Den symboliska betydelsen av en vattenfontän

Vattenfontän på Chenal Country Club
Det är uppenbart att man kan se den falliska symbologin i vattnet som tränger in i en yoni underifrån, men i en djupare mening, ironiskt nog i en mening som rör sig i ett högre chakra, representerar fontänens form varje person och varje levande varelse i sig självt som manifesterar sig från en värld av transcendens. Och eftersom varje partikel är av gudomlig natur, så är det hela din varelse.

Vattnet representerar energin, evighetens ambrosia som strömmar in i tidens fält. Det oändliga flödet, det kontinuerliga flödet, representerar den eviga naturen hos denna mystiska dimension och även den oändliga naturen hos dess källa. Eftersom du inte kan se vattnets källa representerar det att det kommer från varandets grund och även att det kommer från en annan dimension som är osynlig för våra sinnen. På en djupare nivå finns paradoxen och den arketypiska känslan av att det oändliga kommer från ingenting, vilket ironiskt nog postuleras som den bokstavliga sanningen i de senaste vetenskapliga ursprungsberättelserna som Big Bang-teorin.

De flesta fontäner som du ser springer ur en rund skålformad behållare eller vas. Insidan av skålen eller bassängen är ett heligt utrymme, en ”helig gral” skulle man kunna säga, som representerar transcendensen av dualitet eller på en psykologisk nivå, klyftan mellan våra tankar.

Vatten har länge setts som en symbol för evighetens ambrosia – och inom mytologin och psykologin som en symbol för det undermedvetna. En fontän representerar en helig öppning, klyfta eller tunnel som är en förbindelse till själva evigheten – liksom till djupet av vårt eget väsen.

På sätt och vis ett slags minitempel, men ändå helt naturligt: en religiös, mystisk upplevelse som på ett paradoxalt sätt kombinerar både det mystiska och det fysiska, och som representerar en förbindelse som skapats av naturen själv.

Detta är anledningen till att den framkallar en arketypisk reaktion av skönhet hos de flesta människor: Det estetiska är, åtminstone på symbolisk nivå, manifestationen av ett mysterium.

02/09/16 Uppdatering: Ett element som slog mig nyligen, särskilt när jag tittade på det stilla fotografiet, är Lingam/Yoni-symboliken. Och det finns en stark dikotomi där Lingam, som representerar Shiva, kommer ut ur den skål/vaseformade Yoni, som representerar den feminina aspekten. Men om man tänker på det ur ett hinduiskt perspektiv är detta helt logiskt: Det ”tomrum” ur vilket allting kommer ut och tillbaka till vilket allting går tillbaka är universums modergudinna. Hon är det. Symboliskt sett representerar det gudomligt feminina livet självt, och Lingam, det manliga gudomliga, representerar ormen, som genom att genomborra livet rakt genom mitten kastar bort döden, precis som en orm kastar bort sitt skinn.

Det faktum att Lingam och Yoni ses tillsammans, som Asiens Ying och Yang, liksom vattnet och skålen i en fontän, representerar att de två är ett, att det feminina och maskulina bara är två olika aspekter av samma sak, precis som det eviga och det nära förestående, det mystiska och det manifesterade, och faktiskt livet och döden: detta representerar för själen den transcendenta karaktären hos dess eget väsen.

Läs detta citat av Joseph Campbell

”Ändå – och här finns en stor nyckel till förståelsen av myter och symboler – är de två rikena faktiskt ett. Gudarnas rike är en bortglömd dimension av den värld vi känner till. Och utforskandet av den dimensionen, antingen frivilligt eller ovilligt, är hela meningen med hjältens gärning.” – The Hero with a Thousand Faces, sidan 217, The Crossing of the Return Threshold

Här symboliseras ”gudarnas rike” av Yoni, tomrummet, skålen, det feminina. Och ”den värld vi känner” representeras av Lingam/den maskulina aspekten. Det maskulina representerar manifestationen, men denna manifestation har potentialen att komma i kontakt med det gudomliga, ja att bli gudomlig, om den har energin, drivkraften och intentionen att kalla sig själv i en riktning, nämligen den spontanitet som bor i skålen i det egna hjärtat.

En annan dikotomi: Lägg märke till att i fontänen och i hinduiska tempel kommer Lingam-aspekten ut ur Yoni, den går inte in: Det är symboliskt för en återuppståndelse. Nytt liv (Nova Vita) kommer i det här fallet inte från samlag, utan från en födelse i hjärtat.

Det är dags att gå till sängs här borta, men jag ville ge er 30 sekunders Zen, så jag tog den här bara för er.
God natt, nördar. ? pic.twitter.com/iezo7duRqE

– Pater Robert R. Ballecer, SJ (@padresj) September 11, 2019

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.