Räjähdyksen jälkeen Philadelphian jalostamo suljetaan pysyvästi

Jalostamon tulipalo

räjähti kesäkuussa 2019. (AP Photo/Matt Rourke, File)

ASSOCIATED PRESS

Kesäkuun 21. päivänä 2019 räjähti osa Philadelphia Energy Solutions -jalostamosta, joka on Yhdysvaltain itärannikon suurin öljynjalostamo. Räjähdys, joka johtui rikkoutuneesta putkesta, joka mahdollisti haihtuvien ja erittäin myrkyllisten kaasujen seoksen vapautumisen, levitti roskia ympäröiville asuinalueille ja lennätti koulubussin kokoisen kappaleen laitoksesta läheisen joen yli. Jalostamon toiminnanharjoittajien nopea toiminta esti vielä suuremman katastrofin. Ihmeekseni kukaan ei loukkaantunut vakavasti räjähdyksen jälkeisinä hetkinä.

Kuukausia sen jälkeen on käyty dramaattista kamppailua laitoksen kohtalosta Philadelphiassa, kaupungissa, joka on siirtymässä keskellä hankalaa siirtymävaihetta synkästä teollisesta menneisyydestään kohti tulevaisuutta, jossa keskitytään teknologisiin innovaatioihin ja 2000-luvun työpaikkoihin. Philadelphia oli maan ensimmäinen pääkaupunki. Se oli myös Yhdysvaltojen ensimmäinen todellinen energiakeskus, jossa jalostusteollisuus syntyi sisällissodan jälkeisinä vuosina hyödyntääkseen Pennsylvanian öljyhuippua, joka oli alkanut vuosikymmen aiemmin, kun maailman ensimmäinen menestyksekäs öljylähde porattiin Titusvillen kylässä vuonna 1859.

Sittemmin Delaware- ja Schuylkill-jokien yhtymäkohtaan kasvanut jalostamo kattaa nykyään 1 300 hehtaaria Etelä-Philadelphian kaupunkimaisemaa, joka on suurempi kuin itse kaupungin kaupallinen keskus.

Räjähdyksen olisi pitänyt päättää PES:n historia. Jalostamo oli selvinnyt konkurssista vain vuotta aiemmin, vuonna 2018, ja näytti olevan jälleen kerran matkalla kohti maksukyvyttömyyttä. Räjähdystä seuranneiden viikkojen aikana kävi kuitenkin selväksi, että pysyvä sulkeminen ei ollut ennalta määrätty.

Viime vuosikymmenellä 335 000 tynnyriä päivässä tuottava PES pysyi kannattavana ohimenevien öljymarkkinoiden olosuhteiden ansiosta. Pohjois-Dakotan Bakkenin alueen raakaöljyä alkoi saapua Philadelphiaan rautateitse 2010-luvun alusta alkaen. Tuohon aikaan Bakkenin tuottajilla oli vain vähän vaihtoehtoja saada öljynsä markkinoille, sillä putkilinjoja ei ollut vielä laajennettu kuljettamaan uuden raakaöljyn määrää maan jalostuskeskuksiin Persianlahden rannikolla.

PES oli edunsaaja, ja muutaman vuoden ajan se osti Bakkenin raakaöljyä halvalla ja myi jalostamon tuotantoa – bensiiniä ja muita polttoaineita – hinnoilla, jotka olivat kilpailukykyisiä muualla U.S.A.:ssa sijaitsevien, uudempien ja tehokkaampien jalostamoiden tuottamien polttoaineiden kanssa.Kun Dakota Access -kaasuputki avattiin vuonna 2017, PES:n elinehto edullisesta raakaöljystä alkoi kuitenkin loppua, ja jalostamo siirtyi käyttämään kallista tuontiöljyä, joka hinnoitellaan kansainvälisellä Brent-vertailuarvolla.

Raaka-aineen hinnannousu yhdistettynä Carlyle Groupille vuonna 2012 tapahtuneesta myynnistä johtuvan pääomasijoitusvelan taakkaan ja jalostamon uusiutuvien polttoaineiden sekoitusvelvollisuuksien huonoon hallintaan söi PES:n voittoja. Vuosina 2012-2017 raaka-aineen toimitusdynamiikkaan liittyvät tulot laskivat arviolta 1,8 miljardia dollaria. Jalostamo jatkoi käteisvarojen vuotamista sen jälkeen, kun se lopulta selvisi konkurssista vuonna 2018.

Räjähdyksen jälkeen Philadelphian kaupunki kutsui syksyn aikana koolle kuuden kokouksen sarjan, jossa sidosryhmät esittelivät näkemyksensä alueen tulevaisuudesta, kun mielenosoittajat osoittivat mieltään charter-koulun ulkopuolella, jossa kokoukset pidettiin. Vaakalaudalla olivat 1 100 jalostamolla suoraan työskentelevän työntekijän hyvin palkatut työpaikat, joista monet PES oli irtisanonut räjähdyksen jälkeen.

Taustalla olivat myös Philadelphian asukkaiden laajemmat intressit, joille PES erottui kaupungin suurimpana yksittäisenä ilmansaasteiden lähteenä, sillä se aiheutti kymmenesosan ilmassa olevista pienhiukkaspäästöistä ja 56 prosenttia ilmansaasteista. Ympäröivillä asuinalueilla astmaluvut olivat kaksinkertaiset Philadelphian keskiarvoon verrattuna ja nelinkertaiset kansallisiin lukemiin verrattuna.

Esitettiin ehdotuksia logistiikkakeskittymäksi alueella, joka sijaitsee laivaväylien, rautateiden ja valtateiden solmukohdassa. Eräs ryhmä ehdotti, että alue palautettaisiin luonnontilaansa vuorovesialueeksi. PES:n alla maaperään sekoittuneiden 150 vuoden aikana talteenottamattomien myrkkyjen vuoksi on kuitenkin epätodennäköistä, että alue voitaisiin palauttaa luonnontilaan tai käyttää asuintarkoituksiin.

Matkan varrella jalostamon entinen toimitusjohtaja Philip Rinaldi ilmaantui uudelleen pinnalle ja pyrki ostamaan jalostamon aikomuksenaan avata se uudelleen, vaikka tie kannattavuuteen ei koskaan ollutkaan selvä.

Päätös siitä, mitä PES:lle ja sen valtaville maa-alueille tehdään, oli määrä ratkaista yhtiön ja sen velkojien järjestämässä yksityisessä huutokaupassa, jonka lopullisen hyväksynnän saisi Delawaren konkurssituomioistuin.

Tarjoukset jätettiin 10. tammikuuta. Tammikuun 21. päivänä PES ilmoitti voittaneensa 240 miljoonan dollarin tarjouksen Hilco Redevelopment Partnersilta, Chicagossa pääkonttoriaan pitävältä kiinteistöyhtiöltä, jolla on kokemusta pilaantuneiden teollisuusalueiden saneeraamisesta uusiin ja usein puhtaampiin tarkoituksiin.

Vaikka Hilco ei ole vielä esittänyt tarkkaa visiota alueesta, Philadelphian pormestari Jim Kenney kiteytti äänestäjiensä enemmistön tunteman helpotuksen toteamalla: ”Olemme toiveikkaita, että voimme kehittää tätä aluetta tavalla, joka… asettaa yleisön turvallisuuden etusijalle, vaikuttaa myönteisemmin ympäristöön, sitoutuu mielekkäästi ympäröiviin yhteisöihin ja edistää merkittävästi alueen taloutta”.”

Mutta jalostamon uudelleen avaamisen kannattajat eivät olleet vielä lopettaneet. Ennen kuin Delawaren konkurssituomioistuin ehti hyväksyä myynnin Hilcolle, hävinnyt tarjoaja, Industrial Realty Group, liittoutui PES:n entisen toimitusjohtajan kanssa ja haastoi kaupan. IRG väitti, että sen 265 miljoonan dollarin tarjous PES:stä, jonka se aikoi avata uudelleen, oli jalostamon velkojien edun mukainen.

Paikalliset ammattiyhdistysjohtajat liittoutuivat ponnistelujen kanssa ja lähettivät edustajia tapaamaan Peter Navarroa, presidentti Trumpin kauppa- ja tuotantopolitiikasta vastaavaa avustajaa, toivoen saavansa Valkoisen talon painostamaan konkurssituomioistuinta hylkäämään Hilcon kaupan. Ryhmä yritti myös kutsua koolle Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (U.S. Environmental Protection Agency) painoarvoa väittäen, että virasto ei koskaan hyväksyisi sellaista puhdistustyötä, jota tarvitaan alueen uudelleenkäyttöön.

”Jalostamon uudelleen avaaminen ei kuitenkaan poista alueen saastumista kirjanpidosta”, sanoo Mark Alan Hughes, Philadelphian ensimmäinen kestävän kehityksen johtaja, joka on nykyisin Pennsylvanian yliopistossa toimivan energiapoliittisen keskuksen, Kleinman Centerin johtaja.

”Kun jalostamo väistämättä suljetaan, tuo saastunut maa-alue jää jäljelle, ja vastuu säilyy”, Hughes sanoo.

Vastuu alueen kunnostamisesta on suurelta osin Energy Transfer Partnersilla, joka omisti jalostamon ennen kuin enemmistöomistus siirtyi Carlyle Groupille vuonna 2012 aikaisemman finanssikriisin aikana.

Konkurssioikeudessa ilmoitettiin, että sen päätöstä lykätään. Philadelphian yhteisöt, jotka olivat uskoneet, että pitkään vaikeuksissa ollut jalostamo olisi poissa, joutuivat sen sijaan tuttuun epävarmuuden tilaan.

Heidän ahdistuksensa jäi lyhytaikaiseksi. Helmikuun 13. päivänä Delawaren konkurssituomari Kevin Gross hyväksyi myynnin Hilcolle 252 miljoonan dollarin hintaan ja lisäsi määräyksen, jonka mukaan PES:n irtisanomille työntekijöille maksetaan 5 miljoonan dollarin erokorvaukset ja 20 miljoonaa dollaria vakuudettomien velkojien rauhoittamiseksi.

Kun myynnin lopputulos oli päätetty, Philadelphialla on nyt ennennäkemätön tilaisuus irrottautua riippuvuudesta fossiilisista polttoaineista, jos Hilcon puhtaammat aikeet toteutuvat. Tilanne on sellainen, että useammat yhteisöt ympäri maata kohtaavat sen varmasti jalostuksen ylikapasiteetin ja liikennepolttoaineiden kysynnän heikon kasvun vuoksi, kuten Yhdysvaltain Energy Information Administration ennustaa.

On syytä huomata, että Philadelphialla ei ole valtaa määrätä, mitä entiselle jalostamolle tapahtuu. Tämä päätös on Hilcon ja sen tulevien yhteistyökumppaneiden vastuulla.

Kaupungilla on kuitenkin sananvaltaa alueen tulevassa käytössä, ja sen kokemukset voivat olla opettavaisia muille kaupungeille, jotka joutuvat sulkemaan paikallisia fossiilisia polttoaineita käyttäviä yrityksiä.

”Kaupungeilla on oikeus, valta ja itse asiassa myös velvollisuus säännellä ja hallinnoida maamarkkinoita rajojensa sisäpuolella”

”sanoo Pennin edustaja Hughes.

”Todennäköisesti tärkein työkalu, joka Philadelphialla tai millä tahansa kaupungilla Yhdysvalloissa on käytössään, on sen toimivalta maankäytön sääntelyssä ja suunnittelussa, niin että ihmiset tunnistavat tämän kaavoitukseksi.”

Markkinoilla on sääntelyn lisäksi myös oma roolinsa.”

”Todellinen arvo sille, mitä Hilco voisi tehdä PES-alueella, ei ole vain se arvo, joka saadaan, kun sinne sijoitetaan joitakin varastoja ja ne liitetään jo olemassa olevaan upeaan infrastruktuuriin”, Hughes sanoo.

”Koko arvo syntyy siitä, että jalostamon vuosittain tuottamat 20 prosenttia Philadelphian kasvihuonekaasupäästöistä voidaan vähentää. Silti Hilco ei saa siitä maksua. Ja koska he eivät saa siitä maksua, he eivät voi kerätä siihen rahaa. Mutta tuon alueen todellinen arvo on satoja ja taas satoja miljoonia dollareita enemmän.”

Tällainen arvo voitaisiin realisoida hiilidioksidipäästöjen 40 dollarin ja sitä korkeamman tonnihinnan avulla. Kongressissa on nostettu esille kahden puolueen ehdotuksia, jotka tekisivät juuri näin. Vihreitä joukkovelkakirjalainoja koskevat aloitteet, kuten Kalifornian ja New Yorkin aloitteet, keräävät pääomaa hankkeisiin, jotka muuttavat jalostamon kaltaisen rantakentän vihreäksi. Tulevaisuudessa puhdasta kehitystä koskevat ehdotukset voivat saada edullista vihreää rahoitusta, mikä antaa niille etulyöntiaseman muihin hakijoihin nähden sellaisissa huutokaupoissa kuin tämä, joka juuri vei Philadelphian asukkaiden huomion.

Vanhan jalostamon tulevaisuutta ei ole vielä hahmoteltu, mutta selvää on, että kaupunki on paljon puhtaampi paikka, olipa tulevaisuus mikä tahansa. Kaikki katseet kohdistuvat Philadelphiaan nähdäkseen, miten sen siirtymävaihe etenee.

Saat Forbesin parhaat puolet postilaatikkoosi ja uusimmat näkemykset asiantuntijoilta eri puolilta maailmaa.

Seuraa minua Twitterissä tai LinkedInissä.

Loading …

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.