Kyselylomakkeiden 9 ja 10 kuukauden ikäisten ikävälit ovat päällekkäisiä, mutta molempien intervallien raja-arvot ovat erilaiset. Jos käytämme 10 kuukauden kyselylomaketta 9 1/2 kuukauden ikäiselle lapselle, hänen pistemääränsä putoaa seuranta-alueelle, mutta jos käytämme 9 kuukauden kyselylomaketta, hänen pistemääränsä putoaa normaalialueelle. Kumpaa kyselylomakeväliä suosittelette käytettäväksi lapselle, joka on iältään 9 kk, 0 vrk ja 9 kk, 30 vrk välillä?

Pistemäärien raja-arvot eroavat 9 kk:n ja 10 kk:n kyselylomakevälien välillä. Kehittäjät lisäsivät 9 kuukauden kyselylomakkeen ASQ:n kolmanteen painokseen vuonna 2009,…