Those Cracks on the Edge of the Road…What Causes Them?

Centerlines

Olet varmasti nähnyt niitä. Pitkiä, kaarevia halkeamia lähellä jalkakäytävän reunaa. Ensin on yksi,sitten myöhemmin toinen. Ja ennen pitkää tien reuna alkaa rapistua ja rapistua.

Oletko koskaan miettinyt, miksi ne muodostuvat? Miksi ne kaartuvat ulospäin, kohti päällysteen reunaa? Miksi niitä näkee useammin maaseututeillä kuin kaupunkikaduilla? Olen usein miettinyt näitä kysymyksiä. En ole varma, olenko oikeassa, mutta jaan arveluni kanssanne.

Uskon, että reunahalkeamiin johtaa useiden tekijöiden yhdistelmä, ei vain yksi tekijä. Katsotaanpa pari esimerkkiä, josko saisimme selville, mitä voisi tapahtua.

Ensimmäinen kuva havainnollistaa sellaista halkeilua, johon viittaan, ja se antaa meille ensimmäiset vihjeet. Tässä halkeama on melko laaja, ja se kattaa koko ulomman pyöränpolun. Halkeamien kaareva luonne ei ole tässä niin helposti havaittavissa, koska yhdensuuntaisten kaarien väliin on muodostunut poikittaisia halkeamia.

Kuva lava-autosta ajamassa tietä pitkin, jonka reuna on pahasti halkeillut

Vihje nro 1

Huomaa olkapään erittäin likainen materiaali. Se ei päästä vettä pois päällysteen reunan alla olevasta pohjasta sen jälkeen, kun se on päässyt halkeamien läpi. Tämä pehmentää päällysteen reunan alla olevaa pohjamaata ja pohjaa.

Vihje #2

Huomaa sisäisen pyörätien matala uurre. Tämä viittaa siihen, että päällyste ja pohja ovat heikkoja (eli liian ohuita).

Vihje #3

Huomaa myös, että tie ei ole kovin leveä. Kuvassa meistä poispäin kulkevan ajoneuvon pitäisi siirtyä lähemmäs päällysteen reunaa ohittaakseen vastakkaisesta suunnasta tulevan ajoneuvon. Tämä voi aiheuttaa turvallisuusriskin.

Toisessa kuvassa näkyy useita muita johtolankoja. Vesi on lammikoitunut kaistalle lähelle jalkakäytävän reunaa. Päällysteen reuna on katkennut ja rapautunut pois.

Etualalla näkyy valkoinen reunaviiva. Kaukana oleva jalkakäytävä on ollut paikallaan yli 30 vuotta, kun taas lähempänä oleva jalkakäytävä on ollut paikallaan alle 4 vuotta. Halkeamat ovat kuitenkin yhtä laajat uudemmassa päällysteessä, ja vähäistä reunojen rapautumista on havaittavissa.

Kuvan oikeassa yläkulmassa näkyvä keltainen keskiviiva osoittaa, että kaistan leveys on suhteellisen kapea.

Vihje #4

Päähalkeama näyttää olevan lyhyen matkan päässä päällysteen reunasta (punainen nuoli).

Vihje #5

Asfalttipinta on melko ohut,todennäköisesti vain 1-1/2 tuuman paksuinen. Poikittaiset halkeamat(keltainen nuoli) muodostavat pieniä lohkareita, joita liikenne helposti irrottaa. Helpoimmin lohkareet irtoavat aivan päällysteen ulkoreunasta, siksi reunan rapautuminen.

Kun tarkastellaan kaikkia näitä johtolankoja, uskon seuraavaa.

 • Päällyste ja pohja ovat molemmat suhteellisen ohuita, eivätkä siksi ole kovin vahvoja.
 • Olkapäämateriaali ja luultavasti pohjakerros ovat likaisia, mikä tekee niistä ”pakkaselle alttiita”. Tällaisilla materiaaleilla on taipumus kasvattaa jäälinssejä ja kohoumia talven aikana, ja niistä tulee hyvin heikkoja ja epävakaita kevään sulamisen aikana.
 • Asfaltin alla oleva pohja sulaa ennen pohjamaata. Ylimääräinen vesi ei pääse valumaan pois aikaisin keväällä ennen kuin olkapää on täysin sulanut.

Kuva tien halkeilusta osoittaa halkeilun yksityiskohtia

 • Tien reunasta poispäin valuminen on huonoa. Vesi pidättyy lähelle päällysteen reunaa ja heikentää likaisia pohja- ja reunamateriaaleja.
 • Joissakin tapauksissa kyseessä voi olla ”laatikkorakentaminen”. Tämä tarkoittaa, että kaivanto on leikattu ja tie on sijoitettu siihen. Lopulta vesi pääsee tien alle, mutta pohja on ”laatikossa”, joten vesi ei pääse valumaan pois.

Kaavio siitä, miten tienpenkereet vioittuvat ja halkeilevat

 • Kapeat kaistat pakottavat liikenteen hyvin lähelle päällysteen reunaa. Liikenne tekee näin vain silloin, kun on ohittava ajoneuvo; muutoin ajoneuvot suuntautuvat lähemmäs tien keskiosaa. Koska kuorma-autot ovat leveämpiä, niillä on taipumus ajaa useammin lähellä kaistan reunaa, jolloin raskaimmat kuormat asettuvat jalkakäytävän reunalle. Tämä on merkittävä ongelmaa aiheuttava tekijä.
 • Tien reunan tuntumassa olevat pyöräkuormat taivuttavat päällystettä alaspäin erityisesti silloin, kun pohja- ja kaistamateriaalit ovat heikkoja, kuten kevään sulamisen aikana. Tämä aiheuttaa jännityssärön muodostumisen, joka laajenee ja etenee toistuvan kuormituksen myötä.
 • Kun halkeama pitenee, se kääntyy lopulta päällysteen ulkoreunaa kohti muodostaen tyypillisen C-muodon. Se ei käänny sisäänpäin, koska päällyste kestää paremmin halkeilua siihen suuntaan. Se ei kulje päällysteen reunan suuntaisesti, koska jossain vaiheessa tuki vahvistuu, jolloin halkeama kääntyy ulospäin.
 • Reunahalkeamat päästävät pintaveden suodattumaan alustaan ja heikentävät sitä lisää. Useammat halkeamat johtavat siihen, että vettä tulee enemmän ja pohja ja pohjamaa pehmenevät.

Alla oleva piirros havainnollistaa näitä seikkoja. Reunan taipuma pyörän alla on suuresti liioiteltu.

Mitä voit tehdä reunahalkeilun etenemisen pysäyttämiseksi? Kolme asiaa pitäisi tehdä. Tavoitteena on, että päällysteen reuna saadaan palautettua liikennöitsijöiden turvallisuuden vuoksi.

 1. Edistetään hyvää kuivatusta tien reunalla. Varmista, että pintavedet valuvat läheiseen ojaan eivätkä lammikoidu päällysteen reunalle.
 2. Poista likainen, huonosti valuva reunamateriaali ja korvaa se läpäisevämmällä materiaalilla. ”Päivitä” materiaali ojaan, jotta pohjalla oleva vesi pääsee pois.
 3. Jos teillä on paljon kuorma-autoliikennettä, aseta tien pinnalle merkittävä rakenteellinen päällyste. Tarvitset kolme tai neljä tuumaa kuumaa seosta, jotta se antaa riittävän tuen nykypäivän raskaammille ajoneuvokuormille.

Tien leventäminen auttaisi myös, jos sinulla on tarpeeksi tieoikeutta, jotta se olisi mahdollista. Yksitoista tai kaksitoista jalkaisia kaistoja käytetään nykyään yleisesti liikenneturvallisuuden vuoksi. Me ajattelemme, että leveämpiä kaistoja tehdään vain tästä syystä. Siitä on kuitenkin myös jonkin verran lisähyötyä, sillä se auttaa päällysteen pitkäikäisyyttä, kun raskaat kuormat saadaan pois tien reunasta.

Muista, että halkeillut pinta ajoradan reunassa ei ole kuormituskestävyydeltään paljon parempi kuin rakeinen pohja. Jotta nämä reunahalkeamat eivät siis palaisi heti takaisin (kuten toisen kuvan etualalla näkyy), on halkeilleiden ja rapautuneen materiaalin päälle laitettava huomattavan paksu uusi pinta.

Jos vauriot ovat yhtä laajat kuin ensimmäisessä kuvassa, paras ratkaisu voi olla pinnan ja pohjan poistaminen ja uusiminen. Poista halkeillut osa, laita sitten uusi sorapohja, joka on puhdas ja valuu hyvin, paranna olkapään kuivatusta ja laita takaisin päällysteen paksuus, joka kestää liikennettä. Ymmärrämme, että useimmissa tapauksissa näin laajaa korjausta ei yksinkertaisesti voida tehdä. Mutta edellä luetelluilla kolmella korjaavalla toimenpiteellä saadaan päällysteen reuna palautettua, mikä tekee tiestä turvallisemman ja tasaisemman ajaa sillä jonkin aikaa.

Kevät 2008

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.