Věkové intervaly pro dotazníky pro 9 a 10 měsíců se překrývají, ale hraniční skóre v obou intervalech se liší. Pokud bychom u dítěte ve věku 9 a půl měsíce použili dotazník pro 10 měsíců, spadá jeho skóre do pásma sledování, ale pokud použijeme dotazník pro 9 měsíců, spadá jeho skóre do normálního pásma. Který interval dotazníku doporučujete použít pro dítě mezi 9 měsíci, 0 dny a 9 měsíci, 30 dny?“

Hraniční skóre se skutečně liší mezi intervaly dotazníku 9 měsíců a 10 měsíců. Vývojáři přidali 9měsíční dotazník s třetím vydáním…