Rynek opakowań trzeciorzędowych

Rynek opakowań trzeciorzędowych: Overview

Pakowanie trzeciorzędowe jest rodzajem opakowania, które chroni wytworzone produkty. Opakowania trzeciorzędowe są stosowane w celu ułatwienia postępu transportu i bezpiecznego obchodzenia się z towarami lub opakowaniami zbiorczymi. Transport i ochrona towarów to główne cele opakowań trzeciorzędowych. Opakowanie trzeciorzędowe zapobiega uszkodzeniom fizycznym powstałym podczas transportu i wadliwej manipulacji. Opakowanie trzeciorzędowe towarów zmienia się w zależności od rodzaju produktu, sposobu transportu i usług magazynowych.

Znane również jako opakowanie zewnętrzne obejmuje arkusze poślizgowe, palety, folie stretch i etykiety spinające używane do wysyłki i dystrybucji towarów. Opakowania tranzytowe lub transportowe to inne nazwy, pod którymi są znane. Opakowanie trzeciorzędowe jest bardzo rzadko widziane przez konsumenta końcowego, ponieważ jest usuwane przez sprzedawców detalicznych. Dystrybutorzy, magazyny i firmy spedycyjne są częstymi użytkownikami opakowań trzeciorzędowych. Ponadto, firmy eksportowe są jednym z głównych użytkowników opakowań trzeciorzędowych. Niektóre z opakowań trzeciorzędowych są jednorazowego użytku, podczas gdy niektóre mogą być ponownie wykorzystane. Brązowy karton falisty jest jednym z najczęściej używanych opakowań trzeciorzędowych.

Rynek opakowań trzeciorzędowych: Drivers

Rynek opakowań trzeciorzędowych był napędzany przez różne czynniki, takie jak rosnące zapotrzebowanie ze strony logistyki i działalności magazynowej, wzrost eksportu z Chin i innych krajów Azji oraz rosnąca działalność handlowa. Przewiduje się, że rosnące zapotrzebowanie na opakowania trzeciorzędowe ze strony różnych użytkowników końcowych, takich jak przemysł farmaceutyczny, AGD, środków higieny osobistej oraz żywności i napojów, będzie napędzać globalny rynek w nadchodzących latach. W przemyśle farmaceutycznym, trzeciorzędowe opakowanie jest używane do masowej wysyłki farmaceutyków.

Kontenery i beczki są używane jako trzeciorzędowe opakowanie w przemyśle farmaceutycznym. Konsumenci są bardziej skoncentrowani na kwestiach środowiskowych, takich jak redukcja ilości materiałów, lekkość i oszczędność miejsca. Oczekuje się, że rosnące zapotrzebowanie na lekkie i trwałe materiały do opakowań trzeciorzędowych zapewni ogromne możliwości dla producentów opakowań trzeciorzędowych. W magazynowaniu i logistyce, palety są używane jako opakowania trzeciorzędowe. Rozciągliwe owijki, które są używane do zjednoczenia ładunków paletowych, są również rodzajem opakowania trzeciorzędowego. Oczekuje się, że kwestie ochrony środowiska i recyklingu trzeciorzędowych materiałów opakowaniowych będą hamować wzrost rynku w okresie prognozy.

Rynek opakowań trzeciorzędowych: Region-wise Outlook

Azja-Pacyfik jest przewidywana jako najszybciej rozwijający się rynek opakowań trzeciorzędowych w ciągu najbliższych kilku lat. Rosnący popyt na opakowania trzeciorzędowe ze strony logistyki i magazynowania w krajach rozwijających się, takich jak Indie, Malezja, Indonezja i Tajlandia. Chiny są uważane za jednego z głównych konsumentów opakowań trzeciorzędowych w regionie Azji i Pacyfiku. Za Azją i Pacyfikiem uplasowała się Europa. Rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne i tanie opakowania napędza popyt na opakowania trzeciorzędowe w tym regionie.

Europa Zachodnia będzie prawdopodobnie głównym konsumentem opakowań trzeciorzędowych, jednak przewiduje się, że Rosja i Europa Środkowa będą wykazywać większe zapotrzebowanie na opakowania trzeciorzędowe w najbliższej przyszłości. Ameryka Północna miała trzeci co do wielkości popyt na opakowania trzeciorzędowe w 2013 roku. Stany Zjednoczone zdominowały popyt na opakowania trzeciorzędowe w regionie Ameryki Północnej. Rosnący popyt na dobra konsumpcyjne, środki higieny osobistej oraz przemysł spożywczy napędza popyt na opakowania trzeciorzędowe w tym regionie.

Meksyk i Kanada prawdopodobnie będą wykazywać wyższy popyt ze względu na rosnące działania logistyczne. Reszta świata miała najmniejszy udział w rynku opakowań trzeciorzędowych. Jednak oczekuje się, że scenariusz ten ulegnie zmianie w okresie prognozy wraz z rosnącą aktywnością magazynową i logistyczną w tym regionie. Kraje takie jak Argentyna, Brazylia, Arabia Saudyjska, Egipt i RPA wykazują szybki wzrost na rynku opakowań trzeciorzędowych od kilku ostatnich lat. Oczekuje się, że rynek ten wykaże znaczny wzrost w tym regionie.

Niektórzy z kluczowych producentów na rynku opakowań trzeciorzędowych to między innymi WRAP, Deufol SE, Huhtamaki Group i Rexam PLC.

Niniejsze opracowanie TMR stanowi wszechstronne ramy dynamiki rynku. Obejmuje ono głównie krytyczną ocenę podróży konsumentów lub klientów, bieżące i pojawiające się możliwości oraz ramy strategiczne, aby umożliwić CXO podejmowanie skutecznych decyzji.

Naszym kluczowym fundamentem jest 4-Quadrant Framework EIRS, który oferuje szczegółową wizualizację czterech elementów:

  • Customer Experience Maps
  • Insights and Tools based on data-driven research
  • Actionable Results to meet all the business professionals
  • Strategic Frameworks to boost the growth journey

Badanie dąży do oceny obecnych i przyszłych perspektyw wzrostu, niewykorzystane możliwości, czynniki kształtujące ich potencjał przychodów oraz wzorce popytu i konsumpcji na rynku globalnym poprzez rozbicie go na ocenę regionalną.

Następujące segmenty regionalne są objęte kompleksowo:

  • Ameryka Północna
  • Azja-Pacyfik
  • Europa
  • Ameryka Łacińska
  • Bliski Wschód i Afryka

Ramy kwadrantu EIRS w raporcie podsumowują nasze szerokie spektrum badań opartych na danych i doradztwa dla CXO, aby pomóc im podejmować lepsze decyzje dla ich firm i pozostać liderami.

Poniżej przedstawiamy migawkę tych kwadrantów.

1. Customer Experience Map

Badanie oferuje dogłębną ocenę różnych podróży klientów związanych z rynkiem i jego segmentami. Oferuje różne wrażenia klientów na temat produktów i korzystania z usług. Analiza przygląda się bliżej ich problemom i obawom w różnych punktach styku z klientem. Konsultacje i rozwiązania business intelligence pomogą zainteresowanym stronom, w tym dyrektorom zarządzającym, zdefiniować mapy doświadczeń klientów dostosowane do ich potrzeb. Pomoże im to w zwiększeniu zaangażowania klientów w ich marki.

2. spostrzeżenia i narzędzia

Różne spostrzeżenia zawarte w badaniu są oparte na rozbudowanych cyklach badań pierwotnych i wtórnych, w które analitycy angażują się w trakcie badań. Analitycy i doradcy ekspertów w TMR przyjmują ogólnobranżowe, ilościowe narzędzia badania klientów oraz metodologie prognozowania rynku w celu uzyskania wyników, dzięki czemu są one wiarygodne. Badanie oferuje nie tylko szacunki i prognozy, ale również przejrzystą ocenę tych danych na temat dynamiki rynku. Te spostrzeżenia łączą ramy badawcze oparte na danych z jakościowymi konsultacjami dla właścicieli firm, CXO, decydentów i inwestorów. Spostrzeżenia te pomogą również ich klientom przezwyciężyć ich obawy.

3. Wyniki możliwe do zastosowania

Wyniki przedstawione w tym badaniu przez TMR są niezbędnym przewodnikiem dla wszystkich profesjonalistów biznesowych, w tym tych o kluczowym znaczeniu. Wyniki po wdrożeniu przyniosły wymierne korzyści interesariuszom biznesowym i podmiotom branżowym w celu zwiększenia ich wydajności. Wyniki są dostosowywane do indywidualnych ram strategicznych. Badanie ilustruje również niektóre z ostatnich studiów przypadku dotyczących rozwiązywania różnych problemów przez firmy, które napotkały je na swojej drodze do konsolidacji.

4. Ramy strategiczne

Badanie wyposaża firmy i każdego zainteresowanego rynkiem w umiejętności tworzenia szerokich ram strategicznych. Stało się to ważniejsze niż kiedykolwiek, biorąc pod uwagę obecną niepewność związaną z COVID-19. Badanie rozważa konsultacje w celu przezwyciężenia różnych takich przeszłych zakłóceń i przewiduje nowe, aby zwiększyć gotowość. Ramy pomagają firmom zaplanować ich strategiczne dostosowanie do odzyskania od takich zakłócających trendów. Ponadto, analitycy w TMR pomaga rozbić złożony scenariusz i przynieść odporność w niepewnych czasach.

Raport rzuca światło na różne aspekty i odpowiada na istotne pytania na rynku. Niektóre z ważnych to:

1. Jakie mogą być najlepsze wybory inwestycyjne dla venturing w nowe linie produktów i usług?

2. Jakie propozycje wartości powinny firmy mają na celu podczas podejmowania nowych badań i finansowania rozwoju?

3. Które przepisy będą najbardziej pomocne dla zainteresowanych stron, aby zwiększyć ich sieci łańcucha dostaw?

4. Które regiony mogą zobaczyć popyt dojrzewa w niektórych segmentach w najbliższej przyszłości?

5. Jakie są jedne z najlepszych strategii optymalizacji kosztów u dostawców, które odniosły sukces u niektórych dobrze zakorzenionych graczy?

6. Jakie są kluczowe perspektywy, które kadry zarządzające wykorzystują, aby przenieść firmy na nowe tory wzrostu?

7. Jakie regulacje rządowe mogą zagrozić statusowi kluczowych rynków regionalnych?

8. W jaki sposób nowy scenariusz polityczny i gospodarczy wpłynie na możliwości w kluczowych obszarach wzrostu?

9. Jakie są niektóre z możliwości wzrostu wartości w różnych segmentach?

10. Jakie będą bariery wejścia dla nowych graczy na rynek?

Uwaga: Chociaż dołożono wszelkich starań, aby utrzymać najwyższy poziom dokładności w raportach TMR, ostatnie zmiany na rynku/specyfiki dostawców mogą wymagać czasu, aby znaleźć odzwierciedlenie w analizie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.