Department of Information Systems

 • Ohjelman rakenne
 • Pääsyvaatimukset
 • Tutkintovaatimukset
 • Tutkintovaatimukset
 • Lisätiedot

Tietojärjestelmien laitoksen tarjoama maisterin tutkinto-ohjelma on suunniteltu henkilöille, joilla on tai ei ole IT-alan koulutustaustaa.

Opiskelijat voidaan ottaa ohjelmaan joko syys- tai kevätlukukaudeksi. MS-ohjelma edellyttää 39 opintopisteen (13 3-tuntista kurssia) tyydyttävää suorittamista jatkotutkintotasolla. Yksi tai useampi peruskurssi voidaan jättää suorittamatta sisäänpääsyn yhteydessä aikaisemman akateemisen kokemuksen perusteella. Näin ollen tähän ohjelmaan tulevat opiskelijat suorittavat taustastaan riippuen 30-39 opintopistettä jatko-opintoja. Kaikkien MS-opiskelijoiden on suoritettava viisi peruskurssia, minkä jälkeen he voivat valita viisi valinnaista kurssia osaston kurssitarjonnasta.

Hakemuksen määräajat

Tämän ohjelman hakuajat on lueteltu alla. Kaikkien hakemusaineistojen on oltava perillä tietotekniikan osastolla mainittuihin määräaikoihin mennessä, jotta ne voidaan käsitellä nopeasti. On hakijan edun mukaista hakea ja toimittaa KAIKKI aineistot ajoissa, koska voimme joutua rajoittamaan sisäänpääsyä ohjelman ilmoittautumisten perusteella.

Kotimaan opiskelijat

Syksy: Toukokuu 1
Kevät: Lokakuu 1

Kansainväliset opiskelijat

Syksy: Huhtikuu 1
Kevät: October 1

Huomautus: Syksyn 2021 aineistojen määräaikaa on pidennetty kotimaisten ja kansainvälisten hakijoiden osalta kesäkuun 1. päivään.

apply_thin_3

Muut kuin tutkintoa hakevat opiskelijat voivat hankkia hakuaineiston Graduate Schoolin verkkosivuilta. Opiskelijaksi päästyään ei-tutkinto-opiskelijat voivat luvan saatuaan suorittaa enintään 2 IS-kurssia. Ilmoittautumislupa riippuu kuitenkin paikkojen saatavuudesta.

MS-ohjelman rakennekaavio

virtauskaavio rev 2013crop

Takaisin alkuun

Akateemiset sisäänpääsyvaatimukset
 1. Vähemmistöllä menestyneistä hakijoista on perustutkinto-ohjelman keskiarvo reilusti yli 3,0 (asteikolla 4,0). Hakijoilta, joilla ei ole IT-taustaa, odotetaan selvästi yli 3,0:n keskiarvoa ja vankkaa matemaattista taustaa (esim. joitakin matematiikan kursseja, kuten laskutoimitusta tai tilastotieteen kursseja).
 2. Syksyn 2021 hakijoiden osalta hyväksymme myös Duolinon englanninkielen kokeen. Vaadittu vähimmäispistemäärä on 105 pistettä. Kaikkien hakijoiden odotetaan lukevan, puhuvan, kirjoittavan ja ymmärtävän englannin kieltä sujuvasti. Niiden, joiden äidinkieli ei ole englanti, on suoritettava kielitaitotesti. Ainoa poikkeus tästä vaatimuksesta koskee opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet keskiasteen jälkeisen tutkinnon akkreditoidussa yliopistossa Yhdysvalloissa. Opiskelijoilta, jotka ovat suorittaneet keskiasteen jälkeisen tutkinnon jossakin yhdysvaltalaisessa oppilaitoksessa ja joiden äidinkieli ei ole englanti, voidaan vaatia englannin kielen taidon osoittamista.Hyväksymme tällä hetkellä Test of English as a Foreign Language (TOEFL) -testin, IELTS-testin (International English Language Testing System) ja PTE Academic -testin (Pearson Test of English). TOEFL-testin yhdistetty vähimmäispistemäärä on 550 (kirjallinen), 213 (tietokonepohjainen) tai 80 (iBT-internetpohjainen). UMBC:n TOEFL-koodi on 5835. IELTS-tutkinnon vähimmäispistemäärä on 6,5. PTE Academic -testissä vaaditaan vähintään 53 pistettä.
 3. GRE-todistusta ei vaadita MS-ohjelmaan.
 4. Statement of Purpose (osa hakemusta)
 5. Kolme suosituskirjettä
 6. Sähköiset opintosuoritusotteet: Jos oppilaitoksenne käyttää sähköisiä opintosuoritusotteita virallisina asiakirjoina, pyydämme lähettämään ne Kathie Neelle ([email protected]) kotimaisten hakemusten osalta ja Scott Philipsille ([email protected]) kansainvälisten hakemusten osalta
 7. UMBC:n tutkijakoulu hyväksyy viralliset WES:n ICAP:n kurssikohtaiset arvioinnit virallisia opintosuoritusotteita koskevan vaatimuksen täyttämiseksi sisäänpääsyprosessissa.

Takaisin alkuun

MS Degree Requirements
Fundamentals
 • IS 600 – Introduction to Object-Oriented Programming Concepts
 • IS 610 – Database Program Development
 • IS 650 – Data Communications and Networks
Core
 • IS 601 – Management Information Systems
 • IS 603 – Decision Technology Systems
  • (Jos suoritit IS 425:n UMBC:ssä – korvaa valinnaisella aineella)
 • IS 620 – Advanced Database Project
 • IS 636 – Strukturoitujen järjestelmien analyysi ja suunnittelu
  • (Jos suoritit IS 436 UMBC:ssä – korvaa valinnaisaineella)
 • IS 651 – Hajautetut järjestelmät
Valinnaisaineet

.

 • Valintakoe 1 – Valintakoe
 • Valintakoe 2 – Valintakoe
 • Valintakoe 3 – Valintakoe
 • Valintakoe 4 – Valintakoe
 • Valintakoe 5 – Valintakoe
Valintakoe:

MS-opiskelijoille suositellaan vahvasti kannettavan tietokoneen hankkimista opiskelua varten. Kannettavan tietokoneen suositeltavat tekniset tiedot löytyvät osoitteesta http://bookstore.umbc.edu/SiteText.aspx?id=20438

Takaisin alkuun

Lisätiedot
 1. Jokainen MS-opiskelija saa tiedekunnan opintoneuvojan, kun hänet hyväksytään ohjelmaan.
 2. Korkeakouluopiskelijalle voi suorittaa enintään 2 peruskurssia ennen perusteita ilman opintoneuvojan lupaa.
 3. Korkeakouluopiskelijat voivat suorittaa enintään 2 valinnaiskurssia ennen 5 peruskurssin suorittamista ilman ohjaajan lupaa.
 4. Korkeakouluopiskelijat voivat suorittaa enintään kolme kurssia lukukautta kohti ilman ohjaajan ja korkeakouluohjelman johtajan lupaa.
 5. Korkeakouluopiskelijat voivat suorittaa enintään kaksi valinnaiskurssia oman ohjelmansa tarjoamien kurssien ulkopuolelta. Ulkopuolisten kurssien suorittaminen edellyttää ohjaajasi muodollista hyväksyntää. MS-ohjelman verkko-opetussuunnitelmasta otetut kurssit kuuluvat tähän kategoriaan. Kampuksella järjestettävässä IS-ohjelmassa ja HCC-ohjelmassa tarjottuja kursseja ei katsota ulkopuolisiksi kursseiksi, ja kummassakin ohjelmassa opiskelevat opiskelijat voivat suorittaa niitä. Tässä lueteltuja kursseja ei voi suorittaa valinnaiskursseina.
 6. Opiskelijat voivat suorittaa enintään kaksi ennalta hyväksyttyä kurssia verkko-MS-ohjelman opetussuunnitelmasta tutkintovaatimustensa täyttämiseksi. Kurssit hyväksyy tutkinto-ohjelman johtaja, ja ne riippuvat tilojen saatavuudesta, kun otetaan huomioon ilmoittautumiset sekä kampuksella että verkossa järjestettäville kursseille. Opiskelijoilta peritään tavanomaiset kampuksella suoritettavat lukukausimaksut ja maksut, ja he ovat vastuussa kaikkien verkkokursseihin liittyvien kirjojen ja tarvikkeiden hankkimisesta.
 7. IS 600 voidaan tarjota verkossa.
 8. Opiskelijoiden, jotka valitsevat opinnäytetyöreitin, on suoritettava opintojakso IS 799 kahtena lukukautena (3 opintopistettä kummallakin lukukaudella). Opiskelijoiden on myös valittava opinnäytetyön ohjaaja osastolta ja muodostettava kolmijäseninen komitea, joka valvoo ja hyväksyy opinnäytetyön. Opinnäytetyön puolustus on sovittava ohjaajan ja komitean kanssa. Ohjaajan on hyväksyttävä opinnäytetyö etukäteen, ja se on toimitettava opinnäytetyövaliokunnalle vähintään neljä viikkoa ennen opinnäytetyöehdotusta tai loppupuolustusta.
 9. MS-opiskelijoiden on säilytettävä arvosanan B keskiarvo (ts, 3.0 GPA).
 10. Graduate students may be recommended for dismissation after earning three Cs (this includes C+, C, or C-), one D or one F in any graduate level course.
 11. MS students may not count courses that are audited as the part of the MS program and may not take courses under the Pass/Fail option.
 12. MS students may take ONE independent study which counts as a elective course, usually taken toward the end of the degree. Jotta MS-opiskelija voi suorittaa itsenäisen opintojakson, hänen on toimitettava Proposed Independent Study Form -lomake.
 13. Kaikkien jatko-opiskelijoiden tulee tutustua yliopiston Graduate School Catalog -luetteloon, joka sisältää yliopiston tutkintosäännöt ja -menettelyt.
 14. MS-opiskelijoiden, jotka ovat valmistuneet IS BS -ohjelmasta, on korvattava IS 603 ja 636 ylimääräisillä valinnaisilla kursseilla.
 15. Jos olet suorittanut ristiintaulukoituja kursseja, et voi suorittaa kurssia jatkotutkintotason opintosuorituksina tutkintoa suorittaaksesi.
 16. Mitä tahansa perusopintojaksoja (IS 600, IS 610, IS 650), jotka on hylätty sisäänpääsyä tehtäessäsi, ei voida lukea valinnaisiksi opinnoiksi maisterin tutkintoohjelmassa. Näitä kursseja ei voida laskea mukaan 30 opintopisteen vähimmäismäärään, joka vaaditaan maisterin tutkinnon suorittamiseksi.
 17. Opiskelija voi lukea vain yhden 651-laboratorion opintopisteitä tutkintovaatimuksiinsa. Tämä sisältää IS 651M, 651U tai 651W.

Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä Shannon Keeganiin ([email protected]).

Takaisin alkuun

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.