Körning under påverkan av droger: Prevalens i vägtrafikolyckor i Italien och överväganden om lagstiftning om gränsvärden

Syfte: Syftet med denna studie var att presentera prevalensen och koncentrationerna av droger i blodprover från förare som är inblandade i trafikolyckor och att diskutera effekterna av att anta olika gränsvärden för koncentrationer som föreslagits eller tillämpats i andra europeiska länder på antalet brott i samband med körning under påverkan av droger (DUID).

Metoder: Blodprover från förare som var inblandade i RTA:s i provinsen Padova mellan 2014 och 2017 analyserades med avseende på förekomst av alkohol och droger. Prevalensen av positiva ämnen rapporterades för varje substans med antagande av kvantifieringsgränserna (LOQ) för vårt laboratorium och de koncentrationsgränsvärden som föreslagits och/eller använts i andra europeiska länder. Minskningen av antalet fall av bilkörning under påverkan av illegala droger vid tillämpning av olika gränsvärden beräknades.

Resultat: 4 000 440 43 blodprover analyserades: 23,7 % var positiva för alkohol och 19,9 % för psykoaktiva droger, med en prevalens av polydrogmissbruk och alkohol- och drogmissbruk på 4,5 respektive 6 %. De vanligast påvisade drogerna var cannabinoider (9,7 %) och kokain (7,2 %), följt av bensodiazepiner (4,1 %), opiater (1,9 %) och andra opioider (1,7 %). Barbiturater, amfetamin och ketamin identifierades i ett mycket mindre antal fall. Den totala minskningen av DUID-fall när man antar olika gränsvärden med avseende på fall över LOQ var mellan 8 och 84 %. Antagandet av höga LOQs som de som används i Europeiska unionens forskningsprojekt om körning under påverkan av droger, alkohol och läkemedel (DRUID) minskar det hypotetiska antalet DUID-förseelser med en fjärdedel, och per se-gränser som föreslås vara i stort sett likvärdiga med en alkoholkoncentration i blodet (BAC) mellan 0 och 0,5 %.2 och 0,8 g/L minskar dramatiskt fallen av DUID (kokain -81 %, cannabis -79 %, opioider -97 %, opiater -96 % och amfetamin -77 %); inga ketaminpositiva prover låg över gränsen.

Slutsatser: Genomförandet av höga analytiska gränsvärden eller per se gränsvärden baserade på nedsättande koncentrationer i den italienska lagstiftningen skulle kunna resultera i åtal av ett mycket lägre antal drogpåverkade förare som är inblandade i trafikolyckor, med en minskning från 25 % till mer än 80 % beroende på gränsvärdena.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.