Psalm 133

The *Dew on Hermon Mountain

Psalm 133

An EasyEnglish Translation with Notes (about 1200 wordvocabulary) on Psalm 133

www.easyenglish.bible

Gordon Churchyard

Words in boxes are from the Bible. Woorden tussen haakjes, ( ), staan niet in de *Hebreeuwse Bijbel.

De noten verklaren sommige woorden met een *sterretje er naast. Een woordenlijst aan het eind verklaart alle woorden waar een *sterretje bij staat.

De vertaalde Bijbeltekst moet nog door AdvancedChecking.

Jezus was in Bethanië, in het huis van Simon de *Leper. Toen hij daar was, kwam er een vrouw naar hem toe. Zij had een kistje van *albast. Daarin zat een zeer kostbare olie. Terwijl Jezus in het huis aan het eten was, goot zij de olie over zijn hoofd. (Mattheüs 26:6-7). (Een melaatse heeft een ziekte die melaatsheid heet. Albast is een zachte steen. De olie was niet wat de mensen gebruiken voor de wierook. Het was olie met een lekkere geur.)

(Dit is) een lied voor het klimmen van David.

v1Zie hoe goed het is.
En zie welk een vreugde het geeft als broeders bij elkaar blijven.

v2Het is als zoete*olie, die op het hoofd gegoten wordt.
Het daalt neer op de baard, zoals op de baard van Aäron.
Het daalde dan neer over zijn klederen.

v3Het is als de *dauw op de berg die Hermon heet.
Het stort (ook) neer op de bergen van Sion.
De *Heer heeft gezegd dat het een *goede plaats is om te zijn.
Er is daar altijd leven.

Het verhaal van Psalm 133

Sommige Bijbelstudenten geloven dat David deze psalm schreef nadat hij zijn volk had verenigd. Andere studenten geloven dat Ezra of Nehemia hem schreven. Dit komt omdat niet alle *Hebreeuwse Bijbels “van David” aan het begin hebben staan.Lees over “liederen om op te klimmen” in de aantekeningen bij Psalm 120.

Wat Psalm 133 betekent

Vers 1: Broeders “blijven bij elkaar” betekent dat broeders “niet vechten”.

Vers 2: Een verenigd land is als zoete olie. Dit is geen motorolie, maar olie van een vrucht die *olijf* heet. We gebruiken het nog steeds om dingen in te koken. Je kunt olie maken van veel andere vruchten, niet alleen olijven.

Aaron was de broer van Mozes. Hij was de eerste hoofdpriester (de belangrijkste) van de *Joden. Een *priester is een speciale dienaar van God. Ze doen iets speciaals met een hoofdpriester aan het begin van zijn werk. Ze “zalven” hem. Dit betekent dat ze *olijfolie op zijn hoofd doen. Het loopt langs zijn gezicht naar zijn baard. Dan gaat het naar zijn kleren. Een betere vertaling van “kleren” is “kraag”. De kraag is het deel van onze kleren om onze nek. De olie laat alles lekker ruiken. Het is als een beeld van broers die niet vechten. Het is goed, of “ruikt lekker”.

Vers 3: Dit vers geeft een ander beeld. Dauw is water dat ’s nachts op de grond komt. Het komt neer op bergen als Hermon en Sion. Hermon ligt in het noorden van het land waar de *Joden woonden. De *dauw laat planten groeien als er geen regen is. *Zion is de berg in Jeruzalem waar de *Joden Gods huis bouwden. Zion is een goede plaats om te zijn. Zion is de plaats waar God mensen “*zegend” (of goede dingen voor hen doet). Daarom is het een goede plaats. Voor christenen is *Zion als een beeld van de Kerk.

Dingen te doen

Bidt dat broeders samen zullen leven. Bid dat broeders niet zullen vechten. Dit betekent broeders in een gezin, broeders in een land en broeders in de wereld. Alle mensen zijn als broeders omdat God ze allemaal gemaakt heeft.

albast ~ zachte steen.

zegen ~ goede dingen zeggen.

dauw ~ water dat ’s nachts op de grond komt.

Hebreeuws ~ de taal die de Joden spraken; zij schreven dePalmen in het Hebreeuws.

Jood ~ iemand die afstamt van Abraham, Isaak en Jakob en hun kinderen.

lepralijder ~ iemand met een ziekte die lepra heet.

LORD ~ de verbondsnaam voor God (in een verbond spreek je met iemand af).

olie ~ geen motorolie, maar van een vrucht die olijf heet. Mensen koken ermee, of ze laten zich er lekker mee ruiken.

olijf ~ een vrucht.

priester ~ een dienaar van God in zijn *tempel.

tempel ~ een plaats waar mensen samenkomen om God te *aanbidden.

aanbidden ~ je zegt tegen iemand dat hij of zij heel groot is. Je vertelt ze dat je van ze houdt.

Zion ~ Jeruzalem lag op een berg die Zion heette.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.