10 Redenen om Psychologie te studeren

We zouden je duizend redenen kunnen geven waarom we denken dat het de moeite waard is om Psychologie te studeren. Er is er echter één die ze allemaal samenvat – het is spannend! Weinig disciplines gaan verder dan louter professionele ontwikkeling en verrijken ons als mens, waardoor we kunnen groeien en een veel bredere visie op onze werkelijkheid krijgen. Hoewel het geen gemakkelijk vak is om te studeren, is het een avontuur dat zeker de moeite waard is.

Wanneer je je eerste college aan de universiteit bijwoont en ontdekt uit wat voor een breed scala aan vakken de graad psychologie bestaat, vraag je je misschien af of je wel de juiste keuze hebt gemaakt om psychologie te gaan studeren. Je kunt behoorlijk schrikken als je tientallen boeken te lezen krijgt, allemaal met verschillende theorieën en benaderingen die je moet begrijpen en van elkaar moet kunnen onderscheiden.

“Je bent wat je doet, niet wat je zegt dat je zult doen”

-C.G. Jung

Sommige mensen voelen spanning en zelfs wanhoop als ze oog in oog komen te staan met de altijd complexe, maar interessante wereld van de statistiek, en van experimentele ontwerpen. Een wereld waarin wiskunde nog steeds noodzakelijk is – slecht nieuws voor degenen die slechte herinneringen hebben aan dit specifieke vak. Maar het is het dagelijkse werk, en het contact met elk van de gebieden die deze wetenschap vormen, dat ons uiteindelijk doet ontwaken in haar fascinerende universum en ons op weg helpt.

Aan de andere kant is het eerlijk om te zeggen dat het studeren van psychologie ons nauwelijks rijk zal maken of ons zelfs maar een baan zal garanderen direct na het behalen van de graad. De huidige maatschappij en de omstandigheden op de arbeidsmarkt zijn wat ze zijn, en soms moeten we talent combineren met vindingrijkheid, motivatie met kansen, en doorzettingsvermogen met geduld. Het moet echter ook gezegd dat er zoveel facetten zijn om in te vertakken, en dat we, als we een goede specialisatie kiezen, een rijke en uitzonderlijke professionele toekomst kunnen opbouwen.

Man die draden uit hoofd haalt

10 redenen om Psychologie te studeren

Of we ons nu op dat beslissende moment in ons leven bevinden waarop we moeten kiezen waarin we willen gaan werken, of als we denken dat het tijd is voor verandering en om iets anders te leren, Psychologie studeren zal altijd een goede optie zijn. Iedereen moet natuurlijk nadenken over twee belangrijke punten: waarnaar hij op zoek is en wat hij anderen te bieden zou willen hebben. Psychologie is een vak waarin we kunnen groeien terwijl we ons scholen, om zo het beste van onszelf te kunnen bieden ten bate van anderen. Laten we nu eens kijken welke voordelen de graad in Psychologie ons kan bieden.

Psychologie helpt ons onszelf beter te begrijpen

Als we dieper ingaan op alle bovengenoemde theorieën, de verschillende benaderingen van de persoonlijkheid, de menselijke ontwikkeling of hoe cultuur ons gedrag beïnvloedt, worden we gedwongen naar ons eigen leven te kijken en ook naar dat van anderen.

Door het bestuderen van Psychologie zullen we onszelf veel vragen gaan stellen. Vragen die niet altijd een antwoord hebben. Maar wel vragen die ons zullen helpen om voortdurend te zoeken en te ontdekken. Het zal een avontuur zijn waarin we onszelf en andere mensen elke dag een beetje meer leren kennen, en waarin we bepaalde houdingen en ideeën die vroeger zo belangrijk voor ons waren, achter ons kunnen laten.

We zullen leren wetenschappelijke methoden te waarderen

Psychologie is geen magie. We zijn geen mentalisten en we hebben ook geen radar in ons hoofd waarmee we in 5 seconden kunnen opvangen aan welk trauma de persoon voor ons lijdt, waar ze bang voor zijn, of wat hun sterke kanten zijn. We zullen ook vrijwel zeker door vrienden, familieleden of kennissen ervan beschuldigd worden hen te “analyseren”.

Psychologie, zoals we weten, heeft vele valse mythen die ermee verbonden zijn, en we zullen ze in vele contexten moeten confronteren, of we dat nu leuk vinden of niet. Er is echter één aspect waarover wij van meet af aan duidelijk moeten zijn -Psychologie is een sociale wetenschap die gebaseerd is op wetenschappelijke methode.

Wij moeten begrijpen dat wij, om tot bepaalde conclusies, bepaalde gegevens en inzichten te komen, veel moeizaam, objectief en geduldig werk moeten verrichten. Dit werk is altijd gebaseerd op een reeks van onderzoeksmethoden, en dit is de manier om succesvol te zijn als een professional in de Psychologie. Aan de andere kant staat de “pop psychologie” waar het grote publiek zo dol op is, en die we dagelijks zien in tijdschriften of sociale netwerken. Dit heeft echter weinig of niets met de werkelijkheid te maken.

Gloeiend hoofd van de mens

Je zult kritisch denken ontwikkelen

Veel van het materiaal, de theorieën, benaderingen en gebieden die samen de studie Psychologie vormen, helpen ons om kritisch denken te ontwikkelen. Of we het nu leuk vinden of niet, het is een essentiële vereiste als we goede professionals willen zijn, en als we echt nuttig willen zijn voor mensen zonder onze integriteit en eer te verliezen. Alleen dan zullen we het bos van de bomen kunnen onderscheiden, de luciditeit van bedrog, de realiteit van manipulatie.

“Denk nooit dat je alles weet. Hoe hoog je jezelf ook inschat, heb altijd de moed om tegen jezelf te zeggen: Ik ben onwetend”

-Ivan Pavlov-

Grooter begrip van menselijke relaties

Studie van psychologie zal ons niet spontaan omvormen tot psychologisch gezondere, succesvollere of gelukkiger mensen (althans niet de meerderheid). Psychologen lijden ook aan depressies en angsten. Zij zijn niet immuun voor mislukkingen in hun emotionele relaties en hebben zelfs hun kleine fobieën en beperkingen.

Hoewel, het hebben van al deze kennis maakt hen veel bewuster van wat er met hen gebeurt, en om hen heen. Het maakt dat ze de relationele dynamiek veel beter begrijpen. Het helpt hen te weten wanneer ze hulp moeten vragen over hoe ze zichzelf of andere mensen het beste kunnen helpen.

Je zult de menselijke ontwikkeling in haar fasen waarderen

Inzicht in hoe we ons ontwikkelen, en hoe we als mensen gedurende ons leven veranderen, levert ons niet alleen waardevolle kennis op. In de regel maakt het ons ook gevoeliger en opener voor de problemen van anderen en ook voor hun lijden of twijfels.

Er is ook het feit dat de Psychologie bijzonderheden onthult die verbonden zijn met bepaalde stadia van onze ontwikkeling, zoals de kindertijd of de ouderdom. We kunnen ook gepassioneerd raken over die levensfasen, en besluiten onze tijd aan een bepaalde groep te wijden.

U zult een nieuwe kijk op geestesziekten ontwikkelen

Door psychologie te studeren zult u veel van de mythen die mensen over geestesziekten geloven, kunnen afbreken. Je zult bijvoorbeeld begrijpen wat het verschil is tussen een syndroom, een stoornis en een ziekte. Je zult je realiseren dat medicatie bepaalde ziekten niet geneest, maar ze alleen “behandelt”. U zult zelf ontdekken hoe ingewikkeld het is om een diagnose te stellen, en hoeveel nuances er zitten in een depressie, een angststoornis of een schizofrenie.

Psycholoog die uitleg geeft aan een patiënt

Er is een specialisme voor elke passie

Niet alle psychologen zijn psychoanalytici of volgen de principes van Freud. Bovendien zijn er veel meer die ze niet volgen dan zij die ze wel volgen. Niet allen beoefenen hypnose of hebben klinieken. Psychologie studeren biedt ons de mogelijkheid ons later te bekwamen in een groot aantal specialismen, zodat we kunnen kiezen welke ons het beste bevalt. De mogelijkheden zijn legio:

  • Clinische psychologie
  • Onderwijspsychologie
  • Sportpsychologie
  • Forensische psychologie
  • Gezondheidspsychologie
  • Organizatiepsychologie
  • Kind- en adolescentenpsychologie
  • Sociale of gemeenschapspsychologie

Psychologie – een perfecte aanvulling op andere disciplines

Nauwelijks studierichtingen vullen andere disciplines zo aan als Psychologie dat doet. Men kan b.v. een diploma in de journalistiek, geneeskunde, verpleegkunde, farmacie, filologie, antropologie, kunst of economie hebben en tegelijkertijd besluiten een studie in de psychologie te beginnen, om een veel rijkere en vollediger opleiding te verkrijgen, die tegelijkertijd ook boeiend is.

“Zelfs wanneer het niet volledig haalbaar is, worden we beter in het nastreven van een hoger doel.”

-Viktor Frankl-

Nog veel meer dan een goed curriculum te hebben, verrijkt de studie Psychologie ons door het menselijk gedrag veel beter te begrijpen, met al zijn sociale interactie, taal, communicatie, motivatie, emoties, en besluitvorming. Deze processen zijn vaak essentieel om een completer beeld te krijgen van de andere wetenschappen.

U leert veel beter te communiceren

Dit is een aspect waar we het niet altijd over hebben. Maar iets dat de student psychologie in zijn dagelijkse studie ontdekt, is dat het verwerven van vaardigheden in het beheer van emoties of door de lichaamstaal veel beter te begrijpen met al zijn nuances, hem in feite een groter vermogen geeft in de intermenselijke communicatie.

We hebben het niet alleen over het verbeteren van ons vermogen om in het openbaar te spreken, maar ook hoe we beter zullen gaan communiceren met onze mensen. We zullen de persoon voor ons begrijpen door middel van hun non-verbale communicatie, hun toon en uitdrukkingen, en we zullen in staat zijn om een meer empathische en effectieve dialoog met hen te voeren.

Psychologie studeren

Psychologie studeren kan de eerste stap zijn naar de beste fase in je leven

We zeiden in het begin dat we je 1000 redenen konden geven om psychologie te studeren, maar er is er één die alle andere overstijgt – het is een fascinerende wetenschap en het kan ons een heel nieuwe fase in ons leven openen. We zullen altijd iets vinden dat ons op een bepaald moment zo raakt dat we tegen onszelf zeggen “dit ben ik”, dit is waar ik dieper op in wil gaan, dit is het gebied waarop ik mensen wil helpen.

Bij sommige gelegenheden zal het de neurowetenschap en al haar mysteries zijn. In andere gevallen zal het een bepaalde vorm van therapie zijn. Soms is het de wens om kinderen te helpen of om zich te richten op een meer experimenteel onderzoeksgebied. De wereld van de psychologie is zo uitgebreid dat iedereen op een bepaald moment zal ontdekken in welk specifiek aspect hij wil werken. En het is in dat moment dat alles verandert en alles betekenis krijgt.

Dus, als je de mogelijkheid overweegt om Psychologie te gaan studeren, willen we je aanmoedigen om dit geweldige avontuur aan te gaan dat bijna nooit teleurstelt.

Bibliografische referenties

Triglia, A, Regader, Bertrand, en García-Allen Jonnatahn, (2016). Psychologisch gesproken.

Paidós.Sheena Iyengar, (2006). De kunst van het kiezen. Psychology Press.

Pink, Daniel (2010). De verbazingwekkende waarheid over wat ons motiveert. Management 2000.

Butler-Bowdon, Tom (2004). 50 Psychologie Klassiekers: Wie we zijn, hoe we denken, wat we doen: Inzicht en Inspiratie uit 50 Sleutelboeken. New York: H. Books.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.