Att kolonisera andra planeter är en dålig idé

Bör människan försöka kolonisera rymden? Jag säger nej. Jag har arbetat inom rymdvärlden i 35 år med en mängd olika program och projekt som sträcker sig från vetenskap till bemannade rymdflygningar. Min uppfattning som samhällsvetare är att människan inte är tillräckligt avancerad, tekniskt och socialt, för att etablera kolonier på Mars eller någon annan plats i rymden. Med undantag för trådar av rysk kosmism är ideologin för kolonisering och exploatering av rymden till stor del västerländsk och kristen, som nämnts ovan. Det verkar vara någon tolkning av kristen dominans- eller dominionistisk teologi som driver förespråkare för kolonisation att förklara att människan är ämnad att fylla universum, att människan ”måste” kolonisera Mars, att rymdresurserna finns där för att tas tillvara.Ideologin för utforskning av rymden är i behov av en föryngring. Författaren förespråkar en vision av en mänsklig framtid i rymden där mänskligheten finner sin väg till en kollektiv fredlig existens på rymdskeppet Jorden, ett sätt att arbeta tillsammans för att bevara livet här och leta efter liv därute. Kanske kan människan någon gång i en avlägsen framtid vara redo – tekniskt och socialt – att leva fredligt tillsammans på andra planeter. Men vi är inte där ännu.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.