Har papegojor känslor?

Papegojans känslorVetenskapsmän har länge anklagat djurägare för antropomorfism, vilket innebär att man tillskriver husdjur mänskliga egenskaper i form av tankar, känslor och medvetande. Även om det i den vetenskapliga världen är lika med kätteri att stödja uppfattningen att djur har känslor, finns det en ökande acceptans för att djur har och känner känslor.

Från djurägarens perspektiv är mänskligheten inte ensam om sin förmåga att tänka och känna. Alla som har levt med en papegoja vet att de inte bara har en fantastisk intellektuell förmåga utan också en önskan om sällskap och förmågan att känna och uttrycka känslor. Varje dag finns bevisen framför våra ögon, våra papegojors känslor uttrycks genom deras ögon, kroppshållning, beteende och vokaliseringar som ofta är verbala.

Bandet vi har med våra fåglar består främst av känslor och det är denna känslomässiga relation som berikar våra liv. Har denna känslomässiga interaktion samma inverkan på våra papegojor? Vi vet helt enkelt inte säkert, men för den delen, vet vi ens riktigt vad en annan människa känner?

Våra fåglar har förmågan att visa en mängd känslor:

  • Kärlek – som uttrycks genom deras iver att vara nära sin ”utvalde”, deras önskan att bli rörd, deras upphetsning när du kommer in i rummet och genom deras kontaktsökande rop.
  • Rädslan – urkänsla som är gemensam för alla djur och som hos fåglar utlöser ett automatiskt försvarsbeteende, t.ex. flyktflykt.
  • Glädje – uttrycks genom vokaliseringar och kroppsspråk, särskilt när deras ägare återvänder hem och genom deras självständiga lekaktiviteter och vokaliseringar (sång, vissling)
  • Loneliness – indikeras oftast genom utveckling av stereotypa beteenden när de berövas social kontakt och sällskap.
  • Ledighet – indikeras oftast genom utveckling av stereotypa beteenden när man saknar mental stimulans och lekmöjligheter
  • Sorg – en papegoja uppträder ofta deprimerad eller håglös när ägaren eller kompisen dör
  • Sorglöshet – kanske i samband med att en ny familjemedlem anländer (t.ex, baby, make/maka, ett annat husdjur)
  • Varghet – visar sig genom kroppsspråk eller genom ett provocerat eller oprovocerat bett.
  • Mistro – misstro mot en främling

Många papegojägare har också rapporterat att deras papegojor, särskilt afrikanska gråa papegojor, är mycket empatiska, vilket innebär att de har förmågan att förstå en annan persons ”sinnestillstånd” eller känslor. Papegojor är mycket känsliga för våra känslor, ibland bättre än vi själva. Våra fåglar är skarpa observatörer av våra ansiktsuttryck, vårt kroppsspråk, vår ton och till och med våra energinivåer, och därför måste vi vara medvetna om hur våra känslor kan påverka våra fåglar. Om vårt hemliv och våra relationer är stressiga kommer våra fåglar att känna av detta och kan känna sig hotade och börja uppvisa negativa beteenden. Den känslomässiga hälsan hos alla medlemmar i den mänskliga flocken kan påverka fåglarnas känsla av trygghet.

Om vi ägnar lika stor uppmärksamhet åt de ledtrådar som de ger oss genom sina handlingar, sin ton och sitt kroppsspråk kan vi kanske bättre förstå och tillgodose våra fåglars känslomässiga behov.

De sju De sju ”hormonella papegojorna”-dvärgarna

Det var en gång i…

Förstå din fågels kroppsspråkFörstå din fågels kroppsspråk

Lär dig din fågels…


.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.