Die scheuren aan de rand van de weg…Waardoor ontstaan ze?

Centerlines

Ik weet zeker dat u ze gezien hebt. Lange, gebogen scheuren aan de rand van het trottoir. Eerst is er een, dan later nog een. En voor je het weet begint de rand van de weg te rafelen en te verslechteren.

Heb je je ooit afgevraagd waarom ze ontstaan? Waarom buigen ze naar buiten, naar de rand van het trottoir? Waarom zie je ze vaker op landelijke wegen dan op straten in de stad? Ik heb vaak nagedacht over die vragen. Ik weet niet zeker of ik het goed heb, maar ik zal mijn vermoeden met u delen.

Ik geloof dat een combinatie van factoren leidt tot scheuren in de randen, niet slechts een enkele factor. Laten we eens kijken naar een paar voorbeelden om te zien of we kunnen achterhalen wat er zou kunnen gebeuren.

De eerste foto illustreert het soort scheuren waar ik het over heb, en het geeft ons onze eerste aanwijzingen. De scheurvorming is hier vrij uitgebreid, over het gehele buitenste wielpad. Het gebogen karakter van de scheuren is hier niet zo gemakkelijk te zien omdat zich tussen de parallelle bogen dwarse scheuren hebben gevormd.

Foto van een pick-up die over een weg rijdt waarvan de rand ernstig is gebarsten

Clue #1

Noteer het zeer vuile materiaal op de berm. Het laat het water niet uit de ondergrond onder de trottoirrand lopen nadat het door de scheuren is binnengedrongen. Hierdoor worden de ondergrond en de fundering onder de rand van het wegdek zachter.

Aanwijzing #2

Noteer de ondiepe sleur in het binnenste wielpad. Dit wijst erop dat het wegdek en de ondergrond zwak zijn (d.w.z. te dun).

Aanwijzing #3

Merk ook op dat de weg niet erg breed is. Het voertuig dat op de foto van ons wegrijdt, zou dichter bij de rand van het trottoir moeten komen om een voertuig te passeren dat in tegengestelde richting komt. Dit kan een veiligheidsrisico inhouden.

Op de tweede foto zijn nog meer aanwijzingen te zien. Er staat water in de berm bij de rand van het wegdek. De rand van het trottoir is afgebroken en weggerafeld.

Op de voorgrond is een witte kantstreep zichtbaar. Het trottoir in de verte ligt er al meer dan 30 jaar, terwijl het trottoir dat dichterbij ligt er nog geen 4 jaar ligt. Desondanks zijn de scheuren in de nieuwere bestrating even groot en is er lichte raveling van de randen zichtbaar.

De gele middellijn die zichtbaar is in de rechterbovenhoek van de foto laat zien dat de rijstrookbreedte relatief smal is.

Aanwijzing #4

De hoofdscheur lijkt zich op korte afstand van de rand van het wegdek te bevinden (rode pijl).

Aanwijzing #5

Het asfaltoppervlak is vrij dun, waarschijnlijk slechts 1,5 cm dik. Dwarsscheuren (gele pijl) vormen kleine blokken die gemakkelijk loskomen door het verkeer. De gemakkelijkste blokken om los te komen zijn die aan de uiterste rand van het wegdek, vandaar de raveling.

Kijkend naar al deze aanwijzingen, is dit wat ik denk dat er aan de hand is.

 • Het oppervlak en de basis zijn beide relatief dun, en daardoor niet erg sterk.
 • Het bermmateriaal en waarschijnlijk ook de basis zijn vuil, wat ze “vorstgevoelig” maakt. Dergelijke materialen hebben de neiging om ijslenzen te vormen en in de winter uit te zetten, en ze worden erg zwak en instabiel tijdens de dooi in het voorjaar.
 • De fundering onder het asfalt ontdooit eerder dan de onderlaag. Het overtollige water kan in het vroege voorjaar niet weglopen totdat de berm volledig is ontdooid.

Foto van scheuren in de weg, waarop de details van de scheurvorming zijn aangegeven

 • De waterafvoer vanaf de rand van de weg is slecht. Het water wordt vastgehouden in de buurt van de trottoirrand en dit verzwakt het vuile basis- en bermmateriaal.
 • In sommige gevallen kan er sprake zijn van “doosconstructie”. Dit betekent dat er een geul is uitgehakt en dat de weg daarin is gelegd. Uiteindelijk komt er water onder de weg, maar de fundering zit in een “doos”, zodat het water er niet uit kan lopen.

diagram van hoe bermen falen en scheuren

 • Smalle rijstroken dwingen het verkeer om heel dicht bij de rand van het trottoir te komen. Het verkeer doet dit alleen als er een passerend voertuig is; anders lijnt het verkeer zich dichter naar het midden van de weg. Vrachtwagens, die breder zijn, hebben de neiging om vaker dicht bij de rand van de rijbaan te rijden, waardoor de zwaarste ladingen op de rand van het wegdek terechtkomen. Dit is een belangrijke factor die het probleem veroorzaakt.
 • De wiellasten aan de rand van de weg buigen het wegdek naar beneden, vooral wanneer de fundering en het bermmateriaal zwak zijn, zoals tijdens de voorjaarsdooi. Dit veroorzaakt de vorming van een spanningsscheur, die breder wordt en zich uitbreidt bij herhaalde belasting.
 • Naarmate de scheur langer wordt, draait hij uiteindelijk naar de buitenrand van het wegdek, waardoor de karakteristieke “C”-vorm ontstaat. Hij draait niet naar binnen omdat de bestrating beter bestand is tegen scheuren in die richting. De scheur loopt niet parallel aan de rand van het wegdek, omdat op een gegeven moment de ondersteuning sterker wordt, en de scheur dus naar buiten draait.
 • Door de scheuren aan de rand kan oppervlaktewater in de fundering sijpelen en deze verder verzwakken. Meer scheuren leiden tot meer water en een zachtere basis en ondergrond.

De tekening hieronder illustreert deze punten. De doorbuiging van de rand onder het wiel is sterk overdreven.

Wat kun je doen om de progressie van randscheuren te stoppen? Drie dingen moeten worden gedaan. Het doel is om de trottoirrand te herstellen voor de veiligheid van het reizende publiek.

 1. Voorzie een goede afwatering langs de rand van de weg. Zorg ervoor dat het oppervlaktewater naar de nabijgelegen greppel wordt afgevoerd en niet langs de trottoirrand blijft staan.
 2. Verwijder het vuile, slecht afwaterende bermmateriaal en vervang het door een beter doorlatend materiaal. “Daglicht” het materiaal naar de greppel, zodat het water in de basis eruit kan.
 3. Als u veel vrachtverkeer hebt, plaats dan een aanzienlijke structurele overlay op het wegdek. U hebt drie of vier duim van hete mix nodig om voldoende steun voor de zwaardere voertuigladingen van vandaag te bieden.

Het zou ook helpen om de weg te verbreden als u genoeg recht van overpad hebt om dat te kunnen doen. Elf of twaalf voet rijstroken worden algemeen gebruikt deze dagen voor de verkeersveiligheid. Wij denken dat bredere rijstroken alleen om die reden worden aangelegd. Er is echter ook een bijkomend voordeel dat het wegdek langer meegaat door de zware lasten weg te halen van de rand van de weg.

Vergeet niet dat het gescheurde oppervlak langs de rand van de weg niet veel beter is dan een granulaire ondergrond wat betreft de ondersteuning van de belasting. Dus om te voorkomen dat die scheuren in de rand meteen weer terugkomen (zoals te zien is op de voorgrond in de tweede foto) moet je een aanzienlijke dikte van het nieuwe oppervlak over het gescheurde en raveling materiaal leggen.

Als de schade zo groot is als in de eerste foto, kan de beste oplossing zijn om het oppervlak en de basis te verwijderen en te vervangen. Verwijder het gescheurde gedeelte, zorg vervolgens voor een nieuwe grindfundering die schoon is en goed afwatert, verbeter de afwatering van de berm, en breng het wegdek weer op een dikte die het verkeer kan dragen. We beseffen dat in de meeste gevallen zo’n uitgebreide reconstructie gewoon niet zal worden uitgevoerd. Maar met de drie hierboven genoemde herstelmaatregelen wordt de trottoirrand hersteld, waardoor de weg een tijdlang veiliger en gladder zal zijn om op te rijden.

Voorjaar 2008

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.