Driving under the influence of drugs: Prevalence in road traffic accidents in Italy and considerations on per se limits legislation

Tavoite: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli esittää tieliikenneonnettomuuksissa osallisina olleiden kuljettajien verinäytteiden huumausaineiden esiintyvyys ja pitoisuudet sekä keskustella muissa Euroopan maissa ehdotettujen tai sovellettujen erilaisten pitoisuusraja-arvojen käyttöönoton vaikutuksista huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajamisen (DUID) rikkomusten määrään.

Menetelmät: Padovan maakunnassa vuosina 2014-2017 RTA-onnettomuuksiin osallistuneiden kuljettajien verinäytteet analysoitiin alkoholin ja huumeiden esiintymisen varalta. Positiivisten koehenkilöiden esiintyvyys ilmoitettiin kunkin aineen osalta hyväksymällä laboratoriomme määritysrajat (LOQ) ja muissa Euroopan maissa ehdotetut ja/tai käytetyt pitoisuusraja-arvot. Laskettiin laittomien huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajaneiden tapausten väheneminen eri raja-arvoja käytettäessä.

Tulokset: Neljätuhatta neljäsataa neljäkymmentäkolme verinäytettä analysoitiin: 23,7 prosenttia oli positiivisia alkoholin ja 19,9 prosenttia psykoaktiivisten huumausaineiden osalta, ja monihuumausaineiden ja alkoholin ja huumausaineiden väärinkäytön esiintyvyys oli 4,5 prosenttia ja 6 prosenttia. Yleisimmät huumausaineet olivat kannabinoidit (9,7 %) ja kokaiini (7,2 %), seuraavina bentsodiatsepiinit (4,1 %), opiaatit (1,9 %) ja muut opioidit (1,7 %). Barbituraatteja, amfetamiineja ja ketamiinia havaittiin paljon harvemmissa tapauksissa. Kun eri raja-arvoja käytettiin, rattijuopumustapausten kokonaismäärän väheneminen LOQ-arvot ylittävien tapausten osalta oli 8-84 prosenttia. Euroopan unionin huumausaineiden, alkoholin ja lääkkeiden vaikutuksen alaisena ajamista koskevassa tutkimushankkeessa (Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines, DRUID) käytettyjen korkeiden LOQ-arvojen käyttöönotto vähentää rattijuopumusrikosten hypoteettista määrää neljäsosalla, ja sellaisenaan ehdotetut raja-arvot vastaavat suurin piirtein veren alkoholipitoisuutta (BAC) 0,0 %:n välillä.2 ja 0,8 g/l vähentävät dramaattisesti rattijuopumustapauksia (kokaiini -81 %, kannabis -79 %, opioidit -97 %, opiaatit -96 % ja amfetamiinit -77 %); yhtään ketamiinipositiivista näytettä ei ollut raja-arvon yläpuolella.

Päätelmät: Korkeiden analyyttisten raja-arvojen tai heikentäviin pitoisuuksiin perustuvien raja-arvojen käyttöönotto Italian lainsäädännössä voisi johtaa siihen, että RTA-onnettomuuksissa osallisina olleita huumausaineiden vaikutuksen alaisia kuljettajia asetettaisiin syytteeseen paljon vähemmän, ja määrä vähenisi raja-arvoista riippuen 25 prosentista yli 80 prosenttiin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.