Judisk partisan

Liv som partisan

Lär dig om de judiska partisanernas liv under vintrarna

Lär dig om de judiska partisanernas liv under vintrarna

Vinterns inverkan på de judiska partisanernas liv och verksamhet under andra världskriget.

Jewish Partisan Education Foundation (A Britannica Publishing Partner)Se alla videor till den här artikeln

Det judiska motståndet under kriget, inom och utanför getton, tog sig många former. Trots nazisternas påbud bevarade judar under ockupationen sin kultur och sina traditioner genom hemliga bönegudstjänster, undervisning i hebreiska och konstnärliga insatser. Andra motståndsmän befriade fångar, smugglade barn i säkerhet och förde budskap och militära underrättelser mellan ghettona. Ytterligare andra förfalskade dokument eller saboterade vapen och andra produkter som de tvingades tillverka åt tyskarna. Vissa judar bekämpade nazisterna direkt, som i Warszawas gettouppror 1943.

Vittna om de judiska partisanernas hjältedåd mot de tyska krigsansträngningarna under andra världskriget

Vittna om de judiska partisanernas hjältedåd mot de tyska krigsansträngningarna under andra världskriget

Sovjetiska nyhetsfilmer av judisk partisanverksamhet under andra världskriget.

Jewish Partisan Education Foundation (A Britannica Publishing Partner)Se alla videor till denna artikel

Partisanens primära roll var att ta till vapen och bekämpa fienden som en del av en gerillakampanj. Partisanerna dödade nazister och deras lokala medarbetare, förstörde infrastruktur som var kritisk för den nazistiska krigsansträngningen, t.ex. förnödenhetståg, kraftverk och kommunikationslinjer, och plundrade ockupationsmyndigheternas arsenaler. Partisanerna opererade från baser som var dolda i täta skogar eller bergig terräng och riktade sin uppmärksamhet mot mål av militär och strategisk betydelse. Jämfört med nazisterna hade partisanerna en betydande nackdel i fråga om både vapen och arbetskraft, men deras intima förtrogenhet med den lokala terrängen bidrog till att kompensera denna obalans. Som en partisan mindes: ”I skogen verkade tio partisaner som hundra för dem på utsidan.”

Lär dig om de judiska kvinnliga partisanernas bidrag under andra världskriget

Lär dig om de judiska kvinnliga partisanernas bidrag under andra världskriget

Den judiska kvinnliga partisanernas verksamhet under andra världskriget.

Jewish Partisan Education Foundation (A Britannica Publishing Partner)Se alla videor till denna artikel

Och även om motståndsrörelsen till stor del var mansdominerad var cirka 10 procent av de judiska partisanerna kvinnor. Även om kvinnor ofta agerade i stödfunktioner – de utförde lägertjänster, tillhandahöll medicinsk vård och fungerade som budbärare – tog ett antal kvinnor till vapen. Judiska partisaner som Sarah Fortis, som bildade en helt kvinnlig partisanbrigad i Grekland, och Eta Wrobel i Polen var särskilt anmärkningsvärda. Wrobel förklarade: ”Jag var en kämpe….Judarna gick inte som får till slakt.”

En ungersk partisan, den unga poeten Hannah Senesh, blev en nationalhjälte i Israel. Hon hade invandrat till Palestina som en del av den sionistiska rörelsen 1939, men 1943 anslöt hon sig till den brittiska armén. Hon utbildades till fallskärmsjägare och i mars 1944 släpptes hon ner i det ockuperade Jugoslavien för att hjälpa till att samordna motståndsverksamheten, rädda allierad personal och slutligen rädda ungerska judar. Efter att ha kämpat tillsammans med Josip Broz Titos partisaner i flera månader tog hon sig över den ungerska gränsen, men blev snart tillfångatagen. Hon fängslades och torterades, men vägrade att lämna ut information om de allierades kommunikation. Den 7 november 1944 avrättades hon av en exekutionspluton. Hennes dikter och dagbok är ett allmänt omhuldat exempel på Förintelsens litteratur.

Från trånga bunkrar under Warszawas gator till utomhusläger utsatta för väder och vind fanns det sällan tillräckligt säkert skydd för partisaner. Brist på mat och grundläggande medicinska förnödenheter gjorde hunger och infektioner till ett ständigt bekymmer. Det var också ont om kläder och skor. Vissa partisaner fick mat och förnödenheter från sympatiska bybor, men hotet om upptäckt innebar att sådana kontakter var riskfyllda för båda parter.

Judiska partisaner
Judiska partisaner

En begravningsgudstjänst för fyra partisaner – två judar och två icke-judar – i en skog nära Pinsk i Vitryssland, U.S.S.S.R. (numera Vitryssland), 1944.

Jewish Partisan Education Foundation (A Britannica Publishing Partner)

Lär dig om bröderna Bielskis och deras judiska motståndsgrupps heroiska liv, Bielski-partisanerna

Lär dig mer om bröderna Bielskis heroiska liv och deras judiska motståndsgrupp, Bielski-partisanerna

En översikt över Bielski-partisanerna, en judisk motståndsgrupp under andra världskriget.

Jewish Partisan Education Foundation (A Britannica Publishing Partner)Se alla videor till den här artikeln

Antisemitismen, särskilt i Östeuropa, gjorde situationen för de judiska partisanerna mer farlig. Eftersom de så ofta saknade stöd från lokalbefolkningen var judiska partisaner ofta tvungna att stjäla, byta eller tigga för att överleva. Denna strategi att överleva till varje pris demonstrerades tydligt av Bielski-partisanerna, som var en av de största och mest framgångsrika judiska motståndsgrupperna under kriget. I december 1941 flydde bröderna Bielski – Tuvia, Asael och Zus – till skogen utanför Nowogródek (nu Navahrudak, Vitryssland) efter att deras föräldrar och två av deras syskon hade mördats. Till skillnad från andra partisangrupper, som fokuserade på gerillaattacker mot tyska ockupanter och kollaboratörer, gjorde Bielskis till sin främsta uppgift att bevara judiska liv. Bielskis började med medlemmar av sin egen familj och räddade judar från ghettona och flyttade dem till skogen. När Röda armén befriade området 1944 hade Bielski-lägret vuxit till att omfatta cirka 1 200 personer, många av dem kvinnor, barn och äldre. (Bielski-partisanernas erfarenheter dramatiserades i Defiance , en film där Daniel Craig spelade rollen som Tuvia Bielski.)

Bielski, Tuvia
Bielski, Tuvia

Tuvia Bielski.

Jewish Partisan Education Foundation (A Britannica Publishing Partner)

Mitch Braff.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.