Community Outreach

Housing Opportunity Grants wspierają stanowe i lokalne działania Stowarzyszeń REALTOR®, które tworzą lub ulepszają systemy, programy i polityki, które rozszerzają dostęp do mieszkań, które są przystępne cenowo. Celem programu jest pozycja REALTORS® jako liderów w poprawie ich społeczności poprzez tworzenie przystępnych cenowo możliwości mieszkaniowych. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami, aby uzyskać informacje na temat kryteriów i wydatkowania funduszy.

Pytania? Skontaktuj się z Wendy Penn pod numerem 202-383-7504.

Poziom pierwszy

Poziom pierwszy Housing Opportunity Grants może być wykorzystany do zorganizowania działań edukacyjnych, takich jak klasa lub forum; do goszczenia prelegenta(ów), który może odnieść się do konkretnych kwestii związanych z przystępnymi cenami mieszkań; lub do zorganizowania spotkania z udziałowcami społeczności w celu rozwinięcia działań koalicyjnych. Uwaga: Działania wcześniej wspierane przez dotację Housing Opportunity nie kwalifikują się do finansowania. Obejmuje to zaktualizowane/odnowione zajęcia i powtarzające się/roczne wydarzenia.

Wnioski poziomu 1 są przyjmowane od 1 stycznia do 15 października, a decyzje są ogłaszane około tydzień później. Przyznawane są następujące dotacje:

  • Klasy edukacyjne dla REALTORS® – do $750
  • Klasy edukacyjne dla społeczności* i wszystkie inne kwalifikujące się działania – do $1,500
    *Uwaga, że w przypadku klas edukacyjnych dla społeczności, maksymalnie $1,000 nagrody może być wykorzystane na opłacenie instruktorów. Pozostała część nagrody musi być wykorzystana na inne kwalifikujące się wydatki.
  • Stowarzyszenia mogą otrzymać maksymalnie jeden grant Poziomu 1 na rok.

Fundusze z grantu muszą być wykorzystane w ciągu jednego roku od przyznania lub przepadają z powrotem na rzecz NAR. Grantobiorcy muszą przedłożyć formularz oceny po zakończeniu działalności, na którą przyznano fundusze. Reimbursement Request Form jest wymagany do wypłaty funduszy.

LEVEL 1 HOUSING OPPORTUNITY GRANT APPLICATION
HOUSING OPPORTUNITY GRANT EVALUATION FORM
HOUSING OPPORTUNITY REIMBURSEMENT REQUEST FORM

Download examples of successful Level 1 Housing Opportunity Grant Applications.

Level Two

Level 2 Housing Opportunity Grants wspierają działania, które zajmują się konkretnym problemem przystępnych cenowo mieszkań w społeczności. Działania powinny obejmować partnerstwo i mieć szeroki zasięg społeczny. Działania wcześniej wspierane przez dotację nie kwalifikują się do dodatkowego finansowania. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami, aby uzyskać więcej informacji na temat kryteriów finansowania.

Aplikacje poziomu 2 są przyjmowane od 1 stycznia do 15 października, a decyzje są ogłaszane około tydzień później. Fundusze grantowe są dostępne w wysokości do $5,000. Stowarzyszenia mogą otrzymać maksymalnie jeden grant Poziomu 2 na rok.

Fundusze grantowe muszą być wykorzystane w ciągu jednego roku od przyznania lub przepadają z powrotem na rzecz NAR. Grantobiorcy muszą złożyć formularz oceny po zakończeniu działalności, na którą zostały przyznane fundusze. A Reimbursement Request Form is required for funding disbursement.

LEVEL 2 HOUSING OPPORTUNITY GRANT APPLICATION
HOUSING OPPORTUNITY GRANT EVALUATION FORM
HOUSING OPPORTUNITY REIMBURSEMENT REQUEST FORM

  • Pobierz przykłady udanych wniosków o dotacje poziomu 2 Housing Opportunity Grant.
  • Przejrzyj wskazówki dotyczące pomyślnego wypełnienia wniosku o dotację Housing Opportunity Grant na poziomie 2.

Level Three

Level 3 Housing Opportunity Grants wspierają nowe projekty lub wzmacniają istniejące działania, które mają potencjał wzrostu. Działania finansowane wcześniej z dotacji Housing Opportunity nie kwalifikują się. Działalność musi obejmować współpracę z co najmniej jedną główną organizacją partnerską nie będącą REALTOR®em (np. organizacja non-profit zajmująca się mieszkalnictwem, agencja rządowa, lokalny pracodawca, itp.) Działania powinny być kompleksowe, mieć szeroki zasięg społeczny i znaczące zaangażowanie REALTOR®ów. Jednorazowe wydarzenia (takie jak forum) lub działania z ograniczonym zaangażowaniem REALTOR® (takie jak badania/analizy) nie kwalifikują się do finansowania.

Wnioski na poziomie 3 są przyjmowane od 1 stycznia do 15 października, a decyzje są ogłaszane około dwa tygodnie później. Dotacje są dostępne w wysokości do $10,000. Stowarzyszenia mogą otrzymać maksymalnie jedną dotację Poziomu 3 na rok.

Fundusze z dotacji muszą być wykorzystane w ciągu jednego roku od przyznania lub przepadają z powrotem na rzecz NAR. Grantobiorcy muszą złożyć formularz oceny po zakończeniu działalności, na którą zostały przyznane fundusze. Reimbursement Request Form jest wymagany do wypłaty funduszy.

Aplikacje poziomu 3 wymagają kodu autoryzacji. Aby uzyskać kod i wniosek, skontaktuj się z Wendy Penn pod numerem 202-383-7504 lub [email protected]

LEVEL 3 HOUSING OPPORTUNITY GRANT APPLICATION
HOUSING OPPORTUNITY GRANT EVALUATION FORM
HOUSING OPPORTUNITY REIMBUREMENT REQUEST FORM

Pobierz przykłady udanych wniosków o dotacje poziomu 3.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.