St. Simeon Stylites (runo)

”St. Simeon Stylites” liittyy muihin Hallamin jälkeisiin teoksiin, kuten Ulyssesiin, sillä se kuvaa Tennysonin tunteita ystävänsä kuoleman jälkeen. Myöhemmin In Memoriam -teoksessa Tennyson kuvaisi tunteitaan laajasti. Teoksessa on ironisia sävyjä, jotka saavat sen näyttämään satiiriselta teokselta. Kokonaisuutena teos parodioi kristinuskoa, joka korostaa itsekeskeistä minuutta ja toimii samalla minän valittamisena. Pyhän Simeonin hahmo on kuvattu siten, että hän on koominen ja vastenmielinen mutta samalla sympaattinen. Hän on myös samanaikaisesti epänormaali yksilö ja normaali yksilö, joka kuvastaa ihmisen persoonallisuuden ääripäitä ja osoittaa samalla maltillisia piirteitä. Runon lopussa Pyhä Simeon pyytää lukijaa seuraamaan hänen esimerkkiään. Hänen esimerkkinsä on sellainen, jonka lukija hylkää, mutta se on myös sellainen, jonka lukija tunnistaa ihmisyyden perusmallina.

Tennyson käsittelee tietoisuutta ja persoonallisuutta teoksessa ”St. Simeon Stylites”. Huumori ei ole runon sisällä ensisijainen painopiste samalla tavalla kuin Will Waterproofin Lyyrisessä monologissa. Vaikka runo on hyvin erilainen kuin ennen vuotta 1842 ilmestyneet teokset, sillä on jonkinlaista sukua The Two Voices -teokselle. Huumori ja ironia ovat seurausta siitä, että Pyhä Simeon yrittää käsitellä sisäistä minäänsä käsittelemällä ulkoista minäänsä. Vaikka hän vihaa kehoaan, hänen kehostaan tulee hänen representaationsa siitä, että hän on henkisesti oikea. Pyhä Simeon keskittyy aineelliseen maailmaan, ja uskonnollisetkin laulut ovat tärkeitä vain äänensä eikä totuutensa vuoksi. Jopa ajatellessaan kuolemaansa hän voi ajatella vain sitä, miten hänen ruumistaan kohdellaan. Tätä ympäröi se, että runossa kuvataan humoristisesti Pyhän Simeonin fyysistä tilaa, kuten hänen hampaattomuuttaan tai sitä, että hän on vanha mies sen sijaan, että häntä kuvattaisiin pyhimykseksi.

Suhteessa ”Pyhän Simeon Stylitesin” tyyliin Tennysonin muihin teoksiin James Kincaid lausuu: ”Kriitikot ilmaisevat usein hämmästystä siitä, että sama mieli saattoi tuottaa sekä ’St. Simeon Stylites’ että ’The May Queen'”. Draamallisena monologina runo muistuttaa Lotos-syöjiä, Rizpaa ja Odysseusta, ja se on samankaltainen kuin Robert Browningin dramaattiset monologit. Ironian käytöltään runo on samankaltainen kuin ”Pohjoisen maanviljelijän” runot. Runon tarkastajana toimivan hahmon käytön suhteen ”Pyhä Simeon Stylites” on samankaltainen kuin ”Kolumbus”, ”Epätoivo”, ”Tiresias”, Odysseus ja muut runot. ”St Simeon Stylites” -runon erityisessä käytössä auditoijan tehtävänä on määrittää, kenelle Simeon suuntaa keskustelunsa: Jumalalle vai Pyhälle Simeonille.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.