ReviewManufacturing big data ecosystem: En systematisk litteraturöversikt

Avancerad tillverkning är en av de centrala nationella strategierna i USA (AMP), Tyskland (Industri 4.0) och Kina (Made-in China 2025). Framväxten av begreppet Cyber Physical System (CPS) och stora datamängder gör det möjligt för tillverkningen att bli smartare och mer konkurrenskraftig bland nationerna. Många forskare har föreslagit nya lösningar med hjälp av verktyg som möjliggör användning av stora datamängder för tillverkningstillämpningar i tre riktningar: produkt, produktion och affärsverksamhet. Stora data har varit ett snabbt föränderligt forskningsområde med många nya möjligheter till tillämpningar inom tillverkningsindustrin. I detta dokument presenteras en systematisk litteraturgenomgång av den senaste tekniken för stora data inom tillverkningsindustrin. Sex viktiga drivkrafter för big data-tillämpningar inom tillverkningsindustrin har identifierats. De viktigaste drivkrafterna är systemintegration, data, prognoser, hållbarhet, resursdelning och hårdvara. Med utgångspunkt i tillverkningens krav har nio viktiga komponenter i ekosystemet för stora data tagits fram. De är datainsamling, lagring, beräkning, analys, visualisering, hantering, arbetsflöde, infrastruktur och säkerhet. Flera forskningsområden identifieras som drivs av de tillgängliga funktionerna i ekosystemet för stora data. Fem framtida riktningar för big data-tillämpningar inom tillverkningsindustrin presenteras, från modellering och simulering till big data-analys i realtid och cybersäkerhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.