Notificare legală și condiții de utilizare

Această pagină (împreună cu documentele la care se face referire în ea) vă prezintă condițiile în care puteți utiliza site-ul nostru web, fie ca invitat, fie ca utilizator înregistrat („Condiții de utilizare”). Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni de utilizare înainte de a începe să utilizați site-ul web. Prin utilizarea site-ului nostru web, indicați că acceptați acești Termeni de utilizare și că sunteți de acord să îi respectați. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare, vă rugăm să vă abțineți de la utilizarea site-ului nostru web.

Informații despre noi

Acest site web este operat de AstraZeneca PLC („noi”, „al nostru” și „noi”). Suntem o societate pe acțiuni înregistrată în Anglia și Țara Galilor sub numărul 02723534 și avem sediul social la 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA. Principalele noastre adrese comerciale sunt enumerate aici. Numărul nostru de TVA este GB 582 3236 42.

Accesul la acest site web

Accesul la site-ul nostru web este permis temporar, iar noi ne rezervăm dreptul de a retrage sau de a modifica serviciul pe care îl oferim pe site-ul nostru web fără notificare prealabilă (a se vedea mai jos). Nu vom fi răspunzători dacă, din orice motiv, site-ul nostru web nu este disponibil în orice moment sau pentru orice perioadă. Din când în când, este posibil să restricționăm accesul la unele părți ale site-ului nostru web, sau la întregul nostru site web, doar pentru utilizatorii care s-au înregistrat la noi.

Dacă alegeți sau vi se furnizează un cod de identificare a utilizatorului, o parolă sau orice altă informație ca parte a procedurilor noastre de securitate, trebuie să tratați aceste informații ca fiind confidențiale și nu trebuie să le împărtășiți cu nicio altă persoană. Avem dreptul de a dezactiva în orice moment orice cod de identificare a utilizatorului sau parolă, indiferent dacă a fost ales de dvs. sau alocat de noi, dacă, în opinia noastră, nu ați respectat oricare dintre prevederile acestor Termeni de utilizare. Sunteți de acord să ne anunțați imediat ce luați cunoștință de orice dezvăluire sau utilizare neautorizată a codului dvs. de identificare a utilizatorului și/sau a parolei.

Vă revine responsabilitatea de a face toate aranjamentele necesare pentru a avea acces la site-ul nostru. Sunteți, de asemenea, responsabil pentru a vă asigura că toate persoanele care accesează site-ul nostru web prin intermediul conexiunii dvs. la internet sunt conștiente de acești Termeni de utilizare și că îi respectă.

Utilizare interzisă

Puteți utiliza site-ul nostru numai în scopuri legale. Nu aveți voie să utilizați site-ul nostru:

 • în orice mod care încalcă orice lege sau reglementare locală, națională sau internațională aplicabilă;
 • în orice mod care este ilegal sau fraudulos, sau care are un scop sau efect ilegal sau fraudulos;
 • pentru a transmite sau pentru a asigura trimiterea de materiale publicitare sau promoționale nesolicitate sau neautorizate sau orice altă formă de solicitare similară (spam);
 • să faceți încercări neautorizate de a accesa oricare dintre sistemele noastre sau rețelele unor terți;

Servicii interactive

Pot fi oferite din când în când servicii interactive pe site-ul nostru, inclusiv, fără a se limita la camere de chat sau panouri de afișaj. În cazul în care furnizăm orice serviciu interactiv, vă vom furniza informații clare cu privire la tipul de serviciu oferit, dacă acesta este moderat și ce formă de moderare este utilizată (inclusiv dacă este umană sau tehnică).

Vom face tot posibilul pentru a evalua orice riscuri posibile pentru utilizatori (și, în special, pentru copii) din partea terților atunci când aceștia utilizează orice serviciu interactiv furnizat pe site-ul nostru și vom decide în fiecare caz dacă este adecvat să utilizăm moderarea serviciului respectiv (inclusiv ce tip de moderare să folosim) în lumina acestor riscuri. Cu toate acestea, nu suntem obligați să supraveghem, să monitorizăm sau să moderăm niciun serviciu interactiv pe care îl furnizăm pe site-ul nostru și ne excludem în mod expres răspunderea pentru orice pierdere sau daună rezultată din utilizarea oricărui serviciu interactiv de către un utilizator care încalcă standardele noastre de conținut, indiferent dacă serviciul este sau nu moderat.

Utilizarea oricăruia dintre serviciile noastre interactive de către un minor este supusă consimțământului părintelui sau tutorelui acestuia. Îi sfătuim pe părinții care le permit copiilor lor să utilizeze un serviciu interactiv că este important să comunice cu copiii lor despre siguranța lor online, deoarece moderarea nu este infailibilă. Minorii care utilizează orice serviciu interactiv ar trebui să fie informați cu privire la riscurile potențiale la care sunt expuși.

Dacă moderăm un serviciu interactiv, în mod normal vă vom oferi un mijloc de a contacta moderatorul, în cazul în care apare o preocupare sau o dificultate.

Standardele de conținut

Aceste standarde de conținut se aplică oricărui material cu care contribuiți la site-ul nostru (contribuții) și la orice serviciu interactiv asociat cu acesta. Trebuie să respectați spiritul următoarelor standarde, precum și litera lor. Standardele se aplică atât fiecărei părți a oricărei contribuții, cât și ansamblului acesteia.

Contribuțiile trebuie să fie exacte (în cazul în care prezintă fapte) și să fie susținute în mod autentic (în cazul în care prezintă opinii). Contribuțiile trebuie să fie în conformitate cu legislația aplicabilă în Regatul Unit și în orice țară din care sunt postate.

Contribuțiile nu trebuie să:

 • să conțină materiale defăimătoare la adresa unei persoane;
 • să conțină materiale obscene, ofensatoare, pline de ură sau incendiare;
 • să promoveze materiale cu conținut sexual explicit;
 • să promoveze violența;
 • să promoveze discriminarea bazată pe rasă, sex, religie, naționalitate, handicap, orientare sexuală sau vârstă;
 • să încalce orice drept de autor, drept de bază de date sau marcă comercială a oricărei alte persoane;
 • să fie de natură să inducă în eroare orice persoană;
 • să fie făcute cu încălcarea oricărei obligații legale față de o terță parte, cum ar fi o obligație contractuală sau o obligație de confidențialitate;
 • să promoveze orice activitate ilegală;
 • să fie amenințătoare, să abuzeze sau să invadeze intimitatea altcuiva sau să provoace neplăceri, neplăceri sau anxietate inutilă;
 • să fie de natură să hărțuiască, să supere, să stânjenească, să alarmeze sau să deranjeze orice altă persoană;
 • să fie folosite pentru a vă da drept orice persoană sau pentru a vă denatura identitatea sau afilierea cu orice persoană;
 • să dea impresia că emană de la noi, dacă nu este cazul; și
 • pentru a susține, promova sau asista orice act ilegal, cum ar fi (doar cu titlu de exemplu) încălcarea drepturilor de autor sau utilizarea necorespunzătoare a calculatorului

Suspendare și reziliere

Vom stabili, la discreția noastră, dacă a existat o încălcare a acestor Termeni de utilizare prin utilizarea de către dvs. a site-ului nostru. În cazul în care a avut loc o încălcare a acestor Termeni de utilizare, putem lua măsurile pe care le considerăm adecvate, inclusiv, dar fără a ne limita la acestea, să luăm toate sau oricare dintre următoarele acțiuni:

 • retragerea imediată, temporară sau permanentă a dreptului dvs. de a utiliza site-ul nostru;
 • înlăturarea imediată, temporară sau permanentă a oricărei postări sau materiale încărcate de dvs. pe site-ul nostru;
 • emiterea unui avertisment către dvs;
 • procedură legală împotriva dvs. pentru rambursarea tuturor costurilor pe bază de despăgubire (inclusiv, dar fără a se limita la costuri administrative și legale rezonabile) rezultate din încălcare;
 • acțiuni legale suplimentare împotriva dvs.;
 • dezvăluirea unor astfel de informații către autoritățile de aplicare a legii, după cum considerăm în mod rezonabil că este necesar.

Ne excludem răspunderea pentru acțiunile întreprinse ca răspuns la încălcarea acestor Termeni de utilizare.

Obligațiile de membru

Dacă v-ați alăturat acestui site ca membru, vă angajați să ne informați imediat cu privire la orice reclamație sau acțiune împotriva dvs. pentru orice utilizare a acestui site și, la cererea noastră, să încetați imediat actul reclamat. Sunteți de acord să ne informați imediat cu privire la orice modificare care afectează detaliile dvs. de înregistrare. Este obligația dvs. să vă asigurați că detaliile dvs. de înregistrare sunt actualizate.

Vă puteți rezilia calitatea de membru al acestui site web în orice moment, dându-ne o notificare rezonabilă prin e-mail la [email protected] Trebuie să indicați în mod clar numele dvs., numele de utilizator (dacă este cazul) și detaliile de înregistrare (dacă este cazul) și numele acestui site web în toate comunicările.

Licență pentru fluxuri RSS

Cu condiția să respectați, în orice moment, acești Termeni de utilizare, vă acordăm o licență revocabilă (în orice moment), neexclusivă, personală, necomercială, mondială, netransferabilă, fără drepturi de autor pentru a utiliza și afișa pe site-ul dvs. web și/sau a încorpora în alt mod într-un flux RSS generat de dvs. orice conținut furnizat de noi (inclusiv, dar fără a se limita la titluri, linkuri active, identificatori de sursă, linkuri de social bookmarking și alte informații, conținut sau materiale pe care selectați să le primiți în urma utilizării de către dvs. a fluxului RSS AstraZeneca) ca urmare a abonării dvs. la orice flux RSS AstraZeneca („Conținutul AstraZeneca”).

Această Licență pentru Fluxuri RSS nu poate fi transferată, novata, cesionată și/sau sublicențiată unei terțe părți. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres în această Licență pentru Fluxuri RSS sunt pe deplin rezervate de către noi, de către Afiliații noștri (așa cum sunt definiți în Termenii noștri de utilizare) și de către licențiatorii noștri (după caz).

Nimic din această Licență pentru Fluxuri RSS nu vă acordă vreun drept sau licență de a utiliza oricare dintre mărcile noastre comerciale pe site-ul dvs. web sau în altă parte.

Utilizarea fluxului RSS AstraZeneca

Dacă intenționați să utilizați orice flux RSS AstraZeneca pe site-ul dvs. web și/sau ca parte a unui alt flux RSS, trebuie să vă asigurați că este furnizată o legătură clară și funcțională către pagina web care conține fluxul RSS AstraZeneca și că vizitatorii site-ului dvs. web sau abonații la orice flux RSS relevant care încorporează fluxul RSS AstraZeneca sunt informați de faptul că fluxul RSS AstraZeneca face obiectul prezentei Licențe pentru fluxuri RSS. În toate cazurile, trebuie să vă asigurați că se atribuie în mod corespunzător conținutul conținuturilor conținute în Fluxul RSS AstraZeneca, menționând în mod clar că „Acest conținut provine de pe site-ul web al AstraZeneca PLC la adresa www.astrazeneca.com și asigurându-vă că toate mențiunile privind drepturile de autor sunt păstrate în forma lor originală.

Prin utilizarea fluxului (fluxurilor) RSS AstraZeneca și/sau a conținutului AstraZeneca, garantați, declarați și vă angajați că orice site pe care afișați (sau determinați să fie afișat) orice flux RSS AstraZeneca sau orice flux pe care îl generați (sau determinați să fie generat) care încorporează orice flux RSS AstraZeneca (sau o parte a acestuia) nu ne discreditează numele, imaginea și/sau reputația și, în special, nu conține și nu va conține niciun material care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți sau pe care o persoană rezonabilă ar considera că încalcă Standardele noastre de conținut (a se vedea mai sus)

Nu trebuie să sugerați, direct sau indirect, că susținem sau aprobăm nimic din ceea ce apare pe orice site web și/sau face parte din orice flux RSS care încorporează un flux RSS AstraZeneca, inclusiv (fără a se limita la) orice conținut al dumneavoastră, conținut al unei terțe părți, orice produs sau orice persoană juridică/entitate sau persoană fizică. Nu aveți voie să taxați (direct sau indirect) niciun utilizator al site-ului dvs. web sau abonat la orice flux pentru care sunteți responsabil pentru accesarea integrală sau parțială a oricărui flux RSS AstraZeneca și/sau a oricărui conținut AstraZeneca. Nu aveți permisiunea de a revinde și/sau de a comercializa în alt mod, în totalitate sau în parte, orice feed RSS AstraZeneca și/sau orice conținut AstraZeneca.

Licență pentru podcasturi

Dacă respectați, în orice moment, acești Termeni de utilizare, vă acordăm o licență revocabilă (în orice moment), neexclusivă, personală, necomercială, mondială, netransferabilă, fără drepturi de autor, pentru a descărca de pe acest site web și a utiliza podcasturile AstraZeneca. Această licență pentru podcasturi nu poate fi transferată, novata, cesionată și/sau sublicențiată unei terțe părți. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres în această Licență de Podcast sunt rezervate în totalitate de către noi, afiliații noștri (așa cum sunt definiți în Termenii de utilizare și licențiatorii noștri (după caz). Nicio dispoziție din această Licență de Podcast nu vă acordă vreun drept sau licență de utilizare a mărcilor noastre comerciale.

Utilizarea Podcastului AstraZeneca

Podcastul AstraZeneca este destinat exclusiv uzului dumneavoastră personal, necomercial. Nu aveți voie să copiați, să reproduceți, să republicați, să postați, să difuzați, să transmiteți, să puneți la dispoziția publicului, să vindeți sau să reutilizați sau să comercializați Podcastul AstraZeneca în niciun fel. Nu aveți voie să editați, să modificați, să adaptați sau să adăugați la AstraZeneca Podcast în niciun fel și nici să combinați AstraZeneca Podcast cu orice alt material. Nu aveți voie să descărcați sau să utilizați acest fișier în scopul promovării, publicității, aprobării sau implicării vreunei legături între dumneavoastră (sau o terță parte) și noi, agenții sau angajații noștri, sau orice contribuitor la AstraZeneca Podcast. Nu aveți voie să utilizați Podcastul AstraZeneca în niciun fel care ar putea să ne discrediteze numele nostru sau al oricărui afiliat sau să ne cauzeze pierderi sau daune nouă sau oricărui afiliat.

Indemnizație

Esteți de acord să ne despăgubiți pe noi și pe Afiliații noștri și să ne mențineți pe noi și pe Afiliații noștri pe deplin și efectiv despăgubiți în ceea ce privește toate pierderile, costurile (inclusiv onorariile legale și profesionale), daunele, sumele plătite în urma unei înțelegeri și alte răspunderi de orice fel, care decurg din sau în legătură cu o încălcare de către dvs. a Licenței pentru fluxuri RSS și/sau a Licenței pentru Podcast.

Disclaimer

Chiar dacă am depus o atenție rezonabilă în compilarea acestui site web, nu suntem responsabili pentru nicio acțiune întreprinsă de orice persoană sau organizație, indiferent unde își are sediul, ca urmare, directă sau nu, a informațiilor conținute sau accesate prin intermediul acestui site web, indiferent dacă aceste informații sunt furnizate de noi sau de o terță parte. Nimic de pe acest site web nu trebuie interpretat ca fiind un sfat sau o recomandare, iar acest site web nu trebuie folosit ca bază pentru nicio decizie sau acțiune. Ca urmare a progreselor și evoluțiilor medicale continue, este posibil ca informațiile de pe acest site web să nu fie întotdeauna complet actualizate și, din acest motiv, aceste informații sunt furnizate „AS IS” și „AS AVAILABLE”.

NU OFERIM GARANȚII, DECLARAȚII ȘI NU NE ASUMĂM NICIUN FEL DE ANGAJAMENTE, FIE ELE EXPRESE SAU IMPLICITE, CU PRIVIRE LA NICIUNUL DINTRE CONȚINUTURILE ACESTUI SITE WEB (INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA ACTUALITATE, ACTUALITATE, ACURATEȚE, EXHAUSTIVITATE SAU ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP AL ACESTOR CONȚINUTURI SAU LA FAPTUL CĂ REZULTATELE CARE POT FI OBȚINUTE ÎN URMA UTILIZĂRII SITE-ULUI WEB VOR FI LIPSITE DE ERORI SAU FIABILE).

Esteți de acord că utilizarea informațiilor obținute sau descărcate de pe sau prin intermediul acestui site web este la discreția și riscul dumneavoastră. Unele jurisdicții nu permit excluderea garanțiilor implicite, caz în care cele de mai sus nu se vor aplica în aceste jurisdicții. Orice informație medicală de pe acest site web nu este menită să înlocuiască un sfat medical avizat și nu putem răspunde la niciun e-mail nesolicitat referitor la probleme personale de sănătate. Informațiile despre produsele menționate pe acest site web pot varia în funcție de țară. Pacienții și profesioniștii din domeniul sănătății trebuie să consulte resursele medicale locale și autoritățile de reglementare pentru informații adecvate țării lor. TREBUIE SĂ CONSULTAȚI UN PROFESIONIST DE SĂNĂTATE CALIFICAT ÎN MOD ADECVĂRAT CU privire la orice problemă sau chestiune specifică care este acoperită de orice informație de pe acest site web înainte de a întreprinde orice acțiune.

Nimic de pe acest site web nu va fi considerat ca fiind o invitație de a investi sau de a tranzacționa în alt mod în acțiuni, ADR-uri sau alte valori mobiliare ale AstraZeneca PLC. Rezultatele și evoluțiile reale pot fi substanțial diferite de orice prognoză, opinie sau așteptare exprimată pe acest site web, iar performanța trecută a prețului titlurilor de valoare nu trebuie să fie considerată ca un ghid pentru performanța viitoare a acestora.

Răspunderea noastră

În măsura permisă de lege, noi, alți membri ai Grupului nostru (așa cum este definit mai jos) și terții care au legătură cu noi excludem în mod expres prin prezenta:

 • Toate condițiile, garanțiile și alți termeni care ar putea fi altfel implicați prin lege, common law sau legea echității; și
 • Toată răspunderea pentru orice pierdere sau pagubă directă, indirectă sau consecventă suferită de orice utilizator în legătură cu site-ul nostru web sau în legătură cu utilizarea, incapacitatea de a utiliza sau rezultatele utilizării site-ului nostru web, a oricăror site-uri web legate de acesta și a oricăror materiale postate pe acesta, inclusiv, fără a se limita la orice răspundere pentru (i) pierderi de venituri sau de venituri, (ii) pierderi de afaceri, (iii) pierderi de profituri sau contracte, (iv) pierderi de economii anticipate, (v) pierderi de date, (vi) pierderi de bunăvoință, (vii) pierderi de timp de management sau de birou; și (viii) pentru orice altă pierdere sau daună de orice fel, indiferent de modul în care apare și dacă este cauzată de delict (inclusiv neglijență), încălcare a contractului sau în alt mod, chiar dacă este previzibilă.

Acest lucru nu afectează răspunderea noastră în caz de deces sau vătămare corporală care rezultă din neglijența noastră, nici răspunderea noastră pentru declarații frauduloase sau declarații false cu privire la o chestiune fundamentală, nici orice altă răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată în conformitate cu legislația aplicabilă.

Nu garantăm că funcțiile conținute în acest site web vor fi neîntrerupte sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că acest site web sau serverul care îl pune la dispoziție sunt lipsite de viruși sau erori.

Drepturi de proprietate intelectuală

Drepturile de proprietate intelectuală asupra acestui site web și asupra materialelor publicate pe acesta, inclusiv, fără a se limita la acestea, asupra tuturor documentelor, fișierelor, textelor, imaginilor, fluxurilor RSS, fișierelor audio, podcasturilor, fișierelor video, tutorialelor flash, graficelor, dispozitivelor și codurilor conținute în acesta și asupra „aspectului general” al acestui site web, sunt deținute de AstraZeneca PLC, de filialele sale (așa cum sunt definite mai jos) sau de partenerii noștri externi. Aceste lucrări sunt protejate de legile și tratatele privind drepturile de autor din întreaga lume. Toate aceste drepturi sunt rezervate.

Sunteți autorizat să faceți o singură copie și să imprimați extrase sau documente de pe acest site web (cu excepția conținutului deținut de terți care a fost identificat ca atare) pentru uz necomercial, cu condiția ca orice astfel de copie sau imprimare să păstreze toate notificările privind drepturile de autor sau alte notificări de proprietate și orice dezmințire conținută în acestea. Toate denumirile, logo-urile și mărcile comerciale AstraZeneca nu pot fi utilizate sau reproduse fără acordul nostru prealabil în scris. Statutul nostru (și al tuturor colaboratorilor identificați) ca autori ai materialelor de pe site-ul nostru trebuie să fie întotdeauna recunoscut.

În afară de cele menționate în mod specific mai sus, reproducerea unei părți sau a întregului conținut al acestui site web sub orice formă, inclusiv încadrarea, crearea oricărei lucrări derivate pe baza acestui site web și sau a conținutului său, încorporarea în alte site-uri web, sisteme electronice de recuperare sau publicații este interzisă. Nu aveți voie să utilizați diagrame, ilustrații, fotografii, secvențe video sau audio sau orice alte elemente grafice separat de orice text care le însoțește. Niciun link către acest site web nu poate fi inclus în orice alt site web fără permisiunea noastră prealabilă în scris.

Nu putem garanta că aveți dreptul de a utiliza conținutul deținut de terți care este disponibil pe acest site web și trebuie să obțineți permisiunea proprietarului terțului înainte de a utiliza sau descărca un astfel de conținut. Conținutul care este protejat prin drepturi de autor nu poate fi modificat și nici nu poate fi modificată vreo notă de atribuire a autorului sau vreo notă de drepturi de autor care apare pe un astfel de conținut fără a obține în prealabil consimțământul corespunzător.

Cu excepția permisiunii limitate stabilite mai sus, nimic de pe acest site web nu trebuie interpretat ca acordând vreun alt drept sau licență.

Toate denumirile de produse la care se face referire pe acest site web sunt mărci comerciale ale AstraZeneca PLC sau ale afiliaților săi, cu excepția acelor mărci care sunt indicate ca fiind deținute de alte companii și toate drepturile sunt rezervate.

Dreptul de a utiliza informațiile furnizate de utilizator

În cazul în care trimiteți orice material pentru a fi inclus pe acest site web (inclusiv, dar fără a se limita la, informații personale, know-how, comentarii, idei, întrebări, tehnici, rezumate sau altele asemenea), sunteți de acord (i) ca un astfel de material să nu fie considerat confidențial (ii) ca un astfel de material să nu fie considerat proprietar și (iii) să ne acordați o licență irevocabilă, la nivel mondial, perpetuă, fără redevențe, neexclusivă pentru a utiliza, dezvălui, copia, modifica, adapta, afișa public și traduce toate sau oricare dintre aceste materiale în orice scop, fără restricții. Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră absolută, să eliminăm sau să ștergem, fără notificare, orice material pe care îl trimiteți pentru a fi inclus pe acest site web. De asemenea, avem dreptul de a vă dezvălui identitatea oricărei terțe părți care pretinde că orice material postat sau încărcat de dvs. pe site-ul nostru reprezintă o încălcare a drepturilor sale de proprietate intelectuală sau a dreptului său la confidențialitate. Prelucrăm orice informații despre dvs. în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate.

Virusuri, hacking și alte infracțiuni

Nu trebuie să abuzați de site-ul nostru web prin introducerea cu bună știință de viruși, troieni, viermi, bombe logice sau alte materiale malițioase sau dăunătoare din punct de vedere tehnologic. Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la site-ul nostru web, la serverul pe care este stocat site-ul nostru web sau la orice server, calculator sau bază de date conectată la site-ul nostru web. Nu trebuie să atacați site-ul nostru web printr-un atac de negare a serviciului sau un atac distribuit de negare a serviciului.

Prin încălcarea acestei prevederi, ați comite o infracțiune penală în conformitate cu Computer Misuse Act 1990. Vom raporta orice astfel de încălcare autorităților de aplicare a legii relevante și vom coopera cu aceste autorități prin dezvăluirea identității dvs. către acestea. În cazul unei astfel de încălcări, dreptul dvs. de a utiliza site-ul nostru web va înceta imediat.

Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere sau pagubă cauzată de un atac distribuit de negare a serviciului, de viruși sau de alte materiale dăunătoare din punct de vedere tehnologic care ar putea infecta echipamentul dvs. informatic, programele de calculator, datele sau alte materiale de proprietate ca urmare a utilizării de către dvs. a site-ului nostru web sau a descărcării de către dvs. a oricărui material postat pe acesta, sau pe orice site web legat de acesta. În conformitate cu bunele practici informatice, vă sfătuim să verificați toate materialele și/sau conținutul accesat și/sau descărcat de pe acest site web cu ajutorul unui software de verificare a virușilor disponibil în comerț și actualizat.

Legături către acest site web

Nu aveți voie să creați legături către pagina noastră de pornire fără a obține în prealabil acordul nostru scris. În urma acestui consimțământ, orice astfel de link trebuie să fie prezentat într-un mod corect și legal și să nu ne afecteze reputația sau să profite de ea. Nu trebuie să stabiliți un link în așa fel încât să sugereze orice formă de asociere, aprobare sau aprobare din partea noastră, atunci când nu există. Nu trebuie să stabiliți un link de pe niciun site web care nu vă aparține.

Site-ul nostru web nu trebuie să fie încadrat pe niciun alt site și nici nu puteți crea un link către orice parte a site-ului nostru web, în afară de pagina principală, după ce ați primit acordul scris din partea noastră menționat mai sus. Ne rezervăm dreptul de a retrage permisiunea de creare de link-uri fără notificare prealabilă. Site-ul web de pe care creați un link trebuie să respecte în toate privințele prezentul aviz juridic.

Site-uri web și conținut aparținând unor terți

Acest site web poate conține conținut deținut de terți (de exemplu, articole, biblioteci de imagini, fluxuri de date sau rezumate) și poate include, de asemenea, linkuri hipertext către site-uri web deținute de terți. Oferim astfel de conținut și link-uri de la terți ca o curtoazie pentru utilizatorii noștri. Legăturile sunt furnizate doar pentru informarea dumneavoastră. Nu deținem niciun control asupra site-urilor web deținute de terți sau a conținutului la care se face referire, la care se accesează sau care este disponibil pe acest site web și, prin urmare, nu susținem, sponsorizăm, recomandăm sau acceptăm în alt mod nicio responsabilitate pentru astfel de site-uri web sau conținuturi ale terților sau pentru disponibilitatea acestor site-uri web. În special, nu acceptăm nicio răspundere care decurge din orice acuzație conform căreia orice conținut deținut de terți (indiferent dacă este publicat pe acest site web sau pe orice alt site web) încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei persoane sau orice răspundere care decurge din orice informație sau opinie conținută pe un astfel de site web sau conținut al unei terțe părți.

Modificări ale acestui site web

Ne rezervăm dreptul de a modifica orice parte a acestui site web sau a acestui anunț legal în orice moment și fără notificare prealabilă. Orice modificare a acestui anunț legal va intra în vigoare de la următoarea dată când veți accesa acest site web. Este de așteptat să verificați din când în când această notă legală pentru a lua cunoștință de orice modificare pe care am făcut-o, deoarece acestea sunt obligatorii pentru dumneavoastră. Fără a aduce atingere celor de mai sus, nu suntem obligați să menținem actualizat acest site web. Dacă este necesar, putem suspenda accesul la acest site web sau îl putem închide pe termen nedefinit.

Codul IFPMA al practicilor de marketing farmaceutic

Care conținut promoțional al acestui site web a fost pregătit cu referire la Codul IFPMA al practicilor de marketing farmaceutic. Prin utilizarea acestui site web sunteți de acord că orice preocupare pe care o puteți avea cu privire la conținut va fi abordată mai întâi cu noi. Apoi, dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, puteți depune o plângere la IFPMA, Geneva, Elveția. Orice reclamație referitoare la conținutul promoțional care este specific unei țări poate fi înaintată, alternativ, Asociației Producătorilor Farmaceutici din țara respectivă.

Jurisdicția și legea aplicabilă

Tribunalul englez va avea jurisdicție exclusivă asupra oricărei reclamații care decurge din sau este legată de o vizită pe site-ul nostru web, deși ne păstrăm dreptul de a iniția proceduri împotriva dvs. pentru încălcarea acestor condiții în țara dvs. de reședință sau în orice altă țară relevantă. Aceste condiții de utilizare sunt guvernate de legea engleză.

Cum să ne contactați

Ne puteți contacta trimițând un e-mail la [email protected] la AstraZeneca.

Referințele la „AstraZeneca” și „Grupul” sunt referiri la AstraZeneca PLC și la filialele sale. În acești Termeni de utilizare, „Afiliați” înseamnă orice corporație sau altă entitate comercială care controlează, este controlată de sau se află sub control comun cu AstraZeneca PLC din când în când și, în sensul acestei definiții, „control” înseamnă deținerea directă sau indirectă a (i) cincizeci la sută (50%) sau mai mult din titlurile cu drept de vot sau din participația cu drept de vot în această corporație sau altă entitate; sau (ii) cincizeci la sută (50%) sau mai mult din participația la profit sau venit în cazul unei entități comerciale, alta decât o corporație; sau (iii) în cazul unui parteneriat, orice altă participație comparabilă în cadrul partenerului general.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.