Samhällsinformation

Bidrag till möjligheter till bostadsbyggande stöder statliga och lokala REALTOR®-föreningars verksamhet som skapar eller förbättrar system, program och politik som ökar tillgången till bostäder till överkomliga priser. Målet med programmet är att positionera REALTORS® som ledare för att förbättra sina samhällen genom att skapa möjligheter till bostäder till överkomliga priser. Läs de vanligaste frågorna för information om kriterier och utbetalning av medel.

Frågor? Kontakta Wendy Penn på 202-383-7504.

Level One

Level 1 Housing Opportunity Grants kan användas för att anordna utbildningsaktiviteter, t.ex. en klass eller ett forum, för att ta emot en eller flera talare som kan ta upp specifika frågor om bostäder till överkomligt pris eller för att anordna ett möte med intressenter i samhället för att utveckla koalitionsinsatser. Observera: Aktiviteter som tidigare har fått stöd från ett bidrag för möjligheter till bostadsbyggande är inte berättigade till finansiering. Detta inkluderar uppdaterade/reviderade klasser och återkommande/årliga evenemang.

Anmälningar på nivå 1 accepteras när som helst mellan den 1 januari och den 15 oktober och beslut meddelas ungefär en vecka senare. Bidragsbeloppen är följande:

  • Utbildningskurser för REALTORS® – upp till 750 dollar
  • Utbildningskurser för samhället* och alla andra stödberättigade aktiviteter – upp till 1 500 dollar
    *Anteckna att när det gäller utbildningskurser för samhället kan högst 1 000 dollar av bidraget användas för att betala instruktörsavgifter. Återstoden av stipendiet måste användas till andra stödberättigande utgifter.
  • Föreningar kan få högst ett nivå 1-bidrag per år.

Bidragsmedel måste användas inom ett år efter tilldelningen eller förverkas tillbaka till NAR. Bidragsmottagarna måste lämna in en utvärderingsblankett när de har slutfört den aktivitet som medlen har beviljats för. Ett formulär för begäran om återbetalning krävs för utbetalning av medel.

ANSÖKAN OM NIVÅ 1 BOSTADSSTÖD FÖR BOSTADSMÖJLIGHET
BOSTADSSTÖDESUTVALTNINGSFORMULÄR
BOSTADSSTÖDESUTVALTNINGSFÖRFRÅGNINGSFORMULÄR

Ladda ner exempel på framgångsrika ansökningar om Nivå 1-bosättningsstöd.

Nivå två

Bidrag för bostadstillfällen på nivå 2 stöder verksamhet som tar itu med ett specifikt problem med bostäder till överkomligt pris i ett samhälle. Verksamheten bör inbegripa partnerskap och ha en bred räckvidd i samhället. Verksamhet som tidigare fått stöd genom ett bidrag är inte berättigad till ytterligare finansiering. Läs de vanligaste frågorna för mer information om finansieringskriterier.

Anmälningar på nivå 2 accepteras när som helst från den 1 januari till den 15 oktober och besluten meddelas ungefär en vecka senare. Bidragsmedel är tillgängliga för upp till 5 000 US-dollar. Föreningar kan få högst ett nivå 2-bidrag per år.

Bidragsmedlen måste användas inom ett år efter tilldelningen, annars går de förlorade till NAR. Bidragsmottagarna måste lämna in en utvärderingsblankett när de har slutfört den aktivitet som medlen har beviljats för. Ett formulär för begäran om återbetalning krävs för utbetalning av medel.

ANSÖKAN OM NIVÅ 2 BOSTADSSTÖD FÖR BOSTADSSTÖD
BOSTADSSTÖDESUTVALUATIONSFORMULÄR
BOSTADSSTÖDESUTVALUATIONSFORMULÄR

  • Ladda ner exempel på framgångsrika ansökningar om Nivå 2-bosättningsstöd.
  • Läs igenom tips för att framgångsrikt slutföra en ansökan om bidrag för bostadsmöjligheter på nivå 2.

Nivå tre

Bidrag för bostadsmöjligheter på nivå 3 stöder nya projekt eller förbättrar befintliga insatser som har tillväxtpotential. Verksamheter som tidigare har finansierats av ett bidrag för möjligheter till bostadsbyggande är inte stödberättigade. Verksamheten måste omfatta samarbete med minst en primär partnerorganisation som inte är en REALTOR®-medlem (t.ex. en ideell bostadsorganisation, ett statligt organ, en lokal arbetsgivare osv.) Verksamheten ska vara omfattande, ha en bred räckvidd i samhället och ett betydande deltagande av REALTOR®. Engångshändelser (t.ex. ett forum) eller verksamheter med begränsad REALTOR®-medverkan (t.ex. studier/analyser) är inte berättigade till finansiering.

Anmälningar till nivå 3 tas emot från den 1 januari till och med den 15 oktober och beslut meddelas ungefär två veckor senare. Bidragen kan uppgå till upp till 10 000 dollar. Föreningar kan få högst ett nivå 3-bidrag per år.

Bidragsmedlen måste användas inom ett år efter tilldelningen, annars går de förlorade till NAR. Bidragsmottagarna måste lämna in en utvärderingsblankett när de har slutfört den aktivitet som medlen har beviljats för. Ett formulär för begäran om ersättning krävs för utbetalning av medel.

För ansökningar på nivå 3 krävs en auktoriseringskod. För att begära en kod och en ansökan, kontakta Wendy Penn på 202-383-7504 eller [email protected]

NIVÅ 3 HUSING OPPORTUNITY GRANT APPLICATION
HOUSING OPPORTUNITY GRANT EVALUATION FORM
HOUSING OPPORTUNITY REIMBURSEMENT REQUEST FORM

Ladda ner exempel på framgångsrika ansökningar om bidrag för bostäder på nivå 3.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.