The Colorado Real Estate Blog

Posted by Joseph Stengel on August 31, 2017

Historicky, když nemovitost změnila vlastníka, prodávající přinesl kupujícímu hrst hlíny z pozemku, aby symbolizoval, že vlastnické právo bylo převedeno. Nyní se místo hlíny k převodu vlastnického práva k nemovitosti z jedné osoby nebo subjektu na druhou používají právní dokumenty zvané listiny.

Kolorado rozeznává několik různých typů listin, které se používají v závislosti na tom, jaká práva může prodávající převést, a na zárukách, které jsou v listině obsaženy. Tento blog vysvětluje základní prvky listiny a také pět běžných listin o převodu nemovitosti v Coloradu.

Co je to listina?

Listina je právní dokument, který umožňuje vlastníkovi nemovitosti převést své vlastnické právo na jinou osobu. Nejčastěji se používá k převodu nemovitosti a oficiálně potvrzuje vlastnictví nového vlastníka k této nemovitosti.

Podle coloradského zákona C.R.S. 38-30-113 musí listina obsahovat minimálně těchto sedm prvků, aby byla považována za platnou:

1) Písemný dokument.
Colorado vyžaduje, aby listina byla platná, musí mít písemnou formu.

2) Určené strany.
Aby byla listina platná, musí v ní být výslovně uvedena osoba nebo subjekt, který převádí podíl na nemovitosti (propachtovatel). Poskytovatel musí být totožný s osobou, která obdržela majetek (obdarovaný) na základě předchozí listiny.

3) Protiplnění.
Ačkoli k převodu majetku z jedné strany na druhou není nutné, aby došlo k výměně peněz, musí být v listině uvedeno protiplnění neboli hodnota poskytnutá za nemovitost.

4) Prohlášení o převodu.
Neexistují konkrétní slova, která musí být obsažena, ale listina musí nějakým způsobem vyjadřovat úmysl převést vlastnictví.

5) Popis nemovitosti.
Movitost musí být popsána pomocí stejného právního popisu, jaký se nachází v předchozích listinách.

6) Podpis oprávněného.
Oprávněný (nebo oprávnění, je-li jich více) musí listinu podepsat, aby byla považována za platnou.

7) Doručení oprávněného a přijetí oprávněným.
V Coloradu se doručení a přijetí předpokládá, když je listina potvrzena a zapsána.

5 Nejčastější typy listin

Mnoho lidí dělá VELKOU chybu, že jdou na internet a stáhnou si listiny zdarma a pak je vyplní bez pomoci právníka. Pro vaši informaci, tyto níže uvedené listiny představují pět běžně používaných typů listin v Coloradu.

1) Warranty Deed

Ruční listina poskytuje obdarovanému největší ochranu podle zákona, protože zaručuje záruku vlastnictví a proti zatížení.

2) Zvláštní záruční listina

Speciální záruční listina je omezenější než obecná záruční listina, protože zaručuje proti jakýmkoli vadám vlastnického práva, které vznikly v době, kdy byl zřizovatel vlastníkem nemovitosti, na rozdíl od vad vlastnického práva za celou historii nemovitosti.

3) Smlouva o koupi a prodeji

Smlouva o koupi a prodeji převádí nemovitost bez jakýchkoli záruk a obvykle se používá při prodeji soudně zabavených nemovitostí.

4) Smlouva o výpovědi

Smlouva o výpovědi převádí pouze případný podíl oprávněného na nemovitosti a není s ní spojena žádná záruka druhu nebo rozsahu podílu oprávněného.

5) Beneficiary Deeds

Beneficiary Deeds se používají k převodu nemovitosti po smrti vlastníka a musí být zapsány před smrtí oprávněného.

Výběr správného právního dokumentu je podstatnou součástí právního procesu, která může mít při nesprávném postupu vážné důsledky. Z tohoto důvodu je vždy nejlepší poradit se se znalým právníkem, abyste se vyhnuli problémům a nepředvídaným výdajům.

Kontaktujte mě ještě dnes a domluvte si bezplatnou konzultaci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.