The Colorado Real Estate Blog

Posted by Joseph Stengel on August 31, 2017

Historiskt sett, när fast egendom bytte ägare, tog säljaren med sig en handfull jord från marken till köparen för att symbolisera att titeln överfördes. Nu används i stället för jord juridiska dokument som kallas handlingar för att överföra äganderätten till fast egendom från en person eller enhet till en annan.

Colorado erkänner flera olika typer av handlingar, som används beroende på vilka rättigheter säljaren kan överföra och vilka garantier som ingår i handlingen. Den här bloggen förklarar de grundläggande delarna av en handling samt fem vanliga fastighetshandlingar i Colorado.

Vad är en handling?

En handling är ett juridiskt dokument som gör det möjligt för en fastighetsägare att överföra sin äganderätt till en annan person. En handling används oftast för att överföra fast egendom och bekräftar officiellt den nya ägarens innehav av egendomen.

Enligt Colorados lag C.R.S. 38-30-113 måste en handling minst innehålla följande sju delar för att vara giltig:

1) Skriftlig handling.
Colorado kräver att en handling måste vara skriftlig för att vara giltig.

2) Parter som anges.
För att vara giltig måste handlingen särskilt namnge den person eller enhet som överlåter intresset i fastigheten (grantor). Överlåtaren måste vara samma namn som den person som fick egendomen (överlåtaren) i den tidigare handlingen.

3) Övervägande.
Och även om det inte är nödvändigt att pengar byter ägare för att egendom ska överföras från en part till en annan, måste handlingen ange det övervägande, eller värde, som gavs för fastigheten.

4) Överlåtelseförklaring.
Det finns inga specifika ord som måste ingå, men en handling måste på något sätt ange avsikten att överföra äganderätten.

5) Fastighetsbeskrivning.
Fastigheten måste beskrivas med samma juridiska beskrivning som finns i tidigare handlingar.

6) Överlåtarens namnteckning.
Överlåtaren (eller överlåtarna om det finns fler än en) måste underteckna handlingen för att den ska anses vara giltig.

7) Leverans av överlåtaren och acceptans av mottagaren.
I Colorado förutsätts leverans och acceptans när en handling bekräftas och registreras.

5 vanliga typer av handlingar

Många människor gör det STORA misstaget att gå in på nätet och ladda ner gratis handlingar och sedan fylla i dem utan hjälp av en advokat. För din referens är dessa handlingar som anges nedan fem vanligt förekommande typer av handlingar i Colorado.

1) Warranty Deed

En garantihandling ger mottagaren mest skydd enligt lagen, eftersom den garanterar garanti för äganderätten och mot belastningar.

2) Special Warranty Deeds

En special warranty deed är mer begränsad än den allmänna garantihandlingen, eftersom den garanterar mot eventuella defekter i äganderätten som uppstod under den tid då överlåtaren ägde fastigheten, i motsats till eventuella defekter i äganderätten under hela fastighetens historia.

3) Bargain and Sale Deeds

En bargain and sale deed överlåter egendom utan någon som helst garanti och används i allmänhet vid försäljning av domstolsbeslagtagna fastigheter.

4) Quitclaim Deeds

Quitclaim deeds överlåter endast överlåtarens eventuella intresse i fastigheten och kommer utan någon garanti för typ eller omfattning av överlåtarens intresse.

5) Beneficiary Deeds

Beneficiary deeds används för att överlåta egendom vid ägarens död och måste registreras innan överlåtaren avlider.

Att välja rätt juridiskt dokument är en viktig del av den juridiska processen som kan få allvarliga konsekvenser om den görs på fel sätt. Därför är det alltid bäst att konsultera en kunnig advokat för att undvika problem och oförutsedda utgifter.

Kontakta mig idag för att boka in ett kostnadsfritt samråd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.