Philip

Philip: Judisk ledare, regerade mellan 4 f.Kr. och 34 e.Kr. i sydvästra delen av nuvarande Syrien.

Delning av Herodes’ rike

Filip var son till den judiske kungen Herodes den store och hans hustru Kleopatra av Jerusalem. Han var gift med sin släkting Salome. (I Markusevangeliet 6.17 nämns Filippos som Herodias första make. Detta är ett misstag; Herodias var aldrig gift med Filip.)

Samman med sina halvbröder Herodes Archelaus och Herodes Antipas utbildades han i Rom, ett slags hedervärd kvarsittning för att garantera sin fars lojalitet. När Herodes den store dog år 4 f.Kr. blev Filip tetrark över de avlägsna delarna i nordöstra delen av sin fars rike: Gaulanitis (Golanhöjderna), Batanaea (eller Basan, den södra delen av dagens Syrien), Trachonitis och Auranitis (Hauran).

I sina undersåtar var judarna en minoritet; de flesta var av syrisk eller arabisk härkomst. De senare hade ett nomadiskt levnadssätt, även om Herodes hade etablerat några städer (till exempel Adraa, dagens Dar`a). Filip skulle fortsätta denna politik i den västra halvan av sitt rike och stärka byarna Paneas – vid Jordans källor – och Bethsaida och kalla dem Caesarea och Julias för att hedra kejsaren och hans dotter Julia.

För sina nomadiska undersåtar betedde sig Filip som en shejk. Han reste ständigt genom deras land med endast ett litet följe. När någon åkallade hans hjälp beordrade han omedelbart att hans tron skulle sättas ner, hörde klagomålen och gav sin åsikt. Hans undersåtar i städerna ansåg att detta beteende var ganska anmärkningsvärt, men araberna måste ha betraktat sin kung som ”en av oss”.

Philips mynt med ett hedniskt tempel

Han hade också grekiska och romerska undersåtar, som vanligtvis bodde i städerna. De måste ha uppskattat hans myntning. Exemplet till vänster visar den romerske kejsaren Tiberius med sin lagerkrans; på baksidan kunde man urskilja ett oidentifierat grekiskt tempel med tetrarkens namn runt omkring. (För övrigt bevisar detta mynt att Filip inte hade många judiska undersåtar, eftersom avbildningen av ett hedniskt tempel och den gudomliga kejsaren ansågs hädisk av varje from jude.)

Han dog i Julias år 34 e.Kr. efter att ha styrt sitt herravälde i trettiosju år. Enligt den judiske historikern Flavius Josephus hade han varit en person med måttfullhet och lugn i sitt liv och sin regering.note Eftersom han inte lämnade några söner efter sig, beordrade kejsaren Tiberius att hans riken skulle läggas till provinsen Syrien. När Tiberius dog år 37 återställde hans efterträdare Caligula nästan omedelbart furstendömet; till kung utsåg han Filippos brorson Herodes Agrippa.

Litteratur

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.