Special Issue “Drone Noise: A New Public Health Challenge”

Dear Colleagues,

We staan aan de vooravond van een revolutie in de luchtvaartsector, gedreven door significante vooruitgang in elektrische energie en batterijtechnologieën en robotica en autonome systemen. Verschillende industrieleiders en overheidsinstanties onderzoeken momenteel het gebruik van onbemande luchtvaartuigen (UAV’s), of “drones” zoals ze algemeen bekend zijn, voor een steeds groeiend aantal toepassingen, van blauwlichtdiensten tot pakketbezorging en zelfs passagiersvervoer. Het lijkt dan ook zeer waarschijnlijk dat gemeenschappen in steden binnen afzienbare tijd zullen worden overspoeld met een nieuwe bron van geluidshinder als gevolg van UAV-operaties waarmee zij nog niet eerder werden geconfronteerd. Tegelijkertijd kunnen UAV’s diensten verlenen aan afgelegen locaties op het platteland.

UAV’s kunnen aanzienlijke economische, milieu- en maatschappelijke voordelen opleveren, maar tegelijkertijd kan het door deze technologieën geproduceerde lawaai de gezondheid en het welzijn van de bevolking zowel in de steden als op het platteland aanzienlijk beïnvloeden. Indien niet op de juiste manier aangepakt, kunnen geluidskwesties de uitbreiding van de UAV-sector in gevaar brengen.

Deze Special Issue zoekt onderzoeksartikelen over verschillende aspecten van UAV-geluid. We moedigen de indiening van manuscripten aan die zich richten op, maar niet beperkt zijn tot, de volgende onderwerpen:

  • UAV geluidsperceptie en detectie;
  • Experimentele en modellerende benaderingen, bijv. auralisatie;
  • Effecten van UAV-geluid op menselijke gezondheid en welzijn;
  • UAV-geluid in plattelandsomgevingen en effect op in het wild levende dieren;
  • Invloed van UAV-geluid op stedelijke en plattelandsgeluidslandschappen;
  • Audio-visuele interacties in UAV-geluidswaarneming;
  • Specifieke geluidsproblemen met UAV-operaties voor pakket- en goederenleveringen;
  • Beleid en wetgeving.

Dr. Antonio J. Torija Martinez
Guest Editor

Informatie over het indienen van manuscripten

Manuscripten moeten online worden ingediend op www.mdpi.com door u te registreren en in te loggen op deze website. Zodra u geregistreerd bent, klikt u hier om naar het indieningsformulier te gaan. Manuscripten kunnen tot de deadline worden ingediend. Alle papers zullen door vakgenoten worden beoordeeld. Geaccepteerde papers zullen doorlopend in het tijdschrift worden gepubliceerd (zodra ze zijn geaccepteerd) en zullen samen op de website van de speciale uitgave worden vermeld. Onderzoeksartikelen, overzichtsartikelen en korte mededelingen worden uitgenodigd. Voor geplande papers kan een titel en korte samenvatting (ongeveer 100 woorden) naar de redactie gestuurd worden voor aankondiging op deze website.

Ingediende manuscripten mogen niet eerder gepubliceerd zijn, noch in overweging zijn voor publicatie elders (uitgezonderd papers van conferentiehandelingen). Alle manuscripten worden grondig getoetst door middel van een enkelblind peer-review proces. Een gids voor auteurs en andere relevante informatie voor het indienen van manuscripten is beschikbaar op de pagina Instructies voor auteurs. International Journal of Environmental Research and Public Health is een internationaal peer-reviewed open access halfmaandelijks tijdschrift gepubliceerd door MDPI.

Bezoek a.u.b. de Instructions for Authors pagina voordat u een manuscript indient.De Article Processing Charge (APC) voor publicatie in dit open access tijdschrift is 2300 CHF (Zwitserse Francs).Ingediende papers moeten goed geformatteerd zijn en goed Engels gebruiken. Auteurs kunnen gebruik maken van MDPI’sEnglish editing service voorafgaand aan publicatie of tijdens auteur revisies.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.