Hur man utvecklar en strategi för sociala medier för marknadsföring inom hälso- och sjukvården

Under det senaste decenniet har de sociala nätverken utvecklats från att ha varit ett trevligt tillägg till en nödvändighet för marknadsförare inom hälso- och sjukvården.

Om du ännu inte har integrerat sociala medier i din marknadsföringsmix är det dags att göra det. Marknadsföring via sociala medier är inte bara billigare än traditionella marknadsföringsformer, utan också mer ansvarstagande, med specifika spårnings- och övervakningsalternativ till ditt förfogande.

När du använder sociala medier i marknadsföringssyfte är det viktigt att förstå att marknadsföring via sociala medier är mer än att bara skapa sociala konton och publicera uppdateringar då och då. Det är inte heller bara ett digitalt verktyg för att sända uppdateringar. För att göra sociala medier till ett effektivt sätt att nå patienter måste man ta ett strategiskt grepp.

För att dyka in i sociala medier måste man tänka på vad man faktiskt försöker åstadkomma. Frestelsen är att börja genast med att bygga upp en följarskara på en eller flera av de populära sociala medieplattformarna. Men det är faktiskt inte där du ska börja.

Bild: Marie Ennis-O’Connor

Du måste börja med ditt ”varför” före ditt ”hur”. I en intervju påpekade Lee Aase, kommunikationschef för Mayo Clinic Social Media Network (MCSMN), att ”allting börjar med varför du använder sociala medier Om du inte har det där ”varför” där ute är det lätt att inte vara tillräckligt motiverad för att stanna kvar.”

När jag tar mig an en ny klient börjar jag alltid med att arbeta på djupet tillsammans med honom eller henne för att ta reda på vad som motiverar honom eller henne att vilja använda sociala medier. Jag anser att detta steg är så viktigt att jag ibland måste råda vissa klienter att de inte är redo att engagera sig i sociala medier.

Sociala medier kommer bara att fungera för dig om du är beredd att lägga ner arbetet.

För dig som läser detta och som är redo för utmaningen och villig att arbeta, läs vidare för att ta reda på vilka nästa steg du måste ta för att se till att den tid och ansträngning du lägger ner på sociala medier kommer att löna sig för dig.

Steg #1 Sätt SMART-mål

Om det inte finns några mål, är det svårt att veta exakt hur väl din strategi för sociala medier fungerar. Tydliga mål kommer inte bara att driva din strategi framåt, utan de kommer också att fungera som definierade mått när det gäller att mäta dina framsteg. Beskriv de specifika mål och resultat som du vill uppnå med din verksamhet i sociala medier. Dessa bör överensstämma med dina affärsmål och kliniska prioriteringar.

Vill du locka fler patienter? Kommunicera effektivare med befintliga patienter? Skapa och upprätthålla ett rykte på nätet? Få trafik till din webbplats? Chansen är stor att du vill göra alla dessa saker, men det är bäst att identifiera dina två till tre främsta mål och fokusera på dem först. Vilket mål du än vill ha, gör det så detaljerat och specifikt som möjligt. Ju mer spårbar ditt mål är, desto lättare blir det om några månader att se om du har uppnått det.

Tag till handling: För att ett mål ska bli verklighet måste det vara specifikt, mätbart, uppnåeligt och realistiskt samt tidsbestämt – dessa kallas ofta SMART-mål.

Steg 2 Förstå din målgrupp

För att du ska kunna hoppa in i de taktiska och praktiska detaljerna i din plan för sociala medier är det viktigt att du tar dig tid att förstå din målgrupp. Var söker dina patienter efter information på nätet? Vilka hälsofrågor oroar dem mest? Vilka online-grupper informerar eller påverkar dem? Vilka tider är de online? Tänk på din målgrupps tid för engagemang, inte på dina arbetstider.

Tag till handling: Börja med att hitta uppgifter om din befintliga målgrupp. Använd avsnitten Demografi och intressen i Google Analytics och de funktioner för publikanalys som finns i Facebook Insights och Twitter för att hjälpa dig.

Steg 3 Fastställ din marknadsföringsbudget

Föreställningen att sociala medier är gratis är missvisande. Dagarna då du kunde få genomslag med några få tweets eller Facebook-inlägg är sedan länge förbi. Att driva en social närvaro kräver nu en investering av resurser. Du kan behöva köpa in tjänster som SEO (sökmotoroptimering), analysprogram, innehåll eller kreativt stöd. Du måste också budgetera för betalda annonser, särskilt om du vill få genomslag på Facebook, där den organiska räckvidden stadigt har minskat under de senaste åren.

Att vidta åtgärder: Sätt upp en realistisk budget och skapa en digital marknadsföringsstrategi som fungerar inom ramen för den. Oavsett vad du bestämmer dig för att lägga pengar eller tid på, se till att följa upp hur ditt innehåll presterar på sociala medier i förhållande till den tid och de pengar du lägger ner på det. Detta är din avkastning på investeringar i sociala medier (ROI) och det är nära kopplat till de mål du satte upp i steg 1.

Steg 4 Välj dina sociala kanaler

Med information om vem som utgör din målgrupp är nästa steg att avgöra vilka sociala medieplattformar de använder och rikta dina insatser därefter. De flesta marknadsföringsinsatser är inriktade på treenigheten Facebook, Twitter och LinkedIn, men visuella plattformar som Pinterest, Snapchat och Instagram är också mycket populära för marknadsföring inom hälso- och sjukvården. Detta innebär inte att du måste vara överallt samtidigt. Det är viktigt, särskilt om dina resurser är begränsade, att du fokuserar dina insatser i sociala medier på platser som ger mest avkastning för din tid på nätet.

Tag till handling: Gör din forskning för att avgöra var du bäst ska fokusera dina sociala medier för att lyckas. Läs Vilket socialt nätverk är det rätta för din läkarmottagning för fler råd.

Steg #5 Skapa en innehållsstrategi

Om patienterna söker efter hälsoinformation på nätet måste du skapa och dela med dig av det som de söker efter. Ställ in dig på de hälsohistorier som patienterna läser om och var redo att ge sammanhang, motverka felaktig information och avliva myter med medicinskt saklig information.

När du skapar en innehållsstrategi för din läkarmottagning bör du tänka på följande punkter.

Vad är det som gör att du är unikt för dig? Vilka värderingar står din organisation för? Använd sociala medier för att kommunicera ”vem” och ”varför” din praktik. Vilka unika egenskaper gör att du sticker ut?

Tänk över din ton och röst i sociala medier. Hur vill du kommunicera på sociala medier? Vill du uppfattas som auktoritativ, inspirerande, vänlig, tillgänglig eller hjälpsam? Autentisk kommunikation och engagemang är högt värderade egenskaper online lika mycket som offline. Försök att bygga upp och stärka förtroendet och trovärdigheten i alla dina interaktioner på nätet. Den ton och röst du använder bör vara konsekvent i alla sociala kanaler. Dina patienter ska omedelbart kunna känna igen tonen i dina meddelanden i sociala medier som identifierbart dig. Att etablera en tydlig och identifierbar röst kan också göra det lättare för andra på din mottagning att publicera inlägg på sociala medier för din mottagning.

Tänk över vilken typ av innehåll som fungerar bäst på varje plattform. Facebook, Instagram och Pinterest kräver högkvalitativa visuella bilder för att sticka ut. En blogg, å andra sidan, lämpar sig bättre för långa tankegångar. Tänk på hur du kan variera din budskapsförmedling för att komplettera hur människor gillar att konsumera information online. Växla mellan skriftligt innehåll, video, infografik och podcasts för att matcha din målgrupps preferenser.

Tag till handling: Skapa innehåll som verkligen berör dina patienter. Generellt sett är patienterna mindre intresserade av ditt varumärke, dina läkare eller din teknik än de är intresserade av hur du kan hjälpa dem att lösa sina problem. Bra innehåll handlar inte om dig, utan om vad du kan göra för dina patienter för att förbättra deras livskvalitet. Använd en blandning av originalinnehåll och innehåll som kurerats från mycket trovärdiga evidensbaserade källor.

Steg #6 Spåra och mäta aktiviteter i sociala medier

Hur ska du veta om du uppnår dina mål för sociala medier? För att avgöra hur effektiva dina sociala medieaktiviteter är måste du mäta dina resultat. Några viktiga mått att spåra är antalet följare du lockar till dig och behåller, vad folk säger om dig, ditt företag eller varumärke och vilka sociala mediekanaler som ger mest trafik till din webbplats. Mätvärden för sociala medier bör alltid vara kopplade till dina mål för marknadsföring av sociala medier och din målgrupp.

Tag till handling: Använd inbyggda verktyg som Facebook Insights och Twitter Analytics, verktyg från tredje part och mätning av social trafik och konvertering med Google Analytics för att spåra och mäta dina framsteg.

Med för närvarande 2,8 miljarder användare av sociala medier globalt, som förväntas öka till nästan 3 miljarder användare år 2020, har sociala mediers inflytande fortfarande inte nått sin topp. Det är en dynamisk miljö där nya nätverk uppstår, gamla nätverk utvecklas och användarbasen fortsätter att växa exponentiellt. Det är lätt att känna sig överväldigad av detta snabbt föränderliga landskap och osäker på sina framsteg. Genom att bygga din strategi för sociala medier på en solid grund är det mindre troligt att du blir distraherad av nya verktyg och mer troligt att du kan se resultat på lång sikt.

Behövs det hjälp med att skapa en strategi för sociala medier för ditt företag?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.