Aldersintervallerne for spørgeskemaerne for 9 og 10 måneder gamle overlapper hinanden, men cutoff-scorerne på de to intervaller er forskellige. Hvis vi bruger spørgeskemaet for 10 måneder til et barn på 9 1/2 måned, falder hans score i overvågningszonen, men hvis vi bruger spørgeskemaet for 9 måneder, falder hans score i normalområdet. Hvilket spørgeskemainterval anbefaler du at bruge til et barn mellem 9 måneder, 0 dage og 9 måneder, 30 dage?

Der er forskel på cutoff-scorerne mellem spørgeskemaintervallerne for 9 måneder og 10 måneder. Udviklerne tilføjede 9-måneders spørgeskemaet med den tredje…