Åldersintervallen för frågeformulären för 9 och 10 månader gamla överlappar varandra, men gränspoängen för de två intervallen är olika. Om vi använder frågeformuläret för 10 månader för ett barn på 9 1/2 månader hamnar hans poäng i övervakningszonen, men om vi använder frågeformuläret för 9 månader hamnar hans poäng i det normala intervallet. Vilket frågeformulärsintervall rekommenderar du att man använder för ett barn mellan 9 månader, 0 dagar och 9 månader, 30 dagar?

Det är faktiskt så att gränsvärdena skiljer sig åt mellan frågeformulärsintervallen 9 månader och 10 månader. Utvecklarna lade till 9-månaders…