho jsme se narodili.

Ale zařaďte mě do kategorie těch, kdo si neváží toho, jak se v naší zemi rozdělují peníze, zejména určitým lidem.

Nemluvím o politických otázkách, jako jsou sociální dávky nebo daně, ale spíše o směšném rozdílu v ročních platech dvou poměrně významných skupin obyvatel naší země.

Těmito dvěma skupinami obyvatel jsou „průměrní Američané“ a američtí sportovci.

Abychom si pro účely tohoto článku pomohli uvést věci na pravou míru, medián ročního platu průměrného Američana činí 44 389 dolarů*. Porovnejte to s 1 470 000 dolary** profesionálního sportovce v jedné ze čtyř hlavních sportovních asociací.

Pro srovnání tedy průměrný Američan vydělává tři procenta toho, co průměrný sportovec.

Ale zatímco mezi námi žije odhadem 304 milionů Američanů, profesionálních sportovců provozujících jeden ze čtyř královských sportů je pouze 4420. Takže i když jsou všechny tyto peníze „tam venku“, připadají na astronomicky nízké procento jednotlivců – přesněji na 0,0001 procenta.

To je podle mě docela velký nepoměr.

Poté se nabízí otázka: Proč by měl být dospělý člověk, který hraje dětskou hru, odměněn mnohem více penězi než jeho kolega, který používá mnohem více mozku nebo mozkových závitů než on?

V očích veřejnosti to nejde dohromady, protože tito lidé zažili jen jednu stranu příběhu – i když tu obyčejnou, nesportovní.

Zdánlivě chápou, jakou šanci má člověk na úspěch, a přesto si nedokážou představit výhody dosažení tohoto pohádkového životního stylu. Jsou vychováváni přirozeně a žijí normálně. Vydělávají slušný plat.

Každá anomálie, která přijde do styku s lidmi ohledně známého aspektu života (řekněme peněz), s sebou nese nějaký pocit směrem ven – obvykle závist nebo lítost nad opačnou stranou věci.

Zmatení pravdou? Příklad byl již uveden v příběhu:

Normální Američané vydělávají 44 389 dolarů ročně. Sportovci vydělávají 1 470 000 dolarů ročně. Normální Američané nesnášejí a – pravděpodobně – žárlí na to, že někdo může mít plat o tolik vyšší než oni, když mají pocit, že pracují stejně tvrdě (ne-li tvrději) v zaměstnání, které mohou, ale nemusí vykonávat po nějakou reálnou dobu.

Je však správné, aby takové emoce vyvolával někdo, kdo opět může vyprávět opravdu jen polovinu příběhu?“

Pravda, sport si může nárokovat mnoho cenných vzpomínek z našeho dětství, ale to neznamená, že sport je jen pro děti.

Nejvyšší úrovně atletiky jsou stejnou profesí jako bankovnictví, učitelství nebo ošetřovatelství. Všechny vyžadují rozsáhlé znalosti svého předmětu a superlativní výkon jednotlivce, když to čas a situace vyžadují. Kromě toho všechny vyžadují obchodního ducha a touhu uspět.

Nedisponujete-li příliš mnoha z těchto vlastností, budete degradováni nebo propuštěni rychleji, než baseballový rychlík Andrew McCutchen dokáže oběhnout druhou metu.

Pravdou je, že profesionální sport je v mnoha ohledech pozoruhodně podobný jiným profesím – jen se tyto podobnosti veřejnosti nepředkládají na stříbrném podnose. Zůstávají skryty a zastřeny za jinými, obvykle nadýchanými dějovými liniemi, které mají přednost před záležitostmi, jež skutečně nesou vůbec nějaký význam.

V podstatě se nedivím veřejnosti, že vyjadřuje odpor ke světu sportu a konkrétně ke sportovcům. Vždyť to není jejich vina, že jsou špatně informováni a klamáni obvykle skličujícím obrazem, který média o sportu a jeho aktérech vykreslují – nebo snad ano?

Oni (členové médií) chtějí, abyste se seznámili se všemi těmi krkolomnými a bohatými sportovci na světě – se všemi 4420 z nich. Chtějí, abyste se bezhlavě zamilovali do konkrétních hráčů a stali se fanatickými nad událostmi těchto příslušných jedinců – nebo bohů, jak by si média přála.

Těžko jim to ale můžete mít za zlé – takhle získávají příjmy. Vydělávají velké peníze tím, že zveličují události a líčí příběhy tak, aby u veřejnosti vyvolaly reakci, ať už pozitivní, nebo negativní, a tím přiměly fanoušky, aby se chtěli vracet pro další, což je v podstatě cílem.

A své poslání také plní – svědčí o tom, jak se udržely na trhu. Jak bylo uvedeno výše, mnoho lidí má „problém“ se směšnými smlouvami, které sportovci v dnešní době dostávají – s čísly, která média oslavují.

Alex Rodriguez dostal v listopadu 2007 od Yankees mega smlouvu na 225 milionů dolarů. Manny Ramirez dostal 45 milionů dolarů za dvouleté setrvání u Dodgers. Basketbalové superhvězdy Lebron James a Kobe Bryant si v létě, kdy se stanou volnými hráči, vydělají částku, jakou sport dosud nezažil.

Ale nejsou to jen veteráni, kdo shrábne obrovské balíky peněz. Nováčkům jsou nyní více než kdy jindy předkládány obrovské smlouvy, těžce zatížené předběžnými zárukami.

Quarterback Matthew Stafford z Detroit Lions dostal letos v dubnu rekordní šestiletou smlouvu na 72 milionů dolarů, která zahrnovala absurdní záruky ve výši 42 milionů dolarů.

V baseballu se nadhazovač Stephen Strasburg z týmu Nationals – kterého zastupuje známý penězoměnec Scott Boras – uchází o 50 milionů dolarů.

Komické na tom všem je, že ačkoli ve svých nových ligách neodehráli ani vteřinu, jsou placeni jako superhvězdy – stejně jako A-Rods a ManRams sportovního světa, kteří si na své příjmy skutečně vydělali.

Mají kolosální schopnosti a mimořádný talent, ale jste opravdu ochotni vsadit na to, že se stanou lepšími hráči než ti nejlepší v současnosti ve svém sportu?

Já vím, že ne, a dvojnásob si myslím, že by neměli být takto placeni.

Bylo by však chybou vinit současné představitele sportu – majitele, sportovce nebo agenty – z ohromujících dolarových částek, které se v dnešní hře rozdávají.

Chceme-li být plně informováni, musíme se podívat, jak se smlouvy ve sportu vyvíjely v průběhu let.

V padesátých a šedesátých letech, kdy baseball skutečně vypukl, byly smlouvy na 100 000 dolarů v módě. Hráči jako Ted Williams nebo Joe DiMaggio dostávali tyto kdysi považované lukrativní smlouvy jako doplněk ke svým impozantním statistikám.

Podobně i ve fotbale si zhruba před deseti lety superhvězda Barry Sanders vyjednal novou smlouvu na 34,5 milionu dolarů na šest let***.

Pamatujete si, jak Stafford dostal 42 milionů dolarů jako záruku? Kdo myslíte, že si své peníze zasloužil víc?“

Jde o to, že ve všech sportech zůstaly velké smlouvy s postupující dobou konzistentní.

Můžete tedy atletice vyčítat progresi? Za vývoj?“

Mohou za to, že se ekonomika nafoukla?“

Nechápejte mě špatně, nejsem tak naivní, abych si neuvědomoval, že inflace ve sportu rostla mnohem větším – a mnohem rychlejším – tempem než ve zbytku ekonomiky.

Ale na jejich obranu musím říct, že se prostě vyvíjejí spolu se svými šeky – stejně jako celá společnost – a „rekordní“ smlouvy jsou toho stále výmluvným znamením.

Chci říct, že by nemělo smysl, aby hráči dostávali to, co jejich kolegové před padesáti lety, tak proč ten odpor ke všem penězům, které nyní pobírají?

Myslím si, že je to kvůli médiím. Jsou to umělci, kteří malují obraz – buď růžový, nebo zvadlý – o tom, jak chtějí, aby byl sport na veřejnosti vnímán. Nejčastěji se rozhodnou vyprávět „zvadlý“ obraz, protože to je to, co se přednostně prodává.

To nás nechává otrávené, protože slyšíme informace v tom nejnegativnějším světle.

Jsme to však my, kdo tyto otřesné normy zformoval. To my přiléváme olej do novinářského ohně tím, že toužíme po slávě a bohatství a nafoukaných osobnostech a jsme jimi posedlí.

Nebýt naší fascinace sportem, pak by sportovci nedostávali takové platy, jaké dostávají. Přesto, když si dál stěžujeme na peníze, které dostávají, stojíme bezmocní i v tom smyslu, že máme kontrolu nad tím, co se děje.“

Z nějakého důvodu v tom nemohu najít pochopení.

Taylor Rummel píše pro Bleacher Report.

*Čísla získána z Wikipedie

**Čísla získána z ESPN the Magazine

***Čísla získána z Wikipedie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.