De där sprickorna i vägkanten… Vad orsakar dem?

Centerlines

Jag är säker på att du har sett dem. Långa, välvda sprickor nära trottoarkanten. Först finns det en och senare ytterligare en. Och innan alltför lång tid börjar vägkanten rasa och försämras.

Har du någonsin undrat varför de bildas? Varför kröker de sig utåt, mot trottoarkanten? Varför ser du dem oftare på landsbygdsvägar än på stadsgator? Jag har ofta funderat på dessa frågor. Jag är inte säker på att jag har rätt, men jag ska dela min gissning med dig.

Jag tror att en kombination av faktorer leder till kantsprickor, inte bara en enda faktor. Låt oss titta på ett par exempel för att se om vi kan lista ut vad som kan hända.

Det första fotot illustrerar den typ av sprickor som jag syftar på, och det ger oss våra första ledtrådar. Sprickorna här är ganska omfattande och täcker hela den yttre hjulbanan. Sprickornas böjda karaktär är inte så lätt att se här eftersom tvärgående sprickor har bildats mellan de parallella bågarna.

Foto av en pick-up som kör längs en väg vars kant är kraftigt sprucken

Clue #1

Notera det mycket smutsiga materialet på axeln. Det låter inte vattnet komma ut ur underlaget under trottoarkanten efter att det trängt in genom sprickorna. Detta mjukar upp underlaget och basen under trottoarkanten.

Clue #2

Bemärk det grunda spåret i det inre hjulspåret. Detta tyder på att ytan och underlaget är svagt (dvs. för tunt).

Ledtråd #3

Bemärk också att vägen inte är särskilt bred. Det fordon som färdas bort från oss på bilden skulle behöva flytta sig närmare trottoarkanten för att passera ett fordon som kommer i motsatt riktning. Detta kan utgöra en säkerhetsrisk.

Flera fler ledtrådar är uppenbara i det andra fotot. Vatten samlas i en damm på sidan nära trottoarkanten. Beläggningskanten har brutits av och raflats bort.

En vit kantlinje är synlig i förgrunden. Beläggningen i fjärran har funnits i mer än 30 år, medan den närmare beläggningen har funnits i mindre än 4 år. Trots detta är sprickorna lika omfattande i den nyare beläggningen och mindre kantutfrätningar är uppenbara.

Den gula mittlinjen som syns i det övre högra hörnet av fotot visar att körbanebredden är relativt smal.

Ledtråd #4

Huvudsprickan verkar vara en kort bit in från trottoarkanten (röd pil).

Ledtråd #5

Asfaltytan är ganska tunn, troligen bara 1-1/2 tum tjock. Tvärsprickor (gul pil) bildar små block som lätt lossnar i trafiken. De block som är lättast att få loss är de som ligger längst ut i kanten av asfalten, därav kantraset.

När jag tittar på alla dessa ledtrådar är det här vad jag tror är på gång.

 • Oberytan och underlaget är båda relativt tunna och därför inte särskilt starka.
 • Skuldarmaterialet och troligen även underlaget är smutsiga, vilket gör dem ”frostkänsliga”. Sådana material tenderar att få islinser och höjas under vintern, och de blir mycket svaga och instabila vid vårens upptining.
 • Underlaget under asfalten tinar före underlaget. Överskottsvattnet kan inte rinna ut tidigt på våren förrän axeln är helt tinad.

Foto av vägsprickor som pekar ut detaljer i sprickbildningen

 • Avrinningen bort från vägkanten är dålig. Vatten hålls kvar nära trottoarkanten och det försvagar de smutsiga bas- och axelmaterialen.
 • I vissa fall kan det handla om ”boxkonstruktion”. Det innebär att ett dike har skurits och vägen har placerats i det. Så småningom kommer vatten in under vägen, men underlaget ligger i en ”låda” så vattnet kan inte rinna ut.

Diagram över hur vägkanter sviktar och spricker

 • Smala körfält tvingar trafiken att komma mycket nära trottoarkanten. Trafiken gör detta endast när det finns ett passerande fordon, annars ställer sig fordonen närmare vägens mitt. Lastbilar, som är bredare, tenderar att oftare köra nära kanten av körbanan, vilket gör att de tyngsta lasterna hamnar i kanten av trottoaren. Detta är en viktig faktor som orsakar problemet.
 • Hjulbelastningarna nära vägkanten böjer ner vägbanan, särskilt när underlaget och axelmaterialet är svagt, som under vårens töväder. Detta leder till att en spänningsreva bildas, som vidgas och fortplantar sig vid upprepad belastning.
 • När sprickan blir längre vänder den så småningom mot trottoarens ytterkant och får den karakteristiska C-formen. Den vänder inte inåt eftersom beläggningen är mer motståndskraftig mot sprickbildning i den riktningen. Den löper inte parallellt med trottoarkanten eftersom stödet vid någon tidpunkt blir starkare och sprickan därför vänder sig utåt.
 • Kantsprickorna gör att ytvatten kan filtreras in i underlaget och försvaga det ytterligare. Fler sprickor leder till mer vatten och ett mjukare underlag och undergrund.

Ritningen nedan illustrerar dessa punkter. Kantutböjningen under hjulet är kraftigt överdriven.

Vad kan man göra för att stoppa utvecklingen av kantsprickor? Tre saker bör göras. Målet är att återupprätta trottoarkanten för den resande allmänhetens säkerhet.

 1. Föreslå god dränering längs vägkanten. Se till att ytvatten rinner till det närliggande diket och inte samlas längs trottoarkanten.
 2. Ta bort det smutsiga, dåligt dränerande axelmaterialet och ersätt det med ett mer genomsläppligt material. ”Dagsljus” materialet till diket så att vatten i underlaget kan komma ut.
 3. Om du har mycket lastbilstrafik, lägg en rejäl strukturell beläggning på vägytan. Du behöver tre eller fyra tum varm blandning för att ge tillräckligt stöd för dagens tyngre fordonslaster.

Det skulle också hjälpa att bredda vägen om du har tillräckligt med rätt till vägen för att göra det. Elva eller tolv fot långa körfält är vanligt förekommande i dag för trafiksäkerhetens skull. Vi tänker oss att bredare körfält endast görs av detta skäl. Det finns dock också en viss extra fördel i att hjälpa till med beläggningens livslängd genom att få bort de tunga lasterna från vägkanten.

Kom ihåg att den spruckna ytan längs vägkanten inte är mycket bättre än ett granulatunderlag när det gäller dess lasthållning. Så för att undvika att dessa kantsprickor kommer tillbaka direkt (som man ser i förgrunden på det andra fotot) måste man lägga en rejäl tjocklek ny yta över det spruckna och raspiga materialet.

Om skadorna är så omfattande som på det första fotot kan den bästa lösningen vara att ta bort och byta ut ytan och underlaget. Ta bort det spruckna avsnittet, ge sedan ett nytt grusunderlag som är rent och dränerar väl, förbättra axelavrinningen och lägg tillbaka en beläggningstjocklek som klarar trafiken. Vi inser att i de flesta fall kan en sådan omfattande rekonstruktion helt enkelt inte göras. Men de tre avhjälpande åtgärder som anges ovan kommer att återupprätta trottoarkanten, vilket kommer att göra vägen säkrare och smidigare att köra på under en viss tid.

Vår 2008

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.