Pluto-Mercurius Aspecten

Mercurius in uw geboortehoroscoop staat voor waarneming, communicatiestijl, uw interesses en nieuwsgierigheid, en hoe u informatie verzamelt en verwerkt. Wanneer in aspect met Pluto, zijn deze delen van het leven verpakt in uw multi-leven empowerment reis.

Pluto Conjunct Mercurius
De empowerment reis van de ziel is onlosmakelijk verbonden met Mercurial kwesties. De horoscoophouder zal een intense, misschien obsessieve nieuwsgierigheid en behoefte hebben om de waarheid te achterhalen, terwijl hij er soms tegelijkertijd bang voor is. Bedrogen worden is pijnlijk voor deze persoon, maar verder heeft hij of zij een fenomenale radar voor oneerlijkheid, hij of zij kan het op een kilometer afstand aanvoelen. In veel levens spelen waarheid en leugens een belangrijke rol in alle aspecten van het Plutopad, en deze persoon kan nu te maken hebben met de resultaten van het om een of andere reden moeten of moeten liegen in veel levens.

Dit aspect gaat ook over het hebben of ontzegd worden van toegang tot onderwijs, het al dan niet kunnen spreken van de eigen waarheid, en de zeer basale menselijke intellectuele functie van het stellen van vragen en het krijgen van antwoorden. Het kan zijn dat de persoon in vele levens onmachtig is geworden door het leren van moeilijke waarheden of, misschien, door ze mondeling of in druk aan anderen over te brengen.

Het genezingspad houdt in bereid te zijn de waarheid onder ogen te zien/eigen en eerlijkheid te brengen in alle situaties.

Pluto vierkant Mercurius
In vele levens wordt het vermogen van de persoon om Plutoniaanse kracht en vertrouwen te manifesteren ontmoet met wrijving, druk en kritiek van communicatoren, leraren en schrijvers – degenen die informatie genereren en overbrengen. Zulke mensen zullen de veronderstellingen volgens welke de horoscoophouder dit belangrijkste deel van het leven zal doen, in twijfel trekken, en hij of zij kan moeilijke emotionele residuen met zich meedragen van het argumenteren, uitgescholden worden, en zich moeten verdedigen. Het kan ook zijn dat een soort informatie zelf de spanning brengt, zoals wanneer je een antwoord op je vraag krijgt en het je leven moeilijker maakt.

Vierkanten hebben het inherente gevoel dat de een tegen de ander zegt: “Je doet het verkeerd – hier: doe het op deze manier.” Als gevolg hiervan kan de horoscoophouder conflicten met en moeilijkheden verwachten van mensen die op de een of andere manier de symboliek van Mercurius uitleven. Het meest kritische eigenwaarde ding in vele levens, immers, is verstoord door Mercurius mensen en, soms, wat ze zeggen heeft alles verknald voor de horoscoop houder. Hij of zij kan zich ook verzetten tegen het toegeven aan nieuwe informatie of het leren van veel nieuwe dingen, omdat er onbewuste herinneringen uit vele levens kunnen zijn dat nieuwe informatie gewoon het begin van het einde zou kunnen betekenen.

Pluto Opposite Mercurius
De reis van de persoon om mondig te worden en zijn of haar leven zinvol te maken in vele levens wordt geblokkeerd, uitgedaagd, en tot stilstand gebracht door Mercurius mensen. Zij vertellen hem of haar nieuwe informatie die het belangrijkste wat hij of zij voor zichzelf moet doen vertraagt. Het kan ook gaan om de onthulling van nieuwe informatie of details, en mogelijk ook om de nauwlettend in de gaten gehouden persoonlijke informatie van de horoscoophouder die op de een of andere manier openbaar wordt gemaakt. Of dit nu een feit of een gerucht is maakt geen verschil – er kan schade worden aangericht.

Als gevolg hiervan kan de horoscoophouder een conflictueuze relatie hebben met verschillende soorten Mercuriusmensen. Hij of zij kan de behoefte voelen om te veel dingen privé te houden, uit angst om belachelijk te worden gemaakt. Dit kan van invloed zijn op de relatie van de kaarthouder tot basisonderwijs en het doen van onderzoek voor zichzelf, waarbij hij of zij mogelijk overtuigingen/arma heeft ontwikkeld dat te veel informatie – evenals het soort mensen dat er meer dan de meesten in traficeert – in de weg kan staan van wat hij of zij waarneemt dat werkelijk moet worden gedaan.

Pluto Quincunx Mercurius
Deze persoon is periodiek op belangrijke manieren uit koers gebracht door nieuws, berichten, brieven, of mensen die passen bij de symboliek van Mercurius. Het is mogelijk dat het effect van zo’n persoon of bepaalde stukken informatie sporen hebben achtergelaten op de psyche en emoties van de kaarthouder, omdat quincunxen aangeven uit het centrum te zijn gegooid en, vele malen, niet weten hoe te herstellen en verder te gaan met vaste voet.

Deze kaarthouder kan soms weigeren met spraakzame of praatgrage mensen, en kan voor periodes van het leven rondlopen met oogkleppen op voor wat potentieel nieuw is. Wat anderen zouden kunnen beschouwen als een frisse wind als het gaat om bepaalde Mercurius persoonlijkheden en veranderingen in manieren van leven, kan door de horoscoophouder met scepsis en weerstand worden bekeken, omdat er veel onbewuste herinneringen zijn aan levens waarin verandering – en nieuwe informatie – alles verpestte en de dingen nooit meer hetzelfde waren.

Zijn of haar relatie met communicatie en informatie zal direct van invloed zijn op hoe goed hij of zij zichzelf in staat acht om het belangrijkste werk gedaan te krijgen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.