Is marihuana zo veilig als we denken?

Een paar jaar geleden riep de National Academy of Medicine een panel van zestien vooraanstaande medische deskundigen bijeen om de wetenschappelijke literatuur over cannabis te analyseren. Het door hen opgestelde rapport, dat in januari van 2017 uitkwam, telt vierhonderdachtenzestig pagina’s. Het bevat geen bombshells of verrassingen, wat misschien verklaart waarom het grotendeels onopgemerkt bleef. Het stelde eenvoudigweg, keer op keer, dat een drug waar Noord-Amerikanen enthousiast over zijn geworden een mysterie blijft.

Het roken van wiet wordt bijvoorbeeld algemeen verondersteld de misselijkheid te verminderen die gepaard gaat met chemotherapie. Maar, aldus het panel, “er zijn geen gerandomiseerde trials van goede kwaliteit die deze optie onderzoeken”. We hebben bewijs voor marihuana als behandeling tegen pijn, maar “er is zeer weinig bekend over de werkzaamheid, dosis, toedieningsweg of bijwerkingen van algemeen gebruikte en commercieel verkrijgbare cannabisproducten in de Verenigde Staten”. De voorbehouden gaan verder. Is het goed voor epilepsie? “Onvoldoende bewijs.” Het syndroom van Gilles de la Tourette? Beperkt bewijs. A.L.S., Huntington’s, en Parkinson’s? Onvoldoende bewijs. Prikkelbare darm syndroom? Onvoldoende bewijs. Dementie en glaucoom? Waarschijnlijk niet. Angst? Misschien. Depressie? Waarschijnlijk niet.

Dan komen de hoofdstukken 5 tot 13, het hart van het rapport, die gaan over de potentiële risico’s van marihuana. De waas van onzekerheid gaat verder. Verhoogt het gebruik van cannabis de kans op dodelijke auto-ongelukken? Ja. Met hoeveel? Onduidelijk. Heeft het invloed op motivatie en cognitie? Moeilijk te zeggen, maar waarschijnlijk. Heeft het invloed op de vooruitzichten op werk? Waarschijnlijk wel. Gaat het ten koste van academische prestaties? Beperkt bewijs. Dit gaat zo pagina’s door.

We hebben goede studies nodig, concludeerde het panel, naar de gezondheidseffecten van cannabis op kinderen en tieners en zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven en “oudere bevolkingsgroepen” en “zware cannabisgebruikers”; met andere woorden, op iedereen behalve de student die eens per maand een jointje rookt. Het panel riep ook op tot onderzoek naar “de farmacokinetische en farmacodynamische eigenschappen van cannabis, wijzen van toediening, verschillende concentraties, bij verschillende bevolkingsgroepen, waaronder de dosis-responsrelaties van cannabis en THC of andere cannabinoïden.”

Het uitzoeken van de “dosis-responsrelatie” van een nieuwe verbinding is iets wat een farmaceutisch bedrijf doet vanaf het begin van proeven op mensen, als het een aanvraag voor een nieuw medicijn voorbereidt voor de FDA. Te veel betekent dat het meer kwaad dan goed doet. De hoeveelheid actieve stof in een pil en de metabolische weg die de stof aflegt nadat het in je lichaam is gekomen – dit zijn dingen die medicijnmakers nauwgezet in kaart hebben gebracht voordat het product op de markt komt, met een tractor-wagen vol ondersteunende documentatie.

Met marihuana wachten we blijkbaar nog steeds op deze informatie. Het is moeilijk een stof te bestuderen die tot voor kort bijna overal illegaal was. En de weinige studies die we hebben, zijn meestal gedaan in de jaren tachtig en negentig, toen cannabis nog lang niet zo krachtig was als nu. Door recente ontwikkelingen in plantenveredeling en kweektechnieken is de concentratie THC, het psychoactieve ingrediënt in marihuana, gestegen van enkele cijfers tot meer dan twintig procent – van een slokje bijna-bier tot een shot tequila.

Roken gebruikers minder, om te compenseren voor de nieuwe potentie van de drug? Of worden ze gewoon meer stoned, sneller? Is cannabis met een hoge potentie een groter probleem voor jongere of voor oudere gebruikers? Voor sommige drugs is de dosis-respons curve lineair: twee keer de dosis geeft twee keer zoveel effect. Voor andere drugs is het niet-lineair: twee keer de dosis kan het effect vertienvoudigen, of zelfs nauwelijks. Wat is waar voor cannabis? Het maakt natuurlijk ook uit hoe cannabis wordt geconsumeerd. Het kan worden gerookt, gevaped, gegeten of op de huid aangebracht. Hoe worden de absorptiepatronen beïnvloed? Afgelopen mei, niet lang voordat Canada het recreatief gebruik van marihuana legaliseerde, getuigde Beau Kilmer, een drugbeleidsdeskundige van de RAND Corporation, voor het Canadese parlement. Hij waarschuwde dat het snelst groeiende segment van de legale markt in de staat Washington bestaat uit extracten voor inhalatie, en dat de gemiddelde THC-concentratie voor die producten meer dan vijfenzestig procent bedraagt. “We weten weinig over de gevolgen voor de gezondheid – risico’s en voordelen – van veel van de cannabisproducten die waarschijnlijk op niet-medische markten zullen worden verkocht,” zei hij. Ook wisten we niet hoe producten met een hogere concentratie het THC-gebruik zouden beïnvloeden.

Wanneer het op cannabis aankomt, is het beste scenario dat we ons erdoorheen worstelen, terwijl we gaandeweg meer over de werkelijke effecten te weten komen en ons waar nodig aanpassen – zoals bijvoorbeeld de ooit buitengewoon dodelijke innovatie van de auto in de loop van zijn geschiedenis geleidelijk is getemd. Voor degenen die nieuwsgierig zijn naar het slechtste scenario, heeft Alex Berenson een kort manifest geschreven, “Vertel het je kinderen: The Truth About Marijuana, Mental Illness, and Violence.”

Berenson begint zijn boek met een verslag van een gesprek dat hij had met zijn vrouw, een psychiater die gespecialiseerd is in de behandeling van geesteszieke criminelen. Ze bespraken een van de vele grimmige gevallen die haar bureau passeerden – “het gebruikelijke horrorverhaal, iemand die zijn grootmoeder in stukken had gesneden of zijn appartement in brand had gestoken.” Toen zei zijn vrouw iets in de trant van “Natuurlijk, hij was high, rookte zijn hele leven al wiet.”

Natuurlijk? Ja, ze roken allemaal. Nou ja… ook andere dingen, toch?

Zelfs soms. Maar ze roken allemaal.

Berenson was vroeger onderzoeksjournalist voor de Times, waar hij onder andere de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie versloeg. Daarna verliet hij de krant om een populaire serie thrillers te schrijven. Op het moment van zijn gesprek met zijn vrouw had hij de typische mening van een leek over cannabis, namelijk dat het grotendeels goedaardig is. De opmerking van zijn vrouw verontrustte hem, en hij ging op zoek om zichzelf te onderwijzen. Berenson kampt met hetzelfde probleem als de National Academy of Medicine, namelijk dat we op het gebied van marihuana eigenlijk niet zoveel weten. Maar hij heeft de vasthoudendheid van een verslaggever, de verbeeldingskracht van een romanschrijver en het talent van een buitenstaander om onbehouwen vragen te stellen. Het resultaat is verontrustend.

De eerste van Berenson’s vragen gaat over wat al lang het meest verontrustende punt over cannabis is: de associatie met geestesziekten. Veel mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen roken veel wiet. De marihuanalobby reageert hier meestal op door te zeggen dat wietroken een reactie is op psychische aandoeningen, niet de oorzaak ervan – dat mensen met psychiatrische problemen marihuana gebruiken als zelfmedicijn. Dat is slechts gedeeltelijk waar. In sommige gevallen lijkt zwaar cannabisgebruik inderdaad psychische aandoeningen te veroorzaken. Het panel van de National Academy verklaarde in een van zijn weinige ondubbelzinnige conclusies: “Cannabisgebruik verhoogt waarschijnlijk het risico op het ontwikkelen van schizofrenie en andere psychosen; hoe hoger het gebruik, hoe groter het risico.”

Berenson vindt dat we veel te optimistisch zijn over dit verband. Hij vraagt zich af hoe groot het risico is, en wat er achter zou kunnen zitten. In een van de meest fascinerende gedeelten van “Vertel het je kinderen” gaat hij om de tafel zitten met Erik Messamore, een psychiater die gespecialiseerd is in neurofarmacologie en in de behandeling van schizofrenie. Messamore vertelt dat hij, na de recente toename van marihuanagebruik in de VS (het is de afgelopen twee decennia bijna verdubbeld, niet noodzakelijkerwijs als gevolg van wettelijke hervormingen), een nieuw soort patiënten begint te zien: oudere, en niet uit de gemarginaliseerde gemeenschappen waar zijn patiënten gewoonlijk vandaan komen. Dit zijn anders stabiele middenklasse professionals. Berenson schrijft: “Een verrassend aantal van hen leek voor hun breuk alleen cannabis te hebben gebruikt en geen andere drugs. De ziekte die ze hadden ontwikkeld leek op schizofrenie, maar die had zich later ontwikkeld – en hun prognose leek slechter te zijn. Hun waanideeën en paranoia reageerden nauwelijks op antipsychotica.”

Messamore theoretiseert dat THC de ontstekingsremmende mechanismen van de hersenen kan verstoren, met schade aan zenuwcellen en bloedvaten tot gevolg. Is dit de reden, vraagt Berenson zich af, voor de stijgende incidentie van schizofrenie in de ontwikkelde wereld, waar het cannabisgebruik ook is toegenomen? In de noordelijke delen van Finland is de incidentie van de ziekte sinds 1993 bijna verdubbeld. In Denemarken is het aantal gevallen sinds 2000 met 25 procent gestegen. In de Verenigde Staten is het aantal opnames voor schizofrenie op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen sinds 2006 met vijftig procent gestegen. Als je gevallen meetelt waarbij schizofrenie een secundaire diagnose was, zijn de jaarlijkse opnames in de afgelopen tien jaar gestegen van 1,26 miljoen naar 2,1 miljoen.

Berenson’s tweede vraag vloeit voort uit de eerste. De wanen en paranoia die vaak gepaard gaan met psychoses kunnen soms gewelddadig gedrag uitlokken. Als cannabis een rol speelt bij de toename van psychoses, moeten we dan verwachten dat het toegenomen gebruik van marihuana gepaard gaat met een toename van gewelddadige criminaliteit, zoals de vrouw van Berenson suggereerde? Nogmaals, er is geen definitief antwoord, dus Berenson heeft stukjes en beetjes bewijs verzameld. In een paper uit 2013 in de Journal of Interpersonal Violence keken onderzoekers bijvoorbeeld naar de resultaten van een enquête onder meer dan twaalfduizend Amerikaanse middelbare scholieren. De auteurs veronderstelden dat alcoholgebruik onder studenten een voorspeller zou zijn van gewelddadig gedrag, en dat marihuanagebruik het tegenovergestelde zou voorspellen. In feite hadden degenen die alleen marihuana gebruikten driemaal meer kans om fysiek agressief te zijn dan degenen die zich van alcohol onthielden; degenen die alleen alcohol gebruikten hadden 2,7 maal meer kans om agressief te zijn. Observatiestudies zoals deze tonen geen oorzakelijk verband aan. Maar ze nodigen uit tot het soort onderzoek dat dat wel zou kunnen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.