Avdelningen för informationssystem

 • Programstruktur
 • Administrativa krav
 • Krav på antagning
 • Diplomkrav
 • Omfattningsuppgifter

Det masterprogram som erbjuds av institutionen för informationssystem är utformat för personer med och utan en utbildningsbakgrund inom ett IT-område.

Studenter kan antas till programmet antingen under höst- eller vårterminen. MS-programmet kräver att man på ett tillfredsställande sätt fullföljer 39 poäng (13 3-timmarskurser) på forskarnivå. En eller flera av de grundläggande kurserna kan undantas vid antagningstillfället på grundval av tidigare akademisk erfarenhet. Som ett resultat av detta kommer studenter som påbörjar detta program att fullfölja mellan 30 och 39 högskolepoäng i forskarstudier beroende på deras bakgrund. Alla MS-studenter måste läsa fem grundkurser och kan sedan välja fem valbara kurser från institutionens kursutbud.

Ansökningsfrister

Ansökningsfristerna för detta program anges nedan. Allt ansökningsmaterial måste vara inlämnat till IS-avdelningen senast vid de angivna tidsfristerna för snabb granskning. Det ligger i den sökandes intresse att ansöka och lämna in ALLT material i god tid eftersom vi kan tvingas begränsa vår antagning baserat på programmets inskrivningar.

Inhemska studenter

Höst: Maj 1
Vår: Oktober 1

Internationella studenter

Höst: April 1
Vår: Obs: Tidsfristen för material för hösten 2021 har förlängts till den 1 juni för inhemska och internationella sökande.

apply_thin_3

Sökande studenter som inte har någon examen kan få ansökningsmaterial från Graduate School’s webbplats. Vid antagning kan icke-utexamensstuderande läsa upp till 2 IS-kurser med tillstånd. Tillstånd att registrera sig är dock beroende av tillgången på platser.

MS Program Structure Chart

flow chart rev 2013crop

Tillbaka till början

Academic Admission Requirements
 1. Majoriteten av de framgångsrika sökande har ett GPA på grundnivå som ligger långt över 3,0 (på en 4,0 skala). Sökande utan IT-bakgrund förväntas ha ett GPA på grundnivå långt över 3,0 och ha en gedigen matematisk bakgrund (t.ex. genom att ha genomfört några matematikkurser som kalkyl eller statistik).
 2. För sökande till hösten 2021 kommer vi också att acceptera Duolino-engelska testet. Den lägsta poäng som krävs är 105. Alla sökande förväntas läsa, tala, skriva och förstå det engelska språket flytande. De vars modersmål inte är engelska måste göra ett språkprov. Det enda undantaget från detta krav är för studenter som har tagit en postgymnasial examen från ett ackrediterat universitet i USA. Studenter som har fått en postsekundär examen från ett amerikanskt lärosäte och vars modersmål inte är engelska kan behöva visa att de behärskar engelska. vi accepterar för närvarande Test of English as a Foreign Language (TOEFL), IELTS (International English Language Testing System) och PTE Academic (Pearson Test of English). Det lägsta godtagbara kombinerade TOEFL-resultatet är 550 (skriftligt), 213 (datorbaserat) eller 80 (iBT-internetbaserat). TOEFL-koden för UMBC är 5835. För IELTS är det lägsta godtagbara totalresultatet 6,5. På PTE Academic-testet krävs minst 53 poäng.
 3. GREs krävs inte för MS-programmet.
 4. Statement of Purpose (del av ansökan)
 5. Tre rekommendationsbrev
 6. Elektroniska avskrifter: Om dina institutioner använder elektroniska utskrifter som officiella dokument, skicka dem till Kathie Nee ([email protected]) för inhemska ansökningar och till Scott Philips ([email protected]) för internationella ansökningar
 7. UmbBC:s forskarskola kommer att acceptera officiella WES ICAP Course-by-Course-utvärderingar för att uppfylla kravet på officiella utskrifter i antagningsprocessen.

Tillbaka till början

Krav för examen
Fundamentals
 • IS 600 – Introduction to Object-orienterade programmeringskoncept
 • IS 610 – Utveckling av databasprogram
 • IS 650 – Datakommunikation och nätverk
Kärnan
 • IS 601 – Information om förvaltning IS 603 – Decision Technology Systems
  • (Om du läste IS 425 vid UMBC – ersätt med ett valfritt ämne)
 • IS 620 – Advanced Database Project
 • IS 636 – Analys och design av strukturerade system
  • (Om du läste IS 436 vid UMBC – Ersätt med ett valfritt ämne)
 • IS 651 – Distribuerade system
Valfria ämnen
 • Valfritt 1 – Valfritt
 • Valfritt 2 – Valfritt
 • Valfritt 3 – Valfritt
 • Valfritt 4 – Valfritt
 • Valfritt 5 – Valfritt
Policy för bärbara datorer:

MS-studenter uppmuntras starkt att ha en bärbar dator för sina studier. Rekommenderade specifikationer för en bärbar dator finns på http://bookstore.umbc.edu/SiteText.aspx?id=20438

Tillbaka till början

Allmänna uppgifter
 1. Varje MS-student tilldelas en fakultetshandledare när han eller hon antas till programmet.
 2. Inte mer än 2 kärnkurser kan läsas före grundkurserna utan tillstånd från en handledare.
 3. Inte mer än 2 valbara kurser före slutförandet av 5 kärnkurser kan tas utan förhandstillstånd av en rådgivare.
 4. Utbildningsstudenter får inte ta mer än tre kurser per termin utan förhandstillstånd av sin rådgivare och forskarutbildningsdirektören.
 5. Inte mer än två valbara kurser får tas utanför de kurser som erbjuds av ditt program. Formellt godkännande från din rådgivare krävs innan externa kurser kan tas. Kurser som tas från läroplanen för MS-programmet online faller in i denna kategori. Kurser som erbjuds i IS-programmet på campus och i HCC-programmet betraktas inte som externa och kan tas av studenter som är inskrivna i något av programmen. De kurser som anges här kan inte tas som valbara kurser.
 6. Studenterna kommer att tillåtas att genomföra upp till två i förväg godkända kurser från läroplanen för MS-programmet online för att uppfylla sina examenskrav. Kurserna godkänns av direktören för det högre programmet och är beroende av platstillgången med tanke på antalet inskrivna i både kurser på campus och online-kurser. Studenterna kommer att debiteras de vanliga terminsavgifterna på campus och kommer att vara ansvariga för att köpa alla böcker och förnödenheter i samband med online-kurserna.
 7. IS 600 kan erbjudas online.
 8. Studenter som väljer att göra en masteruppsats måste slutföra IS 799 under loppet av två terminer (3 hp varje termin). Studenterna måste också välja en avhandlingshandledare från institutionen och bilda en kommitté med tre medlemmar som övervakar och godkänner avhandlingen. Ett försvar av MS-avhandlingen måste planeras med din rådgivare och kommitté. Avhandlingen måste godkännas i förväg av rådgivaren och lämnas in till avhandlingskommittén minst fyra veckor före förslaget eller det slutliga försvaret.
 9. MS-studenter måste upprätthålla ett B-genomsnitt, (dvs, 3,0 GPA).
 10. Masterstudenter kan rekommenderas att avskedas efter att ha fått tre C (detta inkluderar C+, C eller C-), ett D eller ett F i en kurs på forskarnivå.
 11. Masterstudenter får inte räkna kurser som är granskade som en del av MS-programmet och får inte ta kurser enligt alternativet Pass/Fail.
 12. Masterstudenter får göra EN fristående studie som räknas som ett valfritt ämne och som vanligen tas i slutet av utbildningen. För att en MS-student ska kunna ta en kurs för oberoende studier måste studenten lämna in formuläret Proposed Independent Study Form.
 13. Alla forskarstuderande bör konsultera University Graduate School Catalog, som innehåller universitetets regler och förfaranden för att erhålla examina.
 14. MS-studenter som tagit examen från IS BS-programmet måste ersätta IS 603 och 636 med ytterligare valbara kurser.
 15. Om du har läst någon av de korslistade kurserna kan du inte ta kursen på forskarnivå för tillgodoräknande mot din examen.
 16. Alla grundkurser (IS 600, IS 610, IS 650) som är avskaffade vid antagningen kan inte räknas som valbara kurser i MS-programmet. Dessa kurser kan inte räknas in i de minst 30 kredittimmar som krävs för att erhålla MS-examen.
 17. Studenter kan endast räkna in ett 651-laboratorium för tillgodoräknande i sina examenskrav. Detta inkluderar IS 651M, 651U eller 651W.

Om du behöver ytterligare information kan du kontakta Shannon Keegan ([email protected]).

Tillbaka till början

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.