GeeksforGeeks

List: Lista w Pythonie to kolekcja elementów, która może zawierać elementy wielu typów danych, które mogą być zarówno wartościami numerycznymi, znakowymi logicznymi itp. Jest to uporządkowana kolekcja obsługująca indeksowanie ujemne. Listę można utworzyć za pomocą wartości danych zawierających dane.
Zawartość list może być łatwo łączona i kopiowana za pomocą wbudowanych funkcji Pythona.

sample_list = ]
print(sample_list)Wyjście :

]

Pierwszym elementem jest liczba całkowita, drugim łańcuch znaków, a trzecim lista znaków.

Tablica: Tablica to wektor zawierający elementy homogeniczne tzn. należące do tego samego typu danych. Elementom przydzielane są sąsiadujące ze sobą miejsca w pamięci, co umożliwia łatwą modyfikację, czyli dodawanie, usuwanie, dostęp do elementów. W Pythonie, aby zadeklarować tablice musimy użyć modułu array. Jeśli elementy tablicy należą do różnych typów danych, rzucany jest wyjątek „Niezgodne typy danych”.

import array
sample_array = array.array('i', )
for i in sample_array:
print(i)Wyjście :

123

Tutaj są różnice między Listą i Tablicą w Pythonie :

List Array
Może składać się z elementów należących do różnych typów danych Wyłącznie składa się z elementów należących do tego samego typu danych
Nie ma potrzeby jawnego importowania modułu do deklaracji Musi jawnie importować moduł do deklaracji
Nie może bezpośrednio obsługiwać operacji arytmetycznych operacje Może bezpośrednio obsługiwać operacje arytmetyczne
Może być zagnieżdżony, aby zawierać elementy różnego typu Musi zawierać albo wszystkie zagnieżdżone elementy o tym samym rozmiarze rozmiarze
Preferowane dla krótszej sekwencji elementów danych Preferowane dla dłuższej sekwencji elementów danych
Większa elastyczność pozwala na łatwą modyfikację (dodawanie, usuwanie) danych Mniejsza elastyczność, ponieważ dodawanie,
Cała lista może być wydrukowana bez żadnego jawnego zapętlenia Pętla musi być utworzona, aby wydrukować lub uzyskać dostęp do elementów tablicy
Zużywa większą pamięć dla łatwego dodawania elementów Względnie bardziej kompaktowy rozmiar pamięci
Tagi artykułu :
Tagi związane z praktyką :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.