Vrouwelijke Samurai – Legendarische verhalen over de woeste vrouwelijke krijgers van Japan

Een alomtegenwoordig beeld in de Japanse cultuur is dat van de samurai, de “al-masculiene” krijger die een vijand in koelen bloede onthoofdt, of die seppuku pleegt als hij de eer van zijn naam wil behouden.

Als we aan Japanse vrouwen uit de geschiedenis denken, is een veel voorkomend beeld dat van de geisha, de vrouw die zo zachtaardig is als een bloem, altijd keurig gekleed, met kleine stapjes vooruit, soms zelfs zo fragiel dat het lijkt alsof ze ziek is. Als het lente is, loopt de Japanse vrouw door het laantje onder de kersenbomen en neemt ze misschien een ijsje.

Er zijn echter nog steeds vrouwen uit de Japanse geschiedenis die deze stereotiepe gendervoorstellingen kunnen helpen ontkrachten, een mooi voorbeeld is dat van de onna bugeisha, die absoluut niets te maken had met een ingetogen geisha. De onna bugeisha was, zoals de term praktisch betekent, een vrouwelijke krijger. Ze bestonden wel degelijk, en sommigen van hen hadden een uitstekend talent met het zwaard, evenveel als, zo niet meer dan hun mannelijke tegenhangers hadden.

Figuren van beroemde Japanse vrouwelijke krijgers kunnen ver terug in de tijdlijn worden getraceerd, tot rond 200 na Christus, waarbij de naam van keizerin Jingū wordt genoemd, hoewel zij meer een product van de oude Japanse overlevering lijkt te zijn. Volgens sommige legenden droeg zij een stel goddelijke juwelen die haar de macht gaven om de getijden van de zee te beheersen. Geholpen door de juwelen zou de keizerin het Koreaanse schiereiland hebben bereikt en het land zijn binnengevallen in een campagne waarbij geen druppel bloed werd vergoten.

De onna bugeisha waren getraind om hele dorpen en gemeenschappen te beschermen

De onna bugeisha waren getraind om hele dorpen en gemeenschappen te beschermen

Ze zou de Korea’s zijn binnengevallen na de dood van haar echtgenoot, en terwijl ze hun zoon in haar buik droeg. Volgens de legende bleef de baby zo’n drie jaar in de keizerin, wat haar de tijd gaf om haar missie in Korea te voltooien en terug te keren naar Japan. Haar zoon kreeg de naam Ōjin, en zijn gestalte wordt later door de Japanners vereerd als een oorlogsgodheid en Hachiman genoemd.

Het is moeilijk om het werkelijke bestaan van een keizerin Jingū te bewijzen, maar men gaat er toch van uit dat er rond 200 na Chr. een bloeiende matriarchale samenleving bestond in de westelijke delen van de Japanse eilanden.

In tegenstelling tot de keizerin is de figuur van de onna bugeisha verre van alleen maar een mythe of legende, noch is het het meest accuraat om te beweren dat zij “vrouwelijke samurai” waren. Deze laatste benaming behoorde toe aan elke vrouw die opgroeide in een familie van samoerai, ongeacht of zij al dan niet zwaarden leerden hanteren en ten strijde trokken zoals de mannen binnen de familie dat deden.

Vroeger werd van de vrouwelijke samoerai verwacht dat zij het gezinsinkomen in de gaten hield, voor de financiën zorgde, en ook paste in de traditionele vrouwelijke rol van het zorgen voor het huishouden. Het enige verschil was dat zij ook werden opgeleid om een indringer te bevechten als iemand toevallig het familiebezit zou betreden wanneer er geen mannen in de buurt waren.

Nakano Takeko

Nakano Takeko

In tegenstelling tot de vrouwelijke samurai werden de onna bugeisha opgeleid om hele dorpen en gemeenschappen te beschermen, niet alleen het familiebezit, vooral als er een gebrek aan “mankracht” was. Als alles in orde was, bleven deze vrouwen in het huishouden en vervulden ook de gebruikelijke rollen die vrouwen in huis hadden.

Als een samoerai bijvoorbeeld geen zoon had om zijn kennis aan door te geven en in plaats daarvan een dochter, behield de vader zich het recht voor om zijn dochters op te leiden tot fulltime onna bugeisha.

Japanners houden oude boogschutterstraditie in ere

Hoewel het niet vaak voorkwam, gebeurde het soms dat de onna bugeisha zich inderdaad als een samurai gedroegen. Zij hadden de kracht om te vechten met twee zwaarden in hun handen, en zij werden ook ingelijfd om te dienen in het leger van een daimyo, zij aan zij met een grote meerderheid van mannelijke samoerai. In deze gevallen droegen zij de kledij en de kapsels die de mannen van het leger gewoonlijk droegen. Een voorbeeld van zo’n onna-bugeisha is Tomoe Gozen, hoewel talrijke bronnen beweren dat zij meer een legende was dan een echte persoon uit de geschiedenis.

Gozen zou hebben gevochten in de Genpei-oorlog, een confrontatie tussen twee rivaliserende clans van Japan, waarvan de gebeurtenissen zich ergens in het laatste deel van de 12e eeuw hadden afgespeeld. Tijdens de gevechten verwierf zij een reputatie als onverschrokken strijder, die daarna het symbool zou worden van een vrouwelijke heldin in de traditionele Japanse cultuur. Tot haar daden behoorde onder andere het aanvoeren van een leger van niet meer dan 300 samoerai in een gevecht tegen een leger van 2000 man. Naar verluidt behoorde zij tot de laatste overlevenden, en slaagde zij erin een vooraanstaand strijder van de vijandige clan te onthoofden.

Of zij werkelijk heeft geleefd of slechts deel uitmaakte van de overlevering is waarschijnlijk een vraag die nooit met 100 procent nauwkeurigheid zal worden beantwoord, maar toch, er staan meer namen op de lijst, figuren die meer dan goed zijn gedocumenteerd in historische verslagen. Zoals Hangaku Gozen, Hojo Masako, en Nakano Takeko, van wie de laatste een van de meest authentieke vrouwelijke krijgers was, die op een gegeven moment een vrouwenleger aanvoerde tegen het Keizerlijke Japanse Leger.

Verschrijvingen vertellen dat zij een vrouw was met een uitzonderlijke intelligentie die de kunst van het vechten met het traditionele Japanse zwaard, bekend als naginata, onder de knie had. Op het slagveld stond Nakano Takeko bekend om haar felle aanvallen, waarbij zij haar tegenstanders met verbluffende bewegingen van het leven beroofde. Haar naam duikt op in recentere perioden van de Japanse geschiedenis, na de 17e-eeuwse revolutie in het trainen van vrouwelijke strijders.

Hangaku Gozen

Hangaku Gozen

In deze periode is bekend dat het politieke klimaat in Japan radicaal was veranderd, en veel meer vrouwen dan in de eeuwen daarvoor waren getraind in krijgskunsten en gevechten. Takeko was een van de besten en daarom werd zij ook gekozen om de leiding te nemen als commandant van het vrouwenleger van onna-bugeisha strijders. Toen zij tijdens een gevecht in 1868 tragisch in de borst werd geschoten, had zij naar verluidt haar zuster Nakano Yuko verzocht haar eer te redden en haar te onthoofden, zodat niemand van de vijand haar stoffelijk overschot als trofee kon opeisen.

Hier is nog een verhaal van ons: De “Apache Jeanne d’Arc” en de andere moedige indiaanse vrouwen van de 19e eeuw

Haar zuster respecteerde haar wensen. Haar hoofd werd begraven onder een pijnboom binnen de grenzen van de Aizu Bangemachi tempel en er is een monument opgericht om haar naam te eren. Takeko behoort tot de laatste generatie vrouwelijke strijders uit de Japanse geschiedenis.

Expand For More Content

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.