Jogi közlemény és felhasználási feltételek

Ez az oldal (a rajta hivatkozott dokumentumokkal együtt) tájékoztatja Önt azokról a feltételekről, amelyek alapján Ön vendégként vagy regisztrált felhasználóként használhatja weboldalunkat (“Felhasználási feltételek”). Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a Felhasználási feltételeket, mielőtt elkezdené használni a weboldalt. Weboldalunk használatával Ön jelzi, hogy elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket, és vállalja azok betartását. Ha nem ért egyet a jelen Felhasználási feltételekkel, kérjük, tartózkodjon a weboldalunk használatától.

Információk rólunk

Ezt a weboldalt az AstraZeneca PLC (“mi”, “miénk” és “minket”) üzemelteti. Mi egy Angliában és Walesben a 02723534 cégszám alatt bejegyzett részvénytársaság vagyunk, amelynek székhelye: 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA. Fő kereskedelmi címeinket itt találja. HÉA-számunk GB 582 3236 42.

A honlaphoz való hozzáférés

A honlapunkhoz való hozzáférés ideiglenes jelleggel engedélyezett, és fenntartjuk a jogot, hogy a honlapunkon nyújtott szolgáltatást előzetes értesítés nélkül visszavonjuk vagy módosítsuk (lásd alább). Nem vállalunk felelősséget azért, ha weboldalunk bármilyen okból bármikor vagy bármilyen időtartamra nem elérhető. Időről időre a weboldalunk egyes részeihez vagy a teljes weboldalunkhoz való hozzáférést a nálunk regisztrált felhasználókra korlátozhatjuk.

Ha biztonsági eljárásaink részeként felhasználói azonosító kódot, jelszót vagy más információt választ vagy kap, ezeket az információkat bizalmasan kell kezelnie, és azokat nem oszthatja meg más személyekkel. Jogunkban áll bármikor letiltani bármely felhasználói azonosító kódot vagy jelszót, akár Ön választotta, akár mi osztottuk ki, ha véleményünk szerint Ön nem tartotta be a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezését. Ön vállalja, hogy azonnal értesít minket, amint tudomást szerez felhasználói azonosító kódjának és/vagy jelszavának jogosulatlan felfedéséről vagy használatáról.

Ön felelős minden olyan intézkedés megtételéért, amely ahhoz szükséges, hogy hozzáférjen weboldalunkhoz. Ön felelős továbbá annak biztosításáért, hogy minden olyan személy, aki az Ön internetkapcsolatán keresztül hozzáfér a weboldalunkhoz, tisztában legyen a jelen Felhasználási feltételekkel, és betartsa azokat.

Tiltott használat

Az oldalunkat csak törvényes célokra használhatja. Nem használhatja oldalunkat:

 • milyen módon, amely sérti az alkalmazandó helyi, nemzeti vagy nemzetközi törvényeket vagy előírásokat;
 • milyen módon, amely törvénytelen vagy csalárd, vagy amelynek törvénytelen vagy csalárd célja vagy hatása van;
 • milyen kéretlen vagy engedély nélküli reklám- vagy promóciós anyag vagy hasonló kérés bármely más formája (spam) továbbítására vagy elküldésére;
 • a rendszereinkhez vagy harmadik fél hálózataihoz való jogosulatlan hozzáférési kísérletek megtétele;

Interaktív szolgáltatások

Az oldalunkon időről időre interaktív szolgáltatásokat nyújthatunk, beleértve, de nem kizárólagosan a csevegőszobákat vagy a hirdetőtáblákat. Amennyiben interaktív szolgáltatást nyújtunk, egyértelmű tájékoztatást nyújtunk Önnek arról, hogy milyen típusú szolgáltatást kínálunk, van-e moderálás, és milyen típusú moderálást alkalmazunk (beleértve azt is, hogy emberi vagy technikai moderálást).

Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy felmérjük a felhasználókra (és különösen a gyermekekre) harmadik felek által a honlapunkon nyújtott bármely interaktív szolgáltatás használata során jelentkező lehetséges kockázatokat, és minden egyes esetben eldöntjük, hogy e kockázatok fényében megfelelő-e az adott szolgáltatás moderálása (beleértve azt is, hogy milyen típusú moderálást alkalmazunk). Nem vagyunk azonban kötelesek felügyelni, ellenőrizni vagy moderálni az oldalunkon nyújtott bármely interaktív szolgáltatást, és kifejezetten kizárjuk felelősségünket minden olyan veszteségért vagy kárért, amely abból ered, hogy egy felhasználó a tartalmi normáinkat megszegve használja bármely interaktív szolgáltatásunkat, függetlenül attól, hogy a szolgáltatás moderálva van-e vagy sem.

Az interaktív szolgáltatásaink kiskorúak általi használata a szülő vagy gondviselő beleegyezéséhez kötött. Azt tanácsoljuk azoknak a szülőknek, akik engedélyezik gyermekeiknek valamely interaktív szolgáltatás használatát, hogy fontos, hogy kommunikáljanak gyermekeikkel az online biztonságukról, mivel a moderálás nem bolondbiztos. A kiskorúakat, akik bármilyen interaktív szolgáltatást használnak, fel kell hívni a figyelmüket a rájuk leselkedő lehetséges kockázatokra.

Ahol mi moderálunk egy interaktív szolgáltatást, általában megadjuk Önnek a moderátorral való kapcsolatfelvétel módját, ha aggodalom vagy nehézség merülne fel.

Tartalmi előírások

A jelen tartalmi előírások minden olyan anyagra vonatkoznak, amelyet Ön a webhelyünkhöz (hozzájárulások), valamint a hozzá kapcsolódó interaktív szolgáltatásokra. Az alábbi szabványok szellemének és betűjének is meg kell felelnie. Az előírások bármely hozzászólás egyes részeire és egészére egyaránt vonatkoznak.

A hozzászólásoknak pontosnak kell lenniük (amennyiben tényeket közölnek), és hitelesnek kell lenniük (amennyiben véleményt nyilvánítanak). A hozzászólásoknak meg kell felelniük az Egyesült Királyságban és minden olyan országban alkalmazandó törvényeknek, ahonnan azokat közzéteszik.

A hozzászólásoknak nem szabad:

 • olyan anyagot tartalmazni, amely bármely személyt becsmérel;
 • olyan anyagot tartalmazni, amely obszcén, sértő, gyűlöletkeltő vagy uszító;
 • szexuális tartalmú anyagot hirdetni;
 • erőszakot hirdetni;
 • faj, nem, vallás, nemzetiség, fogyatékosság, szexuális irányultság vagy kor alapján történő megkülönböztetést hirdetni;
 • bitorolja bármely más személy szerzői jogát, adatbázisjogát vagy védjegyét;
 • vélhetően megtéveszthet bármely személyt;
 • megsérti a harmadik féllel szemben fennálló jogi kötelezettséget, például szerződéses kötelezettséget vagy bizalmi kötelezettséget;
 • jogellenes tevékenységet támogat;
 • fenyegetőek, visszaélnek vagy megsértik más személy magánéletét, vagy bosszúságot, kellemetlenséget vagy szükségtelen aggodalmat okoznak;
 • alkalmasak arra, hogy bármely más személyt zaklassanak, felzaklassanak, zavarba hozzanak, riasszanak vagy bosszantsanak;
 • arra használhatók, hogy bármely személynek kiadják magukat, vagy hamisan mutassák be személyazonosságukat vagy bármely személyhez való tartozásukat;
 • azt a benyomást keltik, hogy tőlünk származnak, ha ez nem így van; és
 • milyen jogellenes cselekményt, például (csak példaként említve) szerzői jogok megsértését vagy számítógépes visszaélést

felfüggesztés és megszüntetés

A saját belátásunk szerint határozzuk meg, hogy a jelen Felhasználási feltételek megsértése történt-e a webhelyünk Ön általi használata révén. Ha a jelen Felhasználási feltételek megsértése történt, az általunk megfelelőnek ítélt intézkedéseket tehetünk, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbi intézkedések mindegyikét vagy bármelyikét:

 • az oldalunk használatára vonatkozó jogának azonnali, ideiglenes vagy végleges visszavonása;
 • az Ön által az oldalunkra feltöltött bármely bejegyzés vagy anyag azonnali, ideiglenes vagy végleges eltávolítása;
 • figyelmeztetés kiadása Önnek;
 • jogi eljárás Ön ellen a jogsértésből eredő összes költség (beleértve, de nem kizárólagosan, az ésszerű adminisztratív és jogi költségeket) kártérítési alapon történő megtérítése érdekében;
 • további jogi lépések megtétele Ön ellen;
 • olyan információk közlése a bűnüldöző hatóságokkal, amelyeket ésszerűen szükségesnek tartunk.

Kizárjuk a felelősséget a jelen Felhasználási feltételek megsértése miatt tett intézkedésekért.

Tagsági kötelezettségek

Ahol Ön tagként csatlakozott ehhez a weboldalhoz, vállalja, hogy haladéktalanul tájékoztat minket minden olyan követelésről vagy keresetről, amely a weboldal bármilyen használata miatt Ön ellen irányul, és kérésünkre haladéktalanul megszünteti a kifogásolt cselekményt. Ön vállalja, hogy haladéktalanul tájékoztat minket a regisztrációs adatait érintő bármilyen változásról. Ön köteles gondoskodni arról, hogy regisztrációs adatai naprakészek legyenek.

A weboldalon való tagságát bármikor felmondhatja, ha erről ésszerű időn belül értesítést küld nekünk a [email protected] e-mail címen. Minden kommunikációban egyértelműen fel kell tüntetnie nevét, felhasználónevét (ha van) és regisztrációs adatait (ha van), valamint a weboldal nevét.

RSS Feeds Licenc

Azzal a feltétellel, hogy Ön mindenkor betartja a jelen Felhasználási Feltételeket, visszavonható (bármikor), nem kizárólagos, személyes, nem kereskedelmi, világméretű, nem átruházható, jogdíjmentes engedélyt adunk Önnek az általunk biztosított bármely tartalom (beleértve, de nem kizárólagosan a címsorokat) használatára és megjelenítésére az Ön weboldalán és/vagy az Ön által generált RSS feedbe történő más módon történő beépítésére, aktív linkek, forrásazonosítók, közösségi könyvjelző linkek és egyéb információk, tartalmak vagy anyagok, amelyeket Ön az AstraZeneca RSS Feed használatából választ) az AstraZeneca RSS Feedre való feliratkozásának eredményeként (“AstraZeneca tartalom”).

Ez az RSS Feeds licenc nem ruházható át, nem noválható, nem engedményezhető és/vagy nem adható allicenc harmadik félnek. A jelen RSS Feeds Licencben kifejezetten nem biztosított minden jogot teljes mértékben fenntartunk magunknak, kapcsolt vállalkozásainknak (a Felhasználási Feltételeinkben meghatározottak szerint) és licencadóinknak (az esettől függően).

A jelen RSS Feeds Licencben semmi sem biztosít Önnek jogot vagy engedélyt arra, hogy védjegyeinket a weboldalán vagy máshol használja.

Az AstraZeneca RSS feed használata

Ha Ön az AstraZeneca RSS feedet a weboldalán és/vagy egy másik RSS feed részeként kívánja felhasználni, biztosítania kell, hogy egyértelmű és működő link vezet az AstraZeneca RSS feedet tartalmazó weboldalra, és hogy a weboldalának látogatói vagy az AstraZeneca RSS feedet tartalmazó bármely releváns RSS feedre feliratkozók tudatában legyenek annak, hogy az AstraZeneca RSS feedre a jelen RSS feedek licenc hatálya alá tartozik. Minden esetben gondoskodnia kell arról, hogy az AstraZeneca RSS Feedben található tartalomra a megfelelő hivatkozást adják meg, egyértelműen feltüntetve, hogy “Ez a tartalom az AstraZeneca PLC weboldaláról származik a www.astrazeneca.com címen, és biztosítva, hogy minden szerzői jogi megjegyzés eredeti formájában megmaradjon.

Az AstraZeneca RSS Feed(ek) és/vagy az AstraZeneca tartalom használatával Ön szavatolja, képviseli és vállalja, hogy bármely olyan webhely, amelyen megjeleníti (vagy megjelenítteti) bármely AstraZeneca RSS Feed-et, vagy bármely olyan, Ön által generált (vagy generáltatni kívánt) feed, amely bármely AstraZeneca RSS Feed-et (vagy annak egy részét) tartalmazza, nem hozza rossz hírünket, imázsunkat és/vagy hírnevünket rossz hírbe, és különösen, nem tartalmaz és nem tartalmazhat olyan anyagot, amely sérti harmadik fél szellemi tulajdonjogait, vagy amelyet egy ésszerűen gondolkodó személy úgy ítélne meg, hogy az sérti a Tartalmi Szabványainkat (lásd fentebb)

Nem sugallhatja sem közvetlenül, sem közvetve, hogy mi támogatunk vagy jóváhagyunk bármit, ami bármely weboldalon megjelenik és/vagy az AstraZeneca RSS feed részét képezi, beleértve (korlátozás nélkül) az Ön tartalmát, harmadik fél tartalmát, bármely terméket vagy bármely jogi személyt/testületet vagy magánszemélyt. Ön nem számíthat fel (sem közvetlenül, sem közvetve) díjat az Ön weboldalának egyetlen felhasználójának vagy bármely olyan feed előfizetőjének sem, amelyért Ön felelős, hogy hozzáférjen bármely AstraZeneca RSS Feed és/vagy bármely AstraZeneca tartalom egészéhez vagy bármely részéhez. Ön nem jogosult továbbértékesíteni és/vagy más módon kereskedelmi forgalomba hozni az AstraZeneca RSS Feed és/vagy bármely AstraZeneca tartalom egészét vagy bármely részét.

Podcast licenc

Az AstraZeneca Podcastok letöltésére és használatára visszavonható (bármikor), nem kizárólagos, személyes, nem kereskedelmi célú, világméretű, nem átruházható, jogdíjmentes licencet adunk Önnek, feltéve, hogy Ön mindenkor betartja a jelen felhasználási feltételeket. Ez a Podcast-licenc nem ruházható át, nem újítható meg, nem ruházható át és/vagy nem adható allicenc harmadik félnek. A jelen Podcast-engedélyben kifejezetten nem biztosított minden jogot teljes mértékben fenntartunk magunknak, kapcsolt vállalkozásainknak (a Felhasználási feltételeinkben meghatározottak szerint) és licencadóinknak (az adott esettől függően). A jelen Podcast-licenc semmilyen jogot vagy engedélyt nem biztosít Önnek védjegyeink használatára.

Az AstraZeneca Podcast használata

Az AstraZeneca Podcast kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi célú felhasználására szolgál. Az AstraZeneca Podcastot nem másolhatja, nem reprodukálhatja, nem teheti újra közzé, nem küldheti el, nem sugározhatja, nem adhatja tovább, nem teheti a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, nem adhatja el, és semmilyen más módon nem használhatja újra és nem forgalmazhatja. Az AstraZeneca Podcastot semmilyen módon nem szerkesztheti, módosíthatja, adaptálhatja vagy egészítheti ki, illetve az AstraZeneca Podcastot semmilyen más anyaggal nem kombinálhatja. Nem töltheti le és nem használhatja ezt a fájlt promóció, reklám, jóváhagyás vagy az Ön (vagy bármely harmadik fél) és köztünk, ügynökeink vagy alkalmazottaink, illetve az AstraZeneca Podcast bármely közreműködője közötti bármilyen kapcsolat sugallása céljából. Nem használhatja az AstraZeneca Podcastot olyan módon, amely a mi vagy bármelyik társvállalatunk nevét rossz hírbe hozhatja, vagy más módon veszteséget vagy kárt okozhat nekünk vagy bármelyik társvállalatnak.

Kártalanítás

Ön vállalja, hogy kártalanít minket és a Partnercégeinket, és teljes mértékben és ténylegesen kártalanít minket és a Partnercégeinket minden olyan veszteség, költség (beleértve a jogi és szakmai díjakat), kár, kártalanításként kifizetett pénzösszeg és egyéb kötelezettség tekintetében, amely az RSS Feeds Licenc és/vagy a Podcast Licenc Ön általi megsértéséből vagy azzal összefüggésben keletkezik.

Kizáró nyilatkozat

Míg a weboldal összeállítása során kellő gondossággal jártunk el, nem vagyunk felelősek bármely személy vagy szervezet által – függetlenül attól, hogy hol van a székhelye – a weboldalon található vagy azon keresztül elérhető információk közvetlen vagy más módon történő felhasználása következtében tett lépésekért, függetlenül attól, hogy ezeket az információkat mi vagy egy harmadik fél szolgáltatta. A jelen weboldalon semmi sem értelmezhető tanácsadásként vagy ajánlásként, és a jelen weboldalra nem szabad bármilyen döntés vagy cselekvés alapjaként támaszkodni. A folyamatos orvosi előrelépések és fejlesztések következtében előfordulhat, hogy a weboldalon található információk nem mindig teljesen naprakészek, és ezért az ilyen információk “AZONNAL” és “KÉZBESZERZHETŐEN” alapon kerülnek rendelkezésre bocsátásra.

NEM VÁLLALUNK SEM KIFEJEZETT, SEM HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT, BIZTOSÍTÉKOT VAGY KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST A JELEN WEBOLDAL TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN (BELEÉRTVE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, AZ ILYEN TARTALMAK IDŐSZERŰSÉGÉT, NAPRAKÉSZSÉGÉT, PONTOSSÁGÁT, TELJESSÉGÉT VAGY ALKALMASSÁGÁT EGY ADOTT CÉLRA, ILLETVE AZT, HOGY A WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ EREDMÉNYEK HIBAMENTESEK VAGY MEGBÍZHATÓAK LESZNEK).

Az Ön elfogadja, hogy a weboldalról vagy a weboldalon keresztül szerzett vagy letöltött információk felhasználása az Ön saját belátása és kockázata szerint történik. Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a hallgatólagos szavatosság kizárását, amely esetben a fentiek az ilyen joghatóságokban nem érvényesek. A weboldalon található orvosi információk nem helyettesítik a tájékozott orvosi tanácsadást, és nem tudunk válaszolni a személyes egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos kéretlen e-mailekre. A weboldalon említett termékekkel kapcsolatos információk országonként eltérőek lehetnek. A betegeknek és az egészségügyi szakembereknek a helyi orvosi forrásokban és a szabályozó hatóságoknál kell tájékozódniuk az országuknak megfelelő információkról. MEGFELELŐ SZAKÉRTELMI SZAKÉRTŐVEL KELL KONZULTÁLNIA AZ EZEN A WEBOLDALON MEGJELENŐ INFORMÁCIÓK által FELHATALMAZOTT EGY KÜLÖNLEGES PROBLÉMÁVAL VAGY ANYAGBAN, MIELŐTT TEVÉKENYSÉGET TESZNÉNK.

A jelen weboldalon semmi sem minősül az AstraZeneca PLC részvényeibe, ADR-jeibe vagy más értékpapírjaiba történő befektetésre vagy más módon történő kereskedésre való felhívásnak. A tényleges eredmények és fejlemények lényegesen eltérhetnek a jelen weboldalon kifejtett bármely előrejelzéstől, véleménytől vagy várakozástól, és az értékpapírok árfolyamának múltbeli teljesítményére nem szabad támaszkodni a jövőbeli teljesítményükre vonatkozóan.

A felelősségünk

A törvény által megengedett mértékben mi, a Csoportunk más tagjai (az alábbiakban meghatározottak szerint) és a velünk kapcsolatban álló harmadik felek ezúton kifejezetten kizárjuk:

 • Minden olyan feltételt, garanciát és egyéb feltételt, amely egyébként a törvény, a szokásjog vagy a méltányossági jog alapján hallgatólagosan következne be; és
 • Minden felelősséget bármilyen közvetlen, közvetett vagy következményes veszteségért vagy kárért, amely bármely felhasználónál a weboldalunkkal kapcsolatban vagy a weboldalunk, a hozzá kapcsolódó bármely weboldal és a rajta közzétett anyagok használatával, használhatatlanságával vagy használatának eredményeivel kapcsolatban felmerül, beleértve, de nem kizárólagosan a következőkért való felelősséget: (i) jövedelem- vagy bevételkiesés, (ii) üzleti veszteség, (iii) nyereség vagy szerződések elvesztése, (iv) várt megtakarítások elvesztése, (v) adatvesztés, (vi) jó hírnév elvesztése, (vii) menedzsment vagy irodai idő elvesztése; és (viii) bármilyen más veszteségért vagy kárért, függetlenül attól, hogy az bármilyen módon keletkezik, és akár jogellenes cselekmény (beleértve a gondatlanságot is), szerződésszegés vagy más okból származik, még akkor is, ha az előre látható volt.

Ez nem érinti a gondatlanságunkból eredő halálért vagy személyi sérülésért való felelősségünket, sem a csalárd félrevezetésért vagy alapvető kérdésre vonatkozó téves állításért való felelősségünket, sem bármely más olyan felelősséget, amely az alkalmazandó jogszabályok szerint nem zárható ki vagy nem korlátozható.

Nem garantáljuk, hogy a weboldalon található funkciók megszakítás- vagy hibamentesen működnek, hogy a hibák kijavításra kerülnek, vagy hogy a weboldal vagy az azt elérhetővé tevő szerver mentes a vírusoktól vagy hibáktól.

Szellemi tulajdonjogok

A szellemi tulajdonjogok ezen a weboldalon és a rajta közzétett anyagokon, beleértve korlátozás nélkül minden dokumentumot, fájlt, szöveget, képet, RSS Feedet, hangfájlokat, podcastokat, videofájlokat, flash oktatóanyagokat, grafikákat, eszközöket és kódot, valamint a weboldal általános “megjelenését”, az AstraZeneca PLC, annak kapcsolt vállalkozásai (az alábbi meghatározás szerint) vagy külső partnereink tulajdonát képezik. Ezeket a műveket világszerte szerzői jogi törvények és egyezmények védik. Minden ilyen jog fenntartva.

Ön jogosult egyetlen példányt készíteni és kivonatokat vagy dokumentumokat kinyomtatni erről a weboldalról (kivéve a harmadik fél tulajdonában lévő, ilyenként megjelölt tartalmakat) nem kereskedelmi célú felhasználás céljából, feltéve, hogy minden ilyen másolat vagy nyomtatás megtartja az összes szerzői jogi vagy egyéb tulajdonjogi megjegyzést és az azokban szereplő kizáró nyilatkozatot. Az AstraZeneca valamennyi neve, logója és védjegye nem használható fel és nem reprodukálható előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül. A mi státuszunkat (és az azonosított közreműködőkét) mint a honlapunkon található anyagok szerzőit mindig el kell ismerni.

A fentiekben kifejezetten említetteken kívül tilos a honlap tartalmának részbeni vagy teljes reprodukálása bármilyen formában, beleértve a keretezést, a honlapon vagy annak tartalmán alapuló bármilyen származékos mű létrehozását, más honlapokba, elektronikus lekérdező rendszerekbe vagy kiadványokba való beépítését. Tilos bármilyen diagram, illusztráció, fénykép, videó- vagy hangsorozat, illetve bármilyen grafika felhasználása a kísérőszövegtől elkülönítve. A mi előzetes írásbeli engedélyünk nélkül semmilyen más weboldalon nem lehet linket elhelyezni erre a weboldalra.

Nem tudjuk garantálni, hogy Ön jogosult a weboldalon elérhető, harmadik fél tulajdonában lévő tartalmak felhasználására, ezért az ilyen tartalmak felhasználása vagy letöltése előtt a harmadik fél tulajdonosától kell engedélyt kérnie. A szerzői jogi védelem alatt álló tartalmak nem módosíthatók, és az ilyen tartalmakon megjelenő szerzői vagy szerzői jogi megjegyzés sem változtatható meg a megfelelő hozzájárulások előzetes beszerzése nélkül.

A fent meghatározott korlátozott engedély kivételével a jelen weboldalon semmi sem értelmezhető úgy, hogy az bármilyen más jogot vagy engedélyt biztosít.

A jelen weboldalon említett valamennyi terméknév az AstraZeneca PLC vagy kapcsolt vállalkozásainak védjegye, kivéve azokat a védjegyeket, amelyek más cégek tulajdonosaként vannak feltüntetve, és minden jog fenntartva.

A felhasználó által szolgáltatott információk felhasználási joga

Amennyiben Ön bármilyen anyagot küld be a weboldalra (beleértve, de nem kizárólagosan személyes információkat, know-how-t, megjegyzéseket, ötleteket, kérdéseket, technikákat, kivonatokat vagy hasonlókat), Ön beleegyezik abba, hogy (i) az ilyen anyag nem minősül bizalmasnak, (ii) az ilyen anyag nem minősül védettnek, és (iii) visszavonhatatlan, világméretű, örökös, jogdíjmentes, nem kizárólagos engedélyt ad nekünk az ilyen anyag egészének vagy bármelyikének bármilyen célra történő felhasználására, közzétételére, másolására, módosítására, adaptálására, nyilvános megjelenítésére és fordítására, korlátozás nélkül. Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint, értesítés nélkül eltávolítsunk vagy töröljünk minden olyan anyagot, amelyet Ön a jelen weboldalra való felvétel céljából küldött. Jogunkban áll továbbá felfedni az Ön személyazonosságát bármely harmadik fél előtt, aki azt állítja, hogy az Ön által a weboldalunkra feltöltött vagy közzétett bármely anyag sérti a szellemi tulajdonjogait vagy a magánélethez való jogát. Az Önre vonatkozó információkat az Adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően kezeljük.

Vírusok, hackelés és egyéb bűncselekmények

Nem élhet vissza weboldalunkkal vírusok, trójaiak, férgek, logikai bombák vagy egyéb rosszindulatú vagy technológiailag káros anyagok tudatos behozásával. Nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést szerezni a weboldalunkhoz, a weboldalunkat tároló szerverhez, illetve a weboldalunkhoz kapcsolódó bármely szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz. Nem támadhatja meg weboldalunkat szolgáltatásmegtagadási támadással vagy elosztott szolgáltatásmegtagadási támadással.

A jelen rendelkezés megszegésével Ön bűncselekményt követ el a Computer Misuse Act 1990 értelmében. Minden ilyen jogsértést jelentünk az illetékes bűnüldöző hatóságoknak, és együttműködünk ezekkel a hatóságokkal az Ön személyazonosságának felfedésével. Ilyen jogsértés esetén a weboldalunk használatára való jogosultsága azonnal megszűnik.

Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet a weboldalunk használata, illetve a weboldalon vagy az ahhoz kapcsolódó bármely weboldalon közzétett anyagok letöltése miatt az Ön számítógépes berendezéseit, számítógépes programjait, adatait vagy egyéb tulajdonát képező anyagokat megfertőző vírusok vagy egyéb, technológiailag káros anyagok okozhatnak. A helyes számítástechnikai gyakorlatnak megfelelően javasoljuk, hogy a kereskedelemben kapható, naprakész vírusellenőrző szoftverrel ellenőrizzen minden olyan anyagot és/vagy tartalmat, amelyhez hozzáfér és/vagy amelyet erről a weboldalról tölt le.

Hivatkozás erre a weboldalra

Nem hivatkozhat a honlapunkra előzetes írásbeli hozzájárulásunk megszerzése nélkül. Az ilyen hozzájárulást követően minden ilyen linket tisztességes és törvényes módon kell bemutatni, és nem árthat a hírnevünknek, illetve nem használhatja ki azt. A linket nem szabad olyan módon létrehozni, amely azt sugallja, hogy a mi részünkről bármilyen formában társulást, jóváhagyást vagy jóváhagyást kapunk, holott ilyen nem létezik. Nem hozhat létre linket olyan weboldalról, amely nem az Ön tulajdonában van.

Weboldalunkat nem lehet más weboldalon keretbe foglalni, és a fent említett írásbeli hozzájárulásunkat követően nem hozhat létre linket weboldalunk bármely más részére a kezdőlapon kívül. Fenntartjuk a jogot, hogy a linkelési engedélyt előzetes értesítés nélkül visszavonjuk. A weboldalnak, amelyről linkel, minden tekintetben meg kell felelnie a jelen Jogi közleménynek.

Harmadik fél weboldalai és tartalma

Ez a weboldal tartalmazhat harmadik fél tulajdonában lévő tartalmakat (pl. cikkeket, képtárakat, adatfolyamokat vagy kivonatokat), valamint tartalmazhat hipertext linkeket harmadik fél tulajdonában lévő weboldalakra. Az ilyen harmadik féltől származó tartalmakat és linkeket a felhasználóinknak nyújtott szívességből biztosítjuk. A linkeket kizárólag az Ön tájékoztatására adjuk meg. Nincs ellenőrzésünk a harmadik fél tulajdonában lévő weboldalak vagy tartalmak felett, amelyekre ezen a weboldalon hivatkozunk, amelyekhez hozzáférünk, vagy amelyek elérhetőek ezen a weboldalon, és ezért nem támogatjuk, szponzoráljuk, ajánljuk vagy más módon nem vállalunk felelősséget az ilyen harmadik fél weboldalaiért vagy tartalmáért, illetve az ilyen weboldalak elérhetőségéért. Különösen nem vállalunk semmilyen felelősséget, amely abból az állításból ered, hogy bármely harmadik fél tulajdonában lévő tartalom (akár ezen, akár bármely más weboldalon közzétett) sérti bármely személy szellemi tulajdonjogát, vagy bármilyen felelősséget, amely az ilyen harmadik fél weboldalán vagy tartalmában szereplő bármely információból vagy véleményből ered.

Változások a weboldalon

Fenntartjuk a jogot, hogy a weboldal bármely részét vagy a jelen jogi közleményt bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk. A jelen jogi közlemény bármely módosítása a weboldal legközelebbi elérésekor lép hatályba. Elvárjuk, hogy időről időre ellenőrizze ezt a jogi közleményt, hogy tudomásul vegye az általunk végrehajtott változtatásokat, mivel azok kötelező érvényűek Önre nézve. A fentiek ellenére nem vagyunk kötelesek ezt a weboldalt naprakészen tartani. Szükség esetén felfüggeszthetjük a weboldalhoz való hozzáférést, vagy határozatlan időre bezárhatjuk azt.

IFPMA Gyógyszerészeti Marketing Gyakorlatok Kódexe

A weboldal promóciós tartalma az IFPMA Gyógyszerészeti Marketing Gyakorlatok Kódexére való hivatkozással készült. A weboldal használatával Ön elfogadja, hogy a tartalommal kapcsolatos esetleges aggályait először velünk vitatja meg. Ezt követően, ha nem elégedett a válaszunkkal, panaszt nyújthat be az IFPMA-hoz (Genf, Svájc). Az egy adott országra jellemző promóciós tartalommal kapcsolatos panaszokat alternatívaként az érintett ország gyógyszergyártó szövetségéhez is benyújthatja.

Jurisdictio és alkalmazandó jog

A weboldalunk látogatásából eredő vagy azzal kapcsolatos bármely követelésre az angol bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal, bár fenntartjuk a jogot, hogy a jelen feltételek megsértése miatt az Ön lakóhelye szerinti országban vagy bármely más érintett országban eljárást indítsunk Ön ellen. A jelen felhasználási feltételekre az angol jog az irányadó.

Hogyan léphet kapcsolatba velünk

Elérhet minket a [email protected] at AstraZeneca e-mail címen.

Az “AstraZeneca” és a “Csoport” kifejezés az AstraZeneca PLC-re és annak kapcsolt vállalkozásaira való hivatkozások. A jelen Felhasználási Feltételekben a “kapcsolt vállalkozások” az AstraZeneca PLC-t időről időre irányító, az AstraZeneca PLC által ellenőrzött vagy azzal közös irányítás alatt álló bármely vállalatot vagy egyéb gazdasági társaságot jelent, és e meghatározás alkalmazásában az “irányítás” az ilyen vállalatban vagy egyéb társaságban a szavazati jogot biztosító értékpapírok vagy szavazati jogok legalább ötven százalékának (i) közvetlen vagy közvetett tulajdonlását jelenti; vagy (ii) a nyereségben vagy jövedelemben való részesedés legalább ötven százaléka (50 %), ha nem társaságról van szó; vagy (iii) személyegyesítő társaság esetében bármely más hasonló érdekeltség a közkereseti társaságban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.