Management of hypercholesterolaemia in postmenopausal women

Sepelvaltimotaudin (CHD) määrä kasvaa iän myötä molemmilla sukupuolilla, vaikka naisten CHD-tapaukset ovatkin noin 10 vuotta miehiä jäljessä. KHK-tapausten määrä kasvaa naisilla jyrkästi noin 50 ikävuoden jälkeen. Syitä tähän ei täysin ymmärretä, ja ne ovat epäilemättä monitekijäisiä. Laajoista väestötutkimuksista saadut poikkileikkaustiedot viittaavat siihen, että vaihdevuosien aikoihin matalan tiheyden lipoproteiinien (LDL) kolesterolipitoisuus kasvaa noin 15-25 prosenttia. Koska tämä nousu on suurempi kuin miehillä samassa iässä havaittu nousu ja vastaa läheisesti naisilla ooporektomian jälkeen havaittua nousua, on todennäköistä, että vaihdevuosiin liittyvillä vähentyneillä estrogeenipitoisuuksilla on merkitystä sekä veren rasva-arvojen että CHD:n ilmaantuvuuden epäsuotuisissa muutoksissa. On selvää näyttöä siitä, että hyperkolesterolemian hoito vähentää sydän- ja verisuoniriskiä sekä naisilla että miehillä. Yhdysvaltain kansallisen kolesterolikoulutusohjelman (National Cholesterol Education Program, NCEP) aikuisten hoitopaneelin III (Adult Treatment Panel III, ATP III) ohjeissa suositellaan ensisijaisena hoitona ruokavaliota ja muita elämäntapamuutoksia. Jos hoitotavoitteita ei voida saavuttaa muilla kuin lääkkeellisillä toimenpiteillä, olisi lisättävä lääkehoitoa. Käytettävissä olevista lipidejä alentavista aineista HMG CoA -reduktaasin estäjät (statiinit) ovat selkeä valinta LDL-kolesterolipitoisuuden alentamiseksi. Statiinien suotuisat vaikutukset suuren tiheyden lipoproteiinipitoisuuteen (HDL-kolesteroli) ja triglyseridipitoisuuksiin ovat kuitenkin vaatimattomampia, eikä statiinien tiedetä alentavan lipoproteiini(a)-pitoisuuksia. Estrogeeni- tai hormonikorvaushoito (ERT/HRT) ja nikotiinihappo parantavat LDL- ja HDL-kolesterolipitoisuuksia ja pienentävät myös Lp(a)-pitoisuuksia. ERT/HRT-hoitoa ei kuitenkaan enää suositella ensisijaisena hoitona CHD-riskin pienentämiseksi. Nikotiinihappo on erityisen hyödyllinen triglyseridipitoisuuksien alentamisessa (samoin kuin fibraatit) ja HDL-kolesterolitasojen nostamisessa. Sappihapposekvestrantit vähentävät LDL-kolesterolipitoisuutta ja nostavat hieman HDL-kolesterolipitoisuutta. Sekä sappihapposekvestrantit että ERT/HRT pyrkivät nostamaan triglyseridipitoisuuksia, joten niitä on käytettävä varoen naisilla, joilla on hypertriglyseridemia. Hoito on yksilöitävä kunkin potilaan kohdalla. On tärkeää arvioida dyslipidemian ensisijainen muoto, muut KHK-riskitekijät, liitännäissairaudet ja se, missä määrin rasva-arvoja on parannettava, jotta hoitotavoitteet saavutetaan. Myös kunkin hoitomuodon vaikutukset ja mahdolliset haittavaikutukset on otettava huomioon.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.