Håndtering af hyperkolesterolæmi hos postmenopausale kvinder

Der forekommer øget forekomst af koronar hjertesygdom (CHD) med stigende alder hos begge køn, selv om CHD-raten hos kvinder er ca. 10 år lavere end hos mænd. Der er en kraftig stigning i antallet af KOL hos kvinder efter ca. 50 års alderen. Årsagerne hertil er ikke helt klarlagt og er utvivlsomt multifaktorielle. Tværsnitsdata fra store befolkningsundersøgelser tyder på, at omkring tidspunktet for overgangsalderen stiger low-density lipoprotein- (LDL)-kolesterolniveauet med ca. 15-25 %. Da denne stigning er større end den, der er observeret hos mænd i samme aldersperiode, og nærmer sig den stigning, der er observeret hos kvinder efter ooporektomi, er det sandsynligt, at reducerede cirkulerende østrogenniveauer i forbindelse med overgangsalderen spiller en rolle for de negative ændringer i både blodlipidniveauet og forekomsten af CHD. Der er klare beviser for, at behandling af hyperkolesterolæmi reducerer den kardiovaskulære risiko hos kvinder såvel som hos mænd. I retningslinjerne fra USA’s National Cholesterol Education Program (NCEP) Adult Treatment Panel III (ATP III) anbefales diæt og andre livsstilsændringer som førstevalgsterapi. Hvis behandlingsmålene ikke kan nås ved hjælp af ikke-farmakologiske foranstaltninger, bør der tilføjes lægemiddelbehandling. Blandt de tilgængelige lipidsænkende midler er HMG CoA-reduktasehæmmere (statiner) det klare valg til at sænke LDL-kolesterolniveauet. Statinernes gunstige virkninger på HDL-cholesterol og triglyceridniveauet er imidlertid mere beskedne, og statinerne er ikke kendt for at sænke lipoprotein (a)-niveauet. Østrogen- eller hormonerstatningsterapi (ERT/HRT) og nikotinsyre forbedrer LDL- og HDL-kolesterolniveauerne og sænker også Lp(a)-niveauerne. ERT/HRT anbefales dog ikke længere som førstevalgsterapi til nedsættelse af risikoen for KOL. Nicotinsyre er især nyttig til at sænke triglyceridniveauet (ligesom fibrater) og øge HDL-kolesterolniveauet. Galdesyre-sekvestranter reducerer LDL-kolesterol og øger HDL-kolesterolniveauet en smule. Både galdesyre-sekvestranter og ERT/HRT har tendens til at øge triglyceridniveauet, og de bør derfor anvendes med forsigtighed hos kvinder med hypertriglyceridæmi. Behandlingen bør individualiseres for hver enkelt patient. Det er vigtigt at vurdere den primære form for dyslipidæmi, andre CHD-risikofaktorer, komorbiditeter og omfanget af den lipidforbedring, der er nødvendig for at nå behandlingsmålene. Der bør også tages hensyn til virkningerne af hver enkelt behandlingsform og potentielle bivirkninger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.