”Exäni tyhjensi yhteisen pankkitilimme avioeron aikana.”

Monien avioparien mielestä yhteiset pankkitilit ovat helpoin tapa hoitaa perheen taloutta. Riippumatta siitä, kuinka yllättynyt olet (tai et ole) avioerosta, on kuitenkin tärkeää toimia nopeasti ja harkiten taloutesi turvaamiseksi – vaikka et uskoisikaan, että tuleva exäsi on kostonhimoinen tyyppi.

Tiedä, että jos exäsi tyhjentäisi yhteiset tilit avioeron aikana, hän todennäköisesti katuisi sitä.

East Brunswickin avioerojuristimme tietävät, että raha on huolenaihe molemmille osapuolille avioeron aikana. Jos kuitenkin jompikumpi osapuoli nostaa jostain syystä merkittävän summan yhteisistä varoista juuri ennen avioeroa tai avioeron aikana, tuomioistuin todennäköisesti saattaa hänet vastuuseen siitä.

Mikä on yhteinen pankkitili?

Kun kaksi henkilöä on pankkitilin yhteisomistajia, heillä on yhtäläiset oikeudet rahoihin. Kumpikin henkilö voi vapaasti tehdä talletuksia – tai nostaa varoja – ilman toisen henkilön nimenomaista lupaa. Tämä tarkoittaa teknisesti, että kumpikin voi tyhjentää tilin milloin tahansa. Tilin tyhjentämisellä juuri ennen avioeroa tai avioeron aikana on kuitenkin seurauksia, koska tilin sisältö katsotaan lähes varmasti avio-omaisuudeksi. Tämä tarkoittaa, että se jaetaan oikeudenmukaisesti avioeron yhteydessä. Tämä pätee, vaikka toinen henkilö olisi maksanut tilille paljon enemmän kuin toinen.

Bank of America -yhtiön vuonna 2018 tekemästä tutkimuksesta kävi ilmi, että noin 28 prosenttia tuhatvuotiaista luopuu yhteisistä pankkitileistä, kun he menevät naimisiin, ja päättää sen sijaan pitää taloutensa täysin erillään. Tämä voi vähentää ristiriitoja, jos sinulla on kaksi työssäkäyvää puolisoa, jotka osallistuvat yhteisiin menoihin suunnilleen yhtä paljon. Sinun on kuitenkin hyvä tietää, että tämäkään ei välttämättä suojaa rahoja oikeudenmukaiselta jakamiselta avioerossa. Erillisillä tileillä olevat varat voidaan silti katsoa aviovarallisuudeksi.

Mitä on aviovarallisuus?

Varallisuudella tarkoitetaan varoja, jotka kuuluvat molemmille puolisoille. Tämä voi olla pankkitileillä olevaa rahaa, eläkerahastoja, yhteistä kotia tai ajoneuvoja. Ellei avioehtosopimuksessa tai avioliiton jälkeisessä sopimuksessa ole annettu nimenomaisia ohjeita, aviovarallisuus on jaettava oikeudenmukaisesti puolisoiden kesken.

Siviilivarallisuus on yleensä avioliiton aikana hankittua omaisuutta. Omaisuus, joka on erikseen omistettu ennen avioliittoa, katsotaan yleensä erillisomaisuudeksi (ajatelkaa kolmansien osapuolten antamia lahjoja tai perintöjä).

Yhteisiä pankkitilejä pidetään lähes varmasti avio-omaisuutena.

Kuten New Jerseyn avioeroasianajajamme voivat selittää, velkojen ja omaisuuden jakamisen ei tarvitse olla 100-prosenttisesti tasan. Sen on kuitenkin oltava oikeudenmukainen, kuten N.J.S.A:ssa säädetään. § 2A:34-23.1. Tasapuolinen jako katsoo:

 • avioliiton kesto;
 • kummankin osapuolen ikä ja terveydentila;
 • kummankin osapuolen avioliittoon tuomat tulot/omaisuus;
 • avioliiton aikana vakiintunut elintaso;
 • kummankin osapuolen taloudelliset olosuhteet (mukaan lukien tulot ja ansiokyky) jakohetkellä;
 • Varallisuuden nykyarvo;
 • Jaosta ehdotetut veroseuraamukset;
 • Lapsen fyysisen huoltajuuden omaavan vanhemman tarve omistaa/asua avioasunnossa ja/tai käyttää/omistaa koti-irtaimistoa.

Yhteisen tilin varojen ottaminen ja käyttäminen tai piilottaminen avioeron aikana riistää tuomioistuimelta mahdollisuuden punnita kaikkea tätä. Tästä aiheutuu usein seurauksia.

Yhteisen pankkitilin tyhjentämisen seuraukset

Jos toinen puoliso tyhjentää koko yhteisen pankkitilin – erityisesti nimenomaisena tarkoituksenaan riistää se toiselta puolisolta ja/tai uhmaten tuomarin määräyksiä – siitä aiheutuu todennäköisesti merkittäviä seurauksia. Tuomioistuin ei todennäköisesti ainoastaan kuittaa tätä summaa jäljellä olevan omaisuuden ja velkojen jaossa, vaan myös rankaisee teosta sakoilla tai määrää maksamaan toisen osapuolen asianajajan palkkiot.

Jos esimerkiksi vaimo nostaa 15 000 dollaria yhteiseltä säästötililtä viikkoa ennen avioerohakemuksen jättämistä, hänen aviomiehensä voi puolestaan saada 15 000 dollarin arvosta sellaista omaisuutta, jonka hänen aviomiehensä olisi muutoin saattanut saada avioerossa, jos hän ei olisi poistanut kyseisiä varoja, JA tuomioistuin voi määrätä hänet maksamaan entisen puolisonsa asianajajan kulut.

Muita tapoja, joilla tämä voi vahingoittaa avioeroratkaisuasi:

 • Velvoittaa sinut maksamaan puuttuvat rahat takaisin kuukausittaisilla elatusmaksuilla (tai pienentää elatusapurahaa, jonka olisit muutoin voinut saada);
 • Velvoittaa sinut maksamaan osan puolisosi laskuista (lakimiehet, rikostekniset asiantuntijat, selvitysmiehet, asiantuntijatodistajat jne.);
 • jakaa puolisollesi enemmän omaisuutta kuin alun perin suunniteltiin.
 • seuraa kalliita seuraamuksia.

Sentähden on tärkeää neuvotella avioeroon erikoistuneen asianajajan kanssa, jos sinulla on kysyttävää siitä, milloin voit nostaa varoja yhteiseltä tililtä avioeron aikana.

Ota yhteyttä puhelimitse numeroon (732) 810-0034 tai lähetä sähköpostia verkkosivujemme kautta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.