Är det olagligt att bromskontrollera en förare som kör bakom en annan förare?

Alla förare har någon gång känt sig irriterade på en annan förare, särskilt om de kör bakom en annan förare. Förare som kommer för nära bilen framför dem löper särskilt stor risk att orsaka en bakifrån-olycka, vilket kan orsaka skador även vid låga hastigheter.

När du blir bakifrån-styrd är det en naturlig impuls att vilja få bort den andra föraren från din rygg. Tyvärr försöker vissa bilister göra detta genom att bromskontrollera – ett farligt beteende som är olagligt och betraktas som aggressiv körning i många delstater.

Om du skadades i en bilolycka efter att någon har bromskontrollerat dig i Chattanooga kan du ha rätt till ersättning för dina sjukvårdskostnader, uteblivna löner och andra förluster. Kontakta en kunnig bilolycksadvokat för att få veta mer om dina juridiska rättigheter.

Vad är bromskontroll?

En bromskontroll inträffar när en förare medvetet bromsar för att få en annan förare, som de ofta tror att han eller hon är på väg att köra efter honom eller henne, att backa undan. Den uppenbara faran med en bromskontroll är att den andra föraren kanske inte är beredd att stanna. Resultatet: en upphinnandeolycka och risken för allvarliga skador.

Många människor antar att föraren av det efterföljande fordonet i en upphinnandeolycka alltid är skyldig, men så är inte alltid fallet. Bromskontroll kan faktiskt göra en person ansvarig för att ha orsakat en olycka.

Hur kan du bevisa att den andra föraren bromsade dig?

En av de starkaste formerna av bevis för bromskontroll kan komma från videobevis av den andra förarens handlingar. Oavsett om det kommer från en dash cam, en passagerare, ett ögonvittne eller en annan källa finns det flera sätt att bevisa att den andra föraren var skyldig (eller åtminstone delvis skyldig) till olyckan som skadade dig.

Varför du aldrig ska bromskontrollera en annan förare

Medans det är olagligt och ett avskyvärt beteende att köra efter en annan förare är det alltid bäst att försöka hitta ett sätt att stanna och låta den andra föraren passera i stället för att bromskontrollera dem. Återigen, en bromskontroll ökar omedelbart din risk att bli inblandad i en bakifrån-olycka.

Och ännu värre, du kan bli dömd som ansvarig för olyckan. Tennessee är en stat med jämförande skuld, vilket innebär att du fortfarande kan få ersättning för skador även om du delar en del av skulden i en olycka. Det är dock viktigt att först prata med en advokat, eftersom din andel av skulden är avgörande. Så länge du är mindre än 51 procent ansvarig för en olycka i Tennessee kan du fortfarande få ersättning från den andra föraren.

De rätta stegen för att undvika bakåtsträvare

Ditt säkraste sätt att hantera bakåtsträvare är att ge dem en möjlighet att passera. När en förföljare följer särskilt aggressivt kan du kontakta polisen.

När du följs av en förföljare bör du fortsätta att köra lagligt och endast göra konsekventa och avsiktliga rörelser. Kör av vägen om du måste, men gör inga bromskontroller eller ägna dig åt aggressiva beteenden som kan provocera den andra föraren.

Hur kan Davis Firm, LLC hjälpa mig?

Om du har drabbats av allvarliga skador eller om din nära och kära har dödats i en bilolycka i Chattanooga som orsakats av bromskontroller eller svansföring är det viktigt att du hittar en erfaren advokat på en gång, så att den försumliga föraren ställs till svars för sina handlingar. De skickliga rättegångsadvokaterna på Davis Law Firm, LLC kan hjälpa till.

Ringa (423) 401-9980 eller kontakta oss online för att boka en kostnadsfri konsultation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.