Definition av Restorative care

Restorative care includes promoting continence and increasing muscle strength and balance.

Restorative care is emphasized to help members regain their independence and return to their apartments.

Denna kod är endast tillämplig på Vårdtyp R Restorative Care: Utom: Program för sjukhus i hemmet (HITH) (använd kod 4) Återställande vård som ges på sjukhus (använd kod 1 eller 2)4 I hemmet (sjukhus – HITH)Godkänd vård i boende utanför sjukhuset.Omfattar: Inom ramen för programmet Hospital in the Home (HITH), om det i det offentliga sjukhusets avtal om hälso- och sjukvårdstjänster och/eller uttalande om prioriteringar anges att sjukhuset deltar i detta program.

Exempel på flexibel vård är bland annat mångsidiga tjänster på landsbygden och i avlägsna områden samt flexibel vård för aboriginer och Torres Strait Islander.- Återställande vård: Tjänster som fokuserar på att förbättra de fysiska och kognitiva funktionerna hos personer som har förlorat eller riskerar att förlora sin kondition och sitt oberoende.

Restorativ vård – Om en anställd vid ratificeringstillfället anställdes som koordinator för restorativ vård och betalades enligt klassificeringen rekreation/aktivering kommer de att fortsätta att betalas enligt denna klassificering (rekreation/aktivering).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.